Boom Bust

Boom Bust

onsdag 13. april 2016

Hva norske politikere egentlig bør granske bankene for


I disse dager er det ikke til å unngå å se, lese og høre om at Norges største bank, DNB, er under sterk kritikk for sin involvering i å legge til rette for at deres kunder kunne etablere seg i områder som er kjent som lavskatteland og skatteparadiser. Alle politikere på Stortinget er ute og mener noe om dette. Engasjementet er stort.

I den store sammenhengen så fremstår dette for meg som en lite viktig sakk sett i den store sammenhengen. Men slik er politikk og media, de elsker å henge seg opp i småting og iallefall alt som har å gjøre med folk som prøver å betale så lite skatt som mulig. Når politikerne i tillegg kan gjøre noen billige vinnende poenger ut av saken og fremstå som tøffe og handlingskraftige så er de ikke vanskelig å be.

Hva er det egentlig norske politikere bør granske norske banker for? Jo, for meg er det bankenes statsgitte monopol på å produsere norske kroner som burde settes under lupen. Hvorfor i alle dager skal norske banker ha enerett på å produsere penger? Det er hinsides all fornuft, og skaper et gjeldsbasert pengesystem som fører med seg masse djevelskap.

Med dagens pengesystem er det som leserne av denne bloggen vet slik at penger produseres av sentralbanker og private banker. Faktisk er det opp mot 90-95% av pengene i samfunnet som stammer fra de private bankene. Pengene oppstår når en bank utsteder et lån til en kunde. Altså er det slik at penger oppstår i form av gjeld, og uten stadig mer gjeld så begynner den økonomiske maskinen å knirke. Problemene dette medfører er mange, og man trenger ikke være noen Einstein for å forstå at stadig mer gjeld fører folk inn i mer og mer problemer. Folk tror de er frie mennesker, men i praksis eies alt de eier og har av bankene. Folk er gjeldsslaver, og de tar på seg stadig mer gjeld for å opprettholde sitt konsum og levesett.

Er det noe som skaper økonomiske ulikheter, så er det nettopp inflasjonen og det moderne pengesystemet vi lever under. Den stadige gjeldsveksten fører med seg en stadig større pengemengde i samfunnet. Med den større pengemengden kommer økte priser på varer og tjenester i og med at disse ikke øker i like stort omfang som pengemengden. Det er folkene som får tilgang på de nye pengene først som drar mest nytte av dette. De kan kjøpe varer og tjenester til priser som ennå ikke har rukket å stige som følge av inflasjonen. Når pengene etterhvert sildrer utover i samfunnet så stiger sakte men sikkert prisene. Til slutt havner pengene hos de aller fattigste, de som mottar penger fra støtteordninger, pensjonister, osv. På det tidspunktet har prisene for lengst gått opp. Disse personene har dermed underveis mistet deler av sin kjøpekraft, og er de som kommer dårligst ut av inflasjonshelvetet. For å sitere økonomen Murray Rothbard: "Inflation...confers no general social benefit; instead, it redistributes the wealth in favor of the firstcomers and at the expense of the laggards in the race. And inflation is, in effect, a race—to see who can get the new money earliest."

Inflasjonen er en snikende ekspropriasjon av folks verdier. Hvis prisen på varer og tjenester stiger 2,5% hvert år, og dine verdier stiger akkurat like mye (hvilket i praksis betyr at dine realverdier er uendret), så vil skatten som staten krever fra dine nominelle verdistigninger gjøre at du etter 100 år har mistet nesten 50% av dine realverdier. Staten har ekspropriert halvparten av alt du eier, helt uten at du har skjønt noe som helst. Ganske fantastisk egentlig, og noe som ville gjort selv en mestertyv sjalu.

De fleste politikerne liker dessverre inflasjon veldig godt. Inflasjonen gjør at de kan kreve inn mer skatteinntekter og at de kan unngå å måtte betale tilbake statsgjeld som er tatt opp for å finansiere alle lovnadene de har gitt for å kjøpe folkets stemmer. De slipper å gjøre virkelig vanskelige valg og prioriteringer i sin pengebruk.

I mine øyne bør pengeproduksjon være gjenstand for et fritt marked hvor ulike aktører kan konkurrere om å tilby folk de beste typer penger. Enten det er bankkreditt, elektroniske pengeenheter, gullbaserte penger, eller hva som helst annet, så bør folk få muligheten til å selv velge hvilke pengetyper de vil bruke og oppbevare sine verdier i.

Hvis norske politikere omsider fikk opp øynene for dette virkelig viktige temaet så hadde vi gjort stor fremgang. Kanskje kan de trekke litt inspirasjon fra både IslandNederland og Storbritannia, hvor dette temaet diskuteres i sentrale politiske kretser.

7 kommentarer:

 1. Folk forstår ikke hvordan en sentralbank og fractional reserve banking fungerer. Jeg tror heller ikke folk forstår at med inflasjon er det de som får de nye pengene først som tjener på det. Resten av folket opplever at sine penger mister verdi.

  Noen burde skrive lettleselige artikler for vanlige folk.

  Men så gjenstår det å motivere folk til å ville tillegne seg denne kunnskapen og.

  SvarSlett
 2. Etter de gjeldende Basel-reglene er kravet til "reserver" kun 3% (!)..

  Det er vel ikke mange som lengre tror på "2,5% inflasjon"? Shadowstats mener vel det reelle tallet er 11%? Om man beregner etter opprinnelig metode?

  Hvorfor det aldri kommer til å skje noe med dette?

  "Do not prosecute if risk of colateral damage". Instrukt til amerikanske påtalemyndigheter fra Eric Holder, Attorney General, Departmet of Justice.

  SvarSlett
 3. Hei,

  dette er slike blogg innlegg som gjøre denne bloggen verdt å lese!

  1) Jeg mener som vanlig (jeg har kommentert her før) at pengesystemet er designet i den hensikt å overføre penger fra de fattige til de rike gjennom inflasjon og andre mekanismer (retten til å lage penger har stor verdi) og derfor virker etter hensikten og ingen kommer til å ønske å endre noe som helst!

  2) Bloggeren har 100% rett i at en av hovedgrunnene til at dette kan fortsette er at det er behagelig for politikerne å kunne skyve konsekvensene av sine avsindige militære og sosialistiske påfunn foran seg i tid.

  3) Jeg minner om klassikeren : http://www.sozialoekonomie.info/Info_Foreign_Languages/English_6/Suhr-Structure-of-Money.pdf

  4) Det finnes masse alternative pengesystemer (gull, bit coin, posetive money (http://positivemoney.org/our-proposals/creating-sovereign-monetary-system/), community "greier" (f.eks https://beyondmoney.net/)) MEN det er etterspørsel etter valuta som driver et pengesystem og sålenge ingen begynner å etterspørre andre byttemidler (penger) i sitt dagligliv så kan det bli vanskelig å få noe til i praksis.

  4) Jeg er helt enig med den som kommenterte at pengesystemets virkemåte må gjøres mer kjent. Jeg foreslår obligatorisk fag i pengesystemer og deres historie på videregående.

  Mvh Magne

  SvarSlett
 4. Spennende innlegg som vanlig. Noen spørsmål oppstår. Hvem er disse som får de "friske" pengene først? Siktes det til bankene selv? Og hvorfor er det de som mottar stønader i en eller annen form som får de sist? Kontra meg selv som en vanlig lønnsmottaker f.eks.

  SvarSlett
  Svar
  1. Bankvesenet, og andre finansrelaterte institusjoner (f.eks. hedge fond, etc.) er blant de som i første omgang nyter godt av tilgangen på nye penger. Det er ikke uten grunn at bankene nesten uten unntak er de selskapene som har de høyeste byggene i enhver metropol, og at finansbransjen som andel av økonomien har vokst kraftig det siste århundret. Videre kan det sees hen til bransjer relatert til de områdene hvor de nye pengene først brukes, f.eks. eiendomsbransjen. Statistikk fra England viser f.eks. at majoriteten av alle bankutlån før finanskrisen gikk til kjøp av eiendom. Grunnen til at de som mottar stønader er de som kommer verst ut av inflasjonspolitikken er at dette ofte er folk som mottar et pre-definert månedlig beløp. I beste fall får de en årlig indeksjustering av stønaden sin, og da har det allerede gått ett år med stigende priser hvor de har tapt kjøpekraft. Vanlige lønnsmottakere kommer i stor grad også inn under denne kategorien. Se bare hvordan nordmenn opprettholder sitt levesett i dag: allumulering av gjeld i et markant høyere tempo enn hva inntekten øker med. Inflasjonspolitikken fører folk inn i fattigdom, uten at de er klar over det selv.

   Slett
 5. Hva med de som tar opp boliglån for så å leie ut boligen slik at det dekker lånet + litt til. Vil det være smart å sates på i disse tider, eller er det bedre å holde seg til gull og sølv? Hus skaper passiv inntekt, mens gull/sølv kan bare skape capital gain, hva er best? :)

  SvarSlett
 6. Hei. Har skjønnt det sånn at Federal Reserve er en privateid bedrift , som trykker penger til staten, eller bankene. Der går jo masse av renteinntektene direkte til eierene av FED når det stadig trykkes og lånes ut mer. Men hvordan er dette i Norge? Norges bank? Er det Norge som land som får disse vanvittige inntektene da når det trykkes norske kroner?

  SvarSlett