Boom Bust

Boom Bust

mandag 28. september 2015

Blir dette den neste bail-out?


I juli 2013 skrev jeg et innlegg om den amerikanske byen Detroit som da gikk konkurs og trengte finansiell bistand fra staten. I innlegget kom jeg inn på et annet tema som i disse tider kanskje kan begynne å aktualisere seg. Jeg skrev den gang bl.a.:
Det ser for meg også ut til å være en trend å at stater ikke lenger bare ser på banker som "too big to fail", men også andre store selskaper som er viktige i samfunnet, f.eks. råvareselskaper (type Glencore) og annet. Jeg tror at listen med selskaper, institusjoner, pensjonskasser og annet som kan komme til å "reddes av staten" kan bli mye lengre enn mange tror.
I dag falt aksjekursen for nettopp dette selskapet jeg nevnte, Glencore, med 28% på børsen i London. 28%! Fra kursen ved børsnoteringen i 2011 har selskapets verdi nå falt med 87%! Smellen i råvaremarkedene har virkelig smittet over på dette selskapet. Glencore er et av verdens største selskaper, og innen råvaremarkedet og verdenshandelen er det en virkelig gigant. Det har hatt en hånd på mer enn halvparten av verdens handel i kobber og zinc, en tredjedel av verdens sjøfrakt av kull, en av verdens største eksportører av korn, osv. osv. En konkurs for dette selskapet, som markedet nå ser ut til å bli mer og mer bekymret for, vil kunne gi signifikante konsekvenser for omfanget av og flyten i verdenshandelen. Dette vil nok ikke store verdensinstitusjoner, stater og deres respektive sentralbanker se særlig lyst på i disse tider som fra før av preges av usikkerhet og frykt for manglende økonomisk vekst.

Den forrige finanskrisen handlet om å redde banker og forsikringsselskaper. En ev. ny kraftig nedgangstid i de store økonomiene kan handle om helt andre selskaper enn hva vi tidligere har trodd var omfattet av begrepet "too big to fail." Det skal bli interessant å se om min tese fra 2013 om at selskaper som Glencore og andre samfunnsviktige selskaper kan bli "too big to fail" slår til.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar