Boom Bust

Boom Bust

mandag 7. september 2015

Kjenn din begrensning som investor


De fleste av oss, uavhengig av hva vi jobber med, kommer på ulike tidspunkt i livet over investeringsmuligheter. Det kan være seg et aksjetips man får fra naboen, et investeringsprodukt som en i banken anbefaler, en mulighet til å bli med å finansiere en ny bedrift som en bekjent skal etablere, osv. Veldig ofte virker slike investeringsmuligheter attraktive og man lar seg fort friste til å investere sine sparepenger i de. Mitt råd til deg som blir presentert slike muligheter er veldig enkelt: ikke invester i noe du ikke forstår deg på!

Som investor, enten du er en amatør eller mer erfaren, er det viktig å kjenne din begrensning om hva du forstår godt. Veldig mange liker derimot å mene veldig mye om ting de kan veldig lite om. Selv uten å forstå noe særlig om investeringsobjektet så velger folk ofte å investere. For en investor som er opptatt av å ikke tape penger er dette farlig og potensielt veldig skadelig for den fremtidige avkastning.

Vi har alle hørt om noen som i årene før finanskrisen investere i elendige investeringsobjekter satt sammen av banker og finansrådgivere (rådgiver er så klart et veldig misvisende navn på disse folkene, som i realiteten er selgere akkurat som de du finner på elektronikkbutikken din). Ved å bli forespeilet gull og grønne skoger til liten risiko valgte mange å bruke sparepengene sine på dette. Jeg husker godt hvordan jeg på den tiden ristet oppgitt på hodet da jeg leste dokumentene som beskrev disse produktene, og med gru tenkte på alle de godtroende folkene som kastet pengene sine ut av vinduet ved å investere i de. Svært mange av de som investerte i disse produktene skjønte ikke hva de gjorde. Et veldig enkelt råd er at du alltid må forstå hva du investerer i. Hvis du ikke skjønner deg på det, uansett hvor risikofritt og enkelt andre påstår det er, så skal du ikke ta i det med en ildstang. Kjenn din begrensning, og vært komfortabel med det.

Superinvestoren Warren Buffett kaller dette for å holde seg innenfor sin sirkel av kompetanse og vente på det rette slaget (med referanse til en baseballspiller som forsøker å slå baseballen av banen). Denne sirkelen kan med tid og egeninnsats utvides, men som investor er det veldig viktig å ikke trå utenfor denne sirkelen. Stå heller over investeringsmuligheter som bys deg og som du ikke skjønner deg på, og vent på noe du er mer komfortabel med. På fjellet er det ingen skam å snu, og som investor er det ingen skam å si nei. Akkurat som at de beste fotballspillerne ikke skyter fra hvilken som helst del av banen, men heller venter til de har ballen på rett side av kroppen og i riktig avstand fra målet før skuddet fyres av mot mål, så bør du som investor vente til du har å gjøre med noe du virkelig forstår deg på og som du føler gir deg et bra avkastningspotensiale i forhold til nedsiderisikoen før du foretar deg noe som helst med de hardt opptjente sparepengene dine.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar