Boom Bust

Boom Bust

torsdag 24. september 2015

Mitt investerings- og formuesmål for fremtiden


Opp gjennom årene har jeg brukt en del tid og penger på kortsiktig spekulasjon i finansmarkedene. Dette var en dyr, men god skole å gå. De mest kostbare negative erfaringer er ofte de man lærer mest av, og slik var det for meg. For snart to år siden bestemte jeg meg for å sette meg et mer langsiktig mål for min formuesutvikling. Jeg ønsket å spisse fokuset mitt mot dette målet og å over tid bygge opp en nesten fanatisk tilnærming til å nå det. Målet jeg satte meg for noen år siden var av en helt annen art enn hvordan jeg hadde tenkt tidligere hvor jeg var kortsiktig fokusert. Økonomen John Meynard Keynes sa en gang at "in the long run we're all dead", men jeg vil skrive dette om og heller si "in the long run we can all be rich".

Min målsetning er å bygge meg opp en formue betraktelig større enn hva jeg har i dag i løpet av de neste 30 årene. Grovt regnet er min ambisjon at min netto formue skal vokse med minst 130x over denne perioden. Dette fordi jeg ønsker å oppnå fullstendig økonomisk uavhengighet fra andre og mine omgivelser, og for å med tiden kunne leve meget behagelig (hvis jeg vil).

Måten jeg opprinnelig gikk frem for å sette mitt formuesmål var å ta utgangspunkt i hva jeg da hadde av verdier. Så regnet jeg på hva jeg sparte i måneden (jeg hadde allerede over en periode hatt sterk fokus på sparing i min privatøkonomi), hvor mye jeg regnet med å kunne øke denne sparingen for hvert år i fremtiden (all lønnsøkning og ekstraordinære inntekter skal gå til sparing), og til hvilken avkastning jeg har håp og tro på å kunne oppnå ved å investere mine sparepenger i verdiskapende eiendeler. Alle disse faktorene gjorde meg i stand til å sette et helt konkret formuesmål for de neste 30 årene og alle periodeintervaller frem til da.

Ved å ha et helt konkret mål får jeg et nærmere forhold til målet mitt. Det blir ikke bare noe litt diffust og utydelig, men noe som står klart for meg. Jeg tenker ofte på dette målet mitt og forsøker på ulike måter å visualisere det. Når jeg samtidig har delt det endelige målet opp i en rekke delmål for periodene som løper frem til hovedmålet så kan jeg underveis følge opp min egen faktisk formuesutvikling og sammenligne med hvor jeg bør ligge an for å nå målet. Dette gir meg mulighet til å justere sparing, forbruk og ev. inntekter om nødvendig, i god tid før målets ende og slik at jeg ikke roter meg bort underveis.

For mitt vedkommende er målet å oppnå 10% nominell årlig avkastning på mine investeringer. Realavkastningen vil avhenge av prisveksten i samfunnet, og ved sterkt økende prisvekst vil jeg måtte justere målet oppover. 10% årlig avkastning er noe over hva aksjemarkedene i vesten historisk har gitt av avkastning for investorer, og betyr kort sagt at jeg vil doble hver sparte og investerte krone hvert syvende år. Jeg mener målsetningen er tilstrekkelig ambisiøs, men ikke uoppnåelig. Dette er for meg viktig for at målet skal føles realistisk. Samtidig vet jeg at hvis jeg klarer mer enn 10% årlig avkastning så vil resultatene bli fantastisk mye bedre enn mitt allerede ambisiøse mål. Klarer jeg 20% årlig nominell avkastning vil jeg ende opp med en formue som er 1044x større enn hva jeg startet med. Forskjellen mellom 10% årlig avkastning og 20% årlig avkastning er altså forskjellen mellom 130x utgangspunktet og 1044x utgangspunktet. Dette viser veldig godt hvor mye litt ekstra årlig avkastning har å si for en investor over lang tid. (Og det viser også hvorfor du bør holde deg langt unna dyre aksje- og investeringsfond som stjeler prosenter av avkastningen din hvert år.)

Det du vil se når du regner ut din formuesmålsetning på måten jeg gjorde er at de virkelig store verdiøkningene i din formue vil komme i slutten av perioden. Dette er den velkjente renters rente-effekten, og kan illustreres med en ishockey-kølle hvor køllen buer kraftig opp ytterst på enden. Det er ikke for ingenting at man kaller renters rente-effekten en av verdens sterkeste krefter. Klarer du å generere en jevn og høy avkastning på dine investeringer over tilstrekkelig lang tid er det nesten utrolig hvor store verdier du kan akkumulere. Som investor er tiden din beste venn. Å ha et langsiktig perspektiv på investeringene og målet er derfor slik jeg ser det helt nødvendig. Tålmodighet er en dyd. En lønnsom dyd.

En person som viser hva denne renters-rente effekten i sitt ytterste kan utrette er superinvestoren fra USA, Warren Buffett. Fra han var ung gutt har han interessert seg for å investere og han har i størsteparten av sitt liv som investor tenkt langsiktig. I sin karriere har han oppnådd et sted rundt 23% årlig avkastning. Når karrieren nærmer seg 60 år kan du forsøke å tenke deg til hvor stor formue han har klart å bygge. Sannsynligvis klarer du ikke det, fordi menneskets hjerne sliter med å fatte slike tallmessige sammenhenger. Hvis du starter med 1 kr og klarer å generere 23% avkastning hvert år i 60 år, så vil den ene kronen til slutt ha vokst til ca. 248 000 kr. Og klarer du innimellom i tillegg å spare en ekstra krone her og der og oppnå samme avkastning på disse kronene, så blir beløpene hinsides alt man kan fatte.

Nå er Buffett et ekstremtilfelle som nær sagt ingen i vår tid vil klare å replikere, og er sånn sett et dårlig eksempel, men faktum er at selv med små jevne årlige avkastningsprosenter så vil resultatene bli meget gode på lang sikt. Klarer man å unngå de to største feilene mange investorer gjør, nemlig å være kortsiktig og å ikke bry seg om prisen man betaler for en investering, så kan man komme langt på vei mot et anstendig resultat.

Under ser du en flott inspirasjonskilde for investering og formuesbygging, nemlig Warren Buffett, og hvordan hans formue har utviklet seg gjennom hans levetid.

2 kommentarer:

  1. Nå kommer det nok en kjøpsmulighet i vw aksjen. Den er nok bra å ha på lang sikt, men synes fortsatt den er litt dyr. Koster 115 og utbyttet i år var 4.85. 115/4.85=23.7. Ekstremt overpriset når oljefondet kjøpte seg inn i vår. Vet de egentlig hva de holder på med? Såg selv på aksjen i vår, men ikke aktuelt å kjøpe til den prisen.

    SvarSlett
    Svar
    1. Veldig viktig å gjøre akkurat som du selv gjør: ha et forhold til prisen man betaler for en investering. Bare husk å ikke utelukkende fokuser på utbyttet. Hvis et selskap genererer god avkastning på sin egen kapital, og har rikelig med investeringsmuligheter selv, så er man ofte godt tjent med at selskapet lar være å betale utbytte og heller investerer pengene i egne prosjekter.

      Slett