Boom Bust

Boom Bust

onsdag 18. november 2015

Ny episode og sesong med Hidden Secrets of Money


Mike Maloney og hans team har nettopp publisert en ny episode fra en ny sesong i serien Hidden Secrets of Money. Som før er også dette en god produksjon med interessant innhold.

Jeg har tidligere skrevet at vi nå virker å være i en periode med "sterke deflatoriske tendenser i mange økonomier", men at jeg "tror...en konsekvens av den idiotien vi nå ser - og vil fortsette å se - fra sentralbanker og politikere, et stykke inn i fremtiden vil kunne være store valutakriser." Maloneys syn på nåtiden og fremtiden (og som er det samme synet han har stått for i mange år nå) er at vi vil komme inn i en meget sterk deflatorisk tid, som vil etterfølges av enorme mengder sentralbanktiltak som fører med seg en meget sterk inflatorisk tid.

I denne videoen tar Maloney for seg dette og hvorfor han mener det er slik det vil bli. Han kommer inn på ulike typer sykluser han mener sammenfaller og som vil forsterke effektene. Her kommer han inn på demografiske utviklingstrekk, gjeldssykluser, aksjemarkedssykluser, inntektssykluser, Kontratiev-syklusene, og sist men ikke minst: sykluser for pengesystemet.


 


De fem første episodene med Hidden Secrets of Money fra sesong 1 kan du se her, her, her, her og her.

mandag 16. november 2015

Den viktigste lærdommen for en som vil bygge seg en formue


Det er mange lærdommer vi kan trekke fra historien. For den som over tid ønsker å bygge en formue er det spesielt en lærdom som er viktig: historien er inflatorisk. Så lenge mennesker har eksistert har de som har hatt kontrollen på pengesystemene latt pengenes verdi vannes ut. I noen perioder har det gått sakte, andre ganger fort. Det finnes perioder i historien hvor pengenes verdi har vært noenlunde stabil, men igjen og igjen blir fristelsen til å tukle med pengenes verdi for stor å motstå for folkene ved maktens bord.

I dagens samfunn er det bankvesenet som produserer det aller meste av pengene som er i omløp. Dette gjøres når folk tar opp et lån i banken. Banken vil da opprette nye penger ut av løse luften ved noen tastetrykk på sin datamaskin. Når man i perioden fra og med finanskrisen har sett sentralbanker gjennomføre såkalte kvantitative lettelser så har det bl.a. vært for å oppretteholde kredittekspansjonen i økonomiene. Dagens økonomiske system er (dessverre) tuftet på en vedvarende kredittekspansjon, og når pengemengden ikke lenger vokser så mye som sentralbankene og politikerne ønsker, så kutter de renter og trykker penger.

Veldig mange vanlige folk skjønner ikke dette, og de skjønner ikke implikasjonene av det. De mest formuende personene i verden skjønner det derimot særdeles godt. Det er derfor de over tid ikke ønsker å være i besittelse av mye bankinnskudd. De vet nemlig at realverdien av penger over tid minsker. Hvis man over ti år har 3% årlige prisøkninger i samfunnet, så vil hver krone ha tapt 25% av sin kjøpekraft. Der du tidligere hadde råd til en 4 pakning Cola har du etter ti år med de samme pengene kun råd til 3 flasker Cola. Disse prisøkningene, som man kaller inflasjon, er nedfelt som et mål for sentralbankene og statene. Man må være klar over at inflasjon er faktisk en skjult skatt. Inflasjonen gjør også at staten over tid eksproprierer folks verdier gjennom skattesystemet, slik jeg har skrevet om i et tidligere innlegg.

De som ønsker å bygge en formue over tid må investere sine penger i noe som genererer en avkastning som er høyere enn prisveksten i samfunnet. Helst mye høyere. Derfor investerer folk som Warren Buffett i produktive bedrifter som skaper verdier for sine kunder og sine eiere. Buffett har skjønt at det å sitte med penger i banken over tid er den dårligste investeringen man kan gjøre. Han har skjønt den viktigste lærdommen for en som vil bygge seg en formue.

Se Buffett snakke om dette fra 7 mins og 40 sekunder ut i videoen under.

"Cash is always a bad investment. (...) You always want to be sure you have enough...but you don't want to have excessive amounts around. (...) Anytime we have surplus cash around I'm unhappy. I would much rather have good businesses than cash. (...) All you know is that the Dollar is going to be worth less 10, 20 or 30 years from now...because we'll print more of them in relation to the amount of goods that are moving. (...) There will be no tendency towards deflation in this country over time. Absolutely."

tirsdag 3. november 2015

Negative renter i et kontantløst samfunn


Etterhvert som sentralbanker har satt rentene i stadig mer negativt territorium har som smått konsekvensene av dette begynt å sige inn hos flere. Slik jeg ser det er det evinnelige idiotiske fokuset fra sentralbankene og politikerne på å få folk til å bruke mer penger for å "stimulere økonomien" noe som kommer til å slå galt ut med tid og stunder. Sentralbankenes manipulering av prisen på penger, som igjen får konsekvenser for hvordan folk tenker og handler, vil få konsekvenser man i dag ikke klarer se for seg. Ingen kan si for sikkert hva fremtiden vil bringe og ei heller spå eksakt når noe vil skje, men for meg har det nå lenge vært mange tegn som tyder på at det i horisonten kan skimtes konturer av noe som ligner på store valutakriser.

Nå ser jeg at enkelte fra media skriver om hva som vil kunne skje hvis rentene er negative. Det vil kunne føre til bankkriser hvor folk trekker pengene sine ut av banksystemet. Derfor vil man kunne se at land fjerner kontanter fra samfunnet for å ta bort risikoen for slike bankkriser. Her er et utdrag fra en artikkel som nylig fremkom i Businessinsider.com, og hvor de skriver om at Sverige med tiden kan bli et av de første land i verden med negative renter og et kontantløst samfunn:
If banks charge customers negative interest rates in a cashless society, those customers are not able to withdraw their money as cash to shield it under their putative mattresses. Consumers' only choice in such a scenario is to spend it or let the bank take it. (The theory is that by forcing people to spend cash rather than save it, you can spur economic growth.) 
So two trends are converging on Sweden at the same time: Sweden is using less and less cash. Sweden is an environment of negative interest rates.
And that means many Swedes have no way to "hide" their money. 
So Sweden may become the first country whose citizens may have to accept negative interest rates (probably in the form of higher bank charges or fees) or be forced to spend their money to "save" it from those rates. 

I februar i år skrev jeg et innlegg som het Hva blir det neste etter negative renter? hvor jeg tok for meg nettopp dette. Der påpekte jeg bl.a. følgende:
På et eller annet tidspunkt når bankvesenet i større grad følger opp sentralbankene og begynner å sette negative renter på folks innskuddskontoer vil folk stille seg spørsmålet: hvorfor ha penger på bankkonto til -x% når jeg kan ta de ut som kontanter og ha 0% rentekostnad? På dette tidspunktet vil bankene, som ikke er i nærheten av å ha tilstrekkelig med kontanter for å dekke folks bankinnskudd, måtte ta inn over seg en mulighet ingen har sett for seg tidligere: såkalte bank runs hvor folk strømmer til banken for å tømme sine innskuddskontoer. Noe slikt vil skape totalt kaos i bankvesenet. Du kan være sikker på at ingen bankfolk eller sentralbanker ønsker å se noe slikt skje. Så hvordan unngår man dette? Vel, man kan forby mynter og sedler. Ved å ta fra folk deres mulighet til å tømme sine bankkontoer vil man ta bort det mest vesentlige av risiko for bank runs gjøre at alle penger beholdes inne i det lukkede banksystemet.
Altså, etter å ha innført negative renter vil politikerne og sentralbankene - med full støtte i media fra inkompetente og ignorante sjevøkonomer (sic) - som neste steg ønske å bli kvitt kontanter fra samfunnet. Da vil nemlig ikke folk lenger ha mulighet til å ta pengene sine ut av bankvesenet, og rentene kan settes enda mer negativt enn man hittil har gjort (enten i form av mer negativ rente eller som en slags avgift på banksparing). Folk vil med dette innse at de taper mye penger på å ha pengene sine på sin bankkonto, og de vil da heller ønske å bruke pengene raskere for å ikke tape sin kjøpekraft.

De aller fleste rundt oss vil - tankeløse som de er - svelge all propaganda og argumentasjon fra økonomer og politikere om hvorfor man må fjerne kontantene. Argumenter som f.eks. handler om å bekjempe skatteunndragelse, kriminalitetsbekjempelse, samfunnsmessige kostnadsbesparelser, osv., vil skape en unison samling rundt motstanden mot kontantene. Det vil bli en smal sak for politikerne og sentralbankene å få gjennomslag for sine forslag. Hva folk ikke vil skjønne er at de over en lengre prosess faktisk har blitt totalt hjernevasket til å akseptere alle endringer myndighetene trer over hodene deres for å styre deres adferd. De tror selv at eliminering av kontanter er til deres eget beste. Ikke skjønner de at dette over tid fasiliterer enda mer inflasjon og en beskrankning av deres handlefrihet, kjøpekraft og liv. Ikke skjønner de at dette gir myndigheter og bankvesenet enda mer kontroll over deres verdier og hverdag.

Ingen kan spå fremtiden, men man kan forberede seg på på ulike typer fremtidsscenarioer. Som privatperson er det vanskelig å sikre sine verdier i dagens samfunn. Det bygger seg opp risiko hvor enn man ser. Verdenshistorien har vist seg å være inflatorisk. Selv om det nå er sterke deflatoriske tendenser i mange økonomier, så tror jeg en konsekvens av den idiotien vi nå ser - og vil fortsette å se - fra sentralbanker og politikere, et stykke inn i fremtiden vil kunne være store valutakriser. De kontinuerlige forsøkene fra sentralbankene på å svekke sine egne valutaer og å få folk til å låne og bruke mer penger, kan nå et punkt hvor tilliten til penger som verdioppbevarer og betalingsmiddel sterkt svekkes. I et slikt scenario tror jeg det vil bli en flukt til såkalte sikre eiendeler, og da spesielt til ting man kan se og ta på med sine egne øyne og hender og som tradisjonelt har vært noe mennesker har sett på som verdifulle ting.

Tiden får vise om dette er ren fantasitenkning fra min side eller om det faktisk har noe for seg. Jeg håper på det første, men frykter det siste.