Boom Bust

Boom Bust

onsdag 28. oktober 2015

The Outsiders - Hva gjør en leder eksepsjonell?


Hva gjør en leder i et selskap eksepsjonell og hvem er disse lederne? Dette er hva William Thorndike skriver om i sin bok The Outsiders, Under kan du se han fra en nylig opptreden hos Talks at Google.

Slik jeg ser det er det veldig vanskelig å spesifisere eksakt hva som kjennetegner en eksepsjonell leder for et selskap. I tillegg må vel dette kunne sies å være subjektivt. Men der er noen trekk som jeg mener er veldig viktige, spesielt hvis man vil peke på en leder som på lang sikt kan generere store verdier for selskapet og dets aksjonærer. X-faktoren for meg er hvorvidt lederen er veldig dyktig på å allokere kapital og forstår seg på verdiskapning.

Superinvestoren Warren Buffett skrev i sitt aksjonærbrev for 2012 følgende om boken:
The Outsiders, by William Thorndike, Jr., is an outstanding book about CEOs who excelled at capital allocation. It has an insightful chapter on our director, Tom Murphy, overall the best business manager I’ve ever met.

mandag 19. oktober 2015

Sentralbankenes rentestyring er priskontroll på penger


I et kort intervju på CNBC med den amerikanske politikeren Rand Paul sier han at den tidligere sentralbanksjefen i USA, Ben Bernanke, og sentralbankenes rentestyring er en stor del av problemet man har i økonomien i dag.
"How is it a good thing to have price controls over the price of money? See, this is the real contradiction they are unwilling to get. If you ask Ben Bernanke or any of the other so called free market economists whether or not they are for price controls for eggs or potatoes or bacon, they'll say 'oh no, price controls causes distortions, they lead to shortages or abundance or food rotting on the shelves', but when you ask them about money they say 'oh no, we should control the price of money'. But it is a fallacy in their argument, because if price controls are bad for the market, they are also bad for the money ass well."

Det Paul sier ligner på noe Jim Grant har sagt i tidligere intervjuer: "You know what, interest rates are prices. (...) One ought to be mindful of certain consequences of the failure of these demonstrations of price control."

Dette er gode og viktige poenger, og er noe ingen økonomer helt skjønner (eller vil skjønne). At sentralbanken skal styre grunnlaget for prisfastsettelsen for penger, altså rentene, er enkelt og greit prisstyring slik en god gammeldags planøkonom ville vært stolt av. Det har ingenting med en velfungerende markedsbasert økonomi å gjøre, og fører med seg en hel masse problemer som vi daglig ser rundt oss bl.a. i form av forgjeldede lavrentekåte mennesker, boligbobler skapt av høy belåning hos kjøpere, lånefinansierte feilinvesteringer og prosjekter som ikke kaster av seg og er sløsing med ressurser, stater som akkumulerer mer og mer gjeld med landets unge og fremtidige borgere som pantesikkerhet, osv.

Så hva slags renter bør vi ha? Vel, noe dagens tilsynelatende miljøbevisste politikere burde kunne støttet er noe så naturlig som organiske frittgående renter. Sentralbankene bør avskaffes og man bør streve etter å få et fritt pengemarked som gagner folk og samfunn. For å igjen sitere Jim Grant slik han har sagt det så godt tidligere: "I'm all in favour of free-range interest, you know, the organic green kind of interest rates."

torsdag 15. oktober 2015

Damodaran om å investere i Volkswagen


Bilprodusenten Volkswagen er som de fleste vet i søkelyset nå om dagen pga. det som visstnok er et bevisst brudd på utslippsregler i USA og muligens andre land. Selskapet antas å måtte tilbakekalle opp til 11 millioner biler, og står potensielt overfor store søksmål og bøter fra interesseorganisasjoner og myndigheter. Bildet er med andre ord veldig svart for selskapet i øyeblikket.

Like etter at nyhetene om utslippsjukset kom frem i offentlighetens lys falt aksjekursen opp til 40%. Det er et gigantisk fall for et gigantisk selskap. Fra toppen tidlig i 2015 var aksjekursen ned 60%. Den siste uken har aksjekursen økt noe, og er opp med ca. 30% fra den foreløpige bunnen.

For en investor vil det store spørsmålet være om selskapet klarer å fortsette å selge biler i stor skala fremover til tross for ev. negative ringvirkninger fra denne saken, og hvor mye av de negative konsekvensene som allerede er tatt høyde for gjennom det store verdifallet man nå har sett i aksjemarkedet. Personlig tror jeg støyet rundt selskapet vil avta med tiden og at folk vil glemme saken, slik de glemmer det meste annet i dagens brød og sirkus-samfunn.

I denne videoen (fra 1. oktober) med Aswath Damodaran gir han sitt syn på verdsettelsen av Volkswagen. Damodaran er professor i finans ved Stern School of Business på New York University og underviser i finans og verdsettelse.


Du finner Damodarans presentasjon via denne lenken. Du finner hans regneark via denne lenken.

søndag 11. oktober 2015

Howard Marks om investering og rentesetting


Under kan du se et intervju med investoren Howard Marks fra Oaktree Capital Management. Marks kommer med et godt poeng når det gjelder å investere: "Good investing is not about buying good things, but buying things well."

En god investering er altså slik han ser det ikke å kjøpe gode ting, men å kjøpe ting godt. Dette er det samme poenget jeg kom med i innlegget To store feil folk gjør når de investerer i aksjer. Det jeg der skrev var at en av feilene mange gjør når de investerer er at de kun fokuserer på om et selskap er bra, og helt glemmer å vurdere om prisen selskapet verdsettes til i markedet tilsier at det vil være en god investering å kjøpe dets aksjer.

Det kan nemlig være et hav av forskjell mellom et godt selskap og en god investering. De fleste skjønner at det er bedre å få 3% rente på sparepengene sine enn 0% rente. Men med en aksjeinvestering blir det straks vanskeligere å vite hva som er bra. Her kreves det forståelse for selskapets kvalitative og kvantitative situasjon og hva prisen på dets aksjer er i markedet før man kan mene noe fornuftig om det bør være en god investering. Den samme logikken gjelder om du investerer i et aksjefond. Et aksjefond er en sammensetning av en rekke enkeltselskaper, og hvordan disse selskapene verdsettes i markedet har mye å si for om det vil være en god investering å kjøpe aksjefondet.

Hver enkelt må selv vurdere hva slags resultater man ønsker å oppnå med sine investeringer og hvor mye ressurser man er villig til å bruke for å oppnå dette. Ønsker man å bruke minst mulig tid på investering kan man gjerne kjøpe såkalte indeksfond som har lave gebyrer. For de fleste vil dette være det beste og enkleste alternativet. Men ønsker man muligheten til å kunne gjøre bedre investeringer på sikt må man legge inn adskillig med tid og energi på å evaluere sine investeringsmuligheter. For mange er ikke denne kostnaden (i form av tid og energi) verdt å ta. For meg personlig er den det, hvis jeg skal ha håp om å nå mitt formuesmål de neste 30 årene.

I intervjuet kommer de også inn på temaet om rentesetting i USA. Marks sier at "I wish the government would get out of the business of setting rates, and I wish rates would stop being unaturally low, because unaturally low rates distort the capital markets, subsidise borrowers and penalise investors." Etterpå sier Marks at sentralbanken bør støtte økonomien kun når den er veldig dårlig, og så slutte å gjøre det. Han erkjenner så at det er veldig vanskelig å vite eksakt når den bør øke renten.

For meg virker det som om Marks på sett og vis går seg litt vill i sine egne tanker her. Den ene studioverten påpeker derfor kort tid etterpå helt riktig at det Marks i praksis på sett og vis ber om, uten å eksplisitt si (eller vite/erkjenne) det selv, er at sentralbanken bør legges ned.

Jeg har inntrykk av at mange aktører i finansmarkedet, slik som Marks i dette tilfellet, ønsker at sentralbankene bør bli mindre aktive. Ingen tør/vil derimot gi uttrykk for at sentralbankene bør legges ned. De vil bare at sentralbankene skal manipulere markedet litt mindre enn de gjør. Men slik jeg ser det kan man ikke bli litt gravid. Enten er man det eller så er man det ikke. Enten har man en sentralbank og lever med dens manipulering, eller så har man det ikke. Personlig mener jeg man ikke bør ha de, slik at tilbudet og etterspørselen av penger styrer prisen på penger (altså rentene) istedenfor at det skal ha grunnlag i hva noen politikere og/eller akademikere i lukkede rom mener og bestemmer.

tirsdag 6. oktober 2015

Ikke stol på eksperter


For litt over en måned siden skrev jeg et innlegg om at Du kan bli dummere av å følge nyhetsbildet og høre på eksperter. I det nevnte innlegget skrev jeg bl.a. følgende:
Jeg påpeker dette for å illustrere noe som er ganske så typisk: dagens "eksperter" som fremheves i media er ofte de samme personene som i tidligere tider har tatt fullstendig feil på det de i dag uttaler seg med den største skråsikkerhet om. Dette viser at du trygt kan hoppe over mange nyhetssaker i media. Du blir nemlig rett og slett foret med vås og inkompetanse.
Nylig kom jeg over en video om dette temaet og som jeg synes var veldig bra. Som en selverklært skeptiker til det aller meste fant jeg meg selv nikkende til veldig mye som ble sagt i denne videoen.

Straks du hører folk som virker veldig selvsikre og skråsikre på noe så bør varsellampene dine begynne å blinke. Man lar seg nemlig lett forlede av slikt. Og det at du hører ting på tv eller leser noe i avisene betyr ikke at det er noe mer riktig enn om du hadde hørt det an naboen din. Eksperter i media er ofte bare en mikrofonstativ for inkompetanse og overskrifter.

Er det en eneste ting du alltid må huske på er det at hver gang det på en eller annen måte er penger eller andre sterke motiver involvert for den som kommer med en uttalelse, så må du være skeptisk. Slike motiver gjør nemlig ofte at folk ikke nødvendigvis sier det de egentlig mener eller vet. Det er noe som heter "følg pengene", og det gjelder i høyeste grad også for såkalte eksperter som uttaler seg i media og ellers.

søndag 4. oktober 2015

Får Peter Schiff rett om renten i USA og QE4?


I lang tid har Peter Schiff sagt han anser det som svært lite sannsynlig at USAs sentralbank ikke vil øke renten, og at i det tilfellet de ev. øker den så vil de igjen kutte den etterpå. Han har også pekt på at han tror sentralbanken vil gjøre eksakt det motsatte av å gjøre penger dyrere (renteøkning): nemlig å holde renten på tilnærmet 0% og å iverksette mer pengetrykking. Dette går midt i mot hva nær sagt alle andre forståsegpåere i markedet har sagt.

Nå er ikke Schiff et orakel. På ingen måte. Det finnes ingen som vet eksakt hva fremtiden vil bringe eller som kan sies å ha full forståelse for markedene og deres utvikling. Men samtidig må jeg si at det kommer uendelig mye mer vettug argumentasjon og synspunkter fra en person som Schiff enn nesten hvilken som helst sjevøkonom som alt for ofte uttaler seg i media. (Til info: En sjevøkonom er et ordspill på ordet sjeføkonom som er tittelen bankene pleier å titulere sin mest anerkjente økonom med, og ordet skjev som kan betegne noe som er feil eller ikke riktig helt slik det skal være.)

Det eneste sjevøkonomene gjør er å se på de siste statistiske nøkkeltallene som publiseres om økonomien, uttale seg om hva de kan tyde på, og så endrer de mening like ofte som de skifter sokker. De eier ofte ingen gjennomgående langsiktig tankegang eller argumentasjon. Her skiller en person som Schiff seg fra de. Han har et konsekvent teoretisk rammeverk han uttaler seg ut i fra. Dette gjør at han ikke skifter mening hele tiden. Så kritiseres Schiff og hans likesinnede ofte med utsagnet om at "en stoppet klokke viser jo også riktig to ganger i døgnet". Men, slik er det å ha en mening man gjennomgående står inne for. I lange perioder vil man kunne risikere å se ut som en idiot og at man tar helt feil, f.eks. fordi noen nøkkeltall tilsynelatende ikke utvikler seg i tråd med hva man har sagt. Men så kommer realitetene på et punkt frem for alle å se, og man viser seg å ha rett i hva man hele tiden har sagt. Før helgen kom det informasjon om arbeidsmarkedet i USA som fikk veldig mange sjevøkonomer til å bli mindre positive til USAs økonomi. Igjen så lar de et nøkkeltall endre deres mening. Typisk sjevøkonom. Så får man se hvordan utviklingen for disse nøkkeltallene fra USA blir fremover. Kanskje er den amerikanske økonomien i disse tider i ferd med vise seg fra en side som får Peter Schiffs "stoppede klokke" til å vise riktig.
Fra arkivet, og fra før finanskrisen:

torsdag 1. oktober 2015

Steve Baker om sentralbanksystemet


Her er en video med en nylig presentasjon av det britiske parlamentsmedlemmet Steve Baker hvor han snakker om sentralbanksystemet og dets innvirkning på samfunn og økonomi. Sentralbankene er kilden til de økonomiske problemene mange samfunn og økonomier befinner seg i, og verden er inne i et historisk eksperiment med kredittekspansjon og rentemanipulering. Det er ikke et fritt marked vi har, men heller pengepolitisk sosialisme. Hvis man i et hvilket som helst annet marked enn pengemarkedet hadde sett aktører gå sammen om å styre tilbudssiden så ville det med en gang blitt avslørt som kartellvirksomhet. Men i pengemarkedet derimot, ser man på sentralbanksystemet og det underliggende banksystemet som en helt naturlig ting og stiller ingen spørsmål ved det. Hva dette har gjort over tid er å skape en enorm gjeldsvekst, pengemengdevekst og prisvekst, og alle de negative ringvirkningene det fører med seg. Baker viser til den økonomiske tankegangen representert ved den såkalte østerrikske skole, og sier at ut i fra denne så tilsier ting at vi går verre tider i møte.