Boom Bust

Boom Bust

tirsdag 15. september 2015

Sosialistenes ti bud


De fleste av oss kjenner kanskje til de ti bud fra den kristne trosretning. Disse forfekter hvordan man i henhold til den kristne tro skal leve sitt liv. De lyder som følger:

 1. Du skal ikke ha andre guder enn meg
 2. Du skal ikke misbruke Guds navn
 3. Du skal holde hviledagen hellig
 4. Du skal hedre din far og din mor
 5. Du skal ikke slå ihjel
 6. Du skal ikke bryte ekteskapet
 7. Du skal ikke stjele
 8. Du skal ikke tale usant om din neste
 9. Du skal ikke begjære din nestes eiendom
 10. Du skal ikke begjære din nestes ektefelle, eller hans arbeidsfolk, eller andre som hører til hos din neste
På mange måter, uansett hvor religiøs man måtte være eller ikke, så er flere av disse budene slik jeg ser det gode leveregler for et menneske å følge. Men hvilke leveregler er det sosialistene følger? Her er den uoffisielle listen med sosialistenes ti bud:
 1. Du skal ikke ha andre guder enn staten
 2. Du skal ikke misbruke statens navn
 3. Du skal holde visse tider på døgnet og i uken hellig. Utenom hvis du vil kjøpe blomster. Og utenom hvis du handler maten din på en butikk som er mindre enn 100 kvadratmeter. Og utenom hvis du skal handle bensin. Og utenom hvis du skal handle gatekjøkkenmat. Og utenom [sett inn nær sagt hva som helst slags aktivitet her]
 4. Du trenger ikke ta vare på de rundt deg. Det beste er å få staten til å pålegge dine medborgere skatter slik at du kan finansiere såkalte velferdstjenester som kan gjøre dette arbeidet for deg så du slipper gjøre noe selv, og så du slipper ha noe dårlig samvittighet. 
 5. Du skal ikke slå ihjel. Men hvis noen ikke gjør som du vil og ikke lever sitt liv i henhold til dine og dine medsosialisters preferanser så kan du gjennom staten gi de fysisk straff ved å putte de i fengsel.
 6. Du skal ikke bryte ekteskapet med staten. Du kan ikke leve som et fritt menneske uten å være tjener for staten, og skal gi avkall på dine verdier og din verdiskapning som staten måtte befale. Kort sagt: staten befaler.
 7. Du skal ikke stjele. Så fremt det ikke skjer i form av å stemme og bidra til statlig konfiskering av andres verdier. Da kan du stjele.
 8. Du trenger ikke ha noen prinsipper eller moral. Du kan lyve så mye du vil og love dine medborgere gull og grønn skoger annethvert år for å vinne deres gunst. Målet helliggjør ethvert middel.
 9. Du må gjerne begjære andres eiendom. Det er rett og rimelig at du og dine medsosialister skal kunne bestemme hvor folk skal få lov til å bo, hvilke boliger de kan bygge, hvor mye skatt de må betale i eiendomsskatt til staten, om de kan ha eiendommen sin i fred for offentligheten, om de kan gjøre endringer på den, om staten kan ta den over med makt, osv. 
 10. Du må gjerne begjære andres livssituasjon. Hvis de f.eks. har flotte bedrifter så er det rett og rimelig at staten beskatter de slik du og dine medsosialister finner for godt. Det spiller ingen rolle om de ikke evner å betale for denne skatten, for da må de pent finne seg i å selge unna den flotte bedriften til andre. Såpass må de tåle. Staten befaler. Og hvis de har veldig mye verdier så er det helt på sin plass å henge de ut i offentligheten ene og alene av denne grunn, og uansett hvor lite saklig det måtte være.

1 kommentar:

 1. Av alt det seriøse du skriver...?-)

  1. Du skal ikke ha andre guder enn penger.
  2. Ikke snakk stygt om kapitalismen
  3. Ingen dager er hellig nok til å tjene en krone
  4. Foreldre er for å arves, sørg for de ikke bruker opp verdiene. Bestikk en politiker for å bli kvitt arveavgiften.
  5. Lur en mann for alle hans penger er mer effektivt enn drap.
  6. Lev på din kjæreste, skriv ikke samboeravtale el.
  7. En god svindel er bedre enn å stjele.
  8. Baksnakk konkurrenten, vinn salget.
  9. Kapitalisme er begjær etter din nestes eiendom.
  10. Har du begjært hans eiendom, kommer ektefellen etter..

  SvarSlett