Boom Bust

Boom Bust

fredag 18. september 2015

Bloomberg-intervju med Ron Paul om Federal Reserve


I dette intervjuet på Bloomberg tv/radio blir den tidligere amerikanske politikeren Ron Paul spurt om hans syn på den amerikanske sentralbanken og hva den burde gjøre med rentesettingen.

Jeg hadde ikke trodd jeg skulle oppleve å høre navnene til Murray Rothbard og Mises Institute bli nevnt i en slik setting, men her spør programlederen: "You are a senior fellow at the Mises Institute...I know you are a disciple of Murray Rothbard and the rest of the Austrian crew. What is the Ron Paul prescription of what this Fed must do, if you're not going to get your hope and wish that they go away? (...) What is your prescription for Janet Yellen's best practice right now?"

På dette svarer Paul, før han blir avbrutt, at "my alternative to not having a free market is to allow competition. We should have competing currencies, we should permit it, we should change our legal tender laws, we should change our tax laws..."

På dette punktet er jeg helt enig med Paul. Slik jeg ser det er fri konkurranse i produksjon og bruk av penger et gode for folk, samfunn og økonomi, da det bl.a. gir folk mulighet til å sikre sine verdier bedre mot verdiutvanning og bidrar til å gjøre aktiviteten i økonomien mer motstandsdyktig mot valutakriser og andre økonomiske kriser. 

Dessverre er det slik at kontrollen på pengeenheten er kanskje det aller viktigste pressmiddelet en stat har på et lands borgere. Å gi fra seg denne kontrollen og tillate konkurranse er derfor langt fra realistisk per i dag når man vet hvor maktkåte nær sagt alle politikere er. Det jeg tror man kan regne med i Norge årene som kommer er nullrente (og mulig negativ rente etter at man har nådd nullpunktet) og pengetrykking. For å sikre seg mot sentralbankenes idioti - som jeg tror på et eller annet tidspunkt i fremtiden vil kulminere i valutakriser - må man derfor ta for gitt at man ikke har noen alternativer til deres pengeenheter, og heller forsøke å sikre sine verdier gjennom å være diversifisert i ulike typer aktivaklasser som over tid er egnet til å holde (og forhåpentligvis øke) verdien på ens midler.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar