Boom Bust

Boom Bust

søndag 6. desember 2015

Det viktigste og vanskeligste å identifisere i en bedrift


Når jeg investerer i aksjer er noe av det viktigste jeg tenker over hvorvidt bedriften med høy sannsynlighet vil kunne fortsette å drive også om 5, 10 og 20 år frem i tid. Jeg ser etter god lønnsomhet i bedriften, og jeg ser etter en bedrift som kan eksistere langt inn i fremtiden. Høy avkastning og lang tid med høy avkastningen er den hellige gral. Derfor holder jeg meg i all hovedsak unna selskaper som driver innen bransjer hvor ting endres mye og veldig raskt. Teknologisk utvikling og innovasjon er flott for meg som person i samfunnet, men som investor ønsker jeg ikke å eksponere meg særlig mot det fordi det kan bety døden for en bedrift jeg har investert pengene mine i.

Det kanskje aller viktigste, og samtidig også det vanskeligste, å identifisere i en bedrift er dens konkurransefortrinn og hvorvidt disse kan antas å vedvare over tid. I en presentasjon hos Talks at Google snakker investoren Pat Dorsey om nettopp dette. Dorsey var i sin tid leder for aksjeanalyse hos Morningstar, og gikk der inn for å gjøre mye research om selskapers konkurransefortrinn (eller mangel på sådan). Han har skrevet boken The Little Book That Builds Wealth: The Knockout Formula for Finding Great Investments, og det han snakker om hos Google er de samme tingene han skriver om i boken sin. Det finnes ingen perfekt måte å finne selskaper med slike gode konkurransefortrinn, men Dorsey hjelper oss med å fokusere på fire ting som han mener er de viktigste typer fortrinn et selskap kan ha.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar