Boom Bust

Boom Bust

tirsdag 22. september 2015

20 kognitive skjevheter som styrer våre handlinger


Ingen person klarer til enhver tid å oppføre seg fullstendig rasjonell. Vi er mennesker, ikke roboter. Følelser, fordommer og andre impulser styrer veldig mye av det vi gjør, veldig ofte i mye større grad enn hva vi selv er klar over. Likevel kan man komme et godt stykke på vei til å være et rasjonelt vesen ved å utøve selvinnsikt.

For å kunne gjøre dette må man bruke mye tid på å "se seg selv i speilet" og reflektere over sine egne tanker og handlinger. Hvorfor gjorde jeg det jeg gjorde? Gjorde jeg det jeg gjorde basert på fakta som forelå, eller lot jeg mine egne preferanser og fordommer styre mitt valg? Er mine omgivelser i virkeligheten slik jeg oppfatter de, eller ilegger jeg de subjektive egenskaper og attributter ut i fra mitt eget ideologiske verdenssyn? Tar jeg inn over meg den mulige risikoen som ligger i mine handlinger, eller er jeg i overkant selvsikker og overvurderer sterkt mine egne evner? Er det riktig at utviklingen går som jeg tror, eller baserer jeg min tro på enkeltstående episoder som ikke er representative for den reelle langsiktige utviklingen?

Via Business Insider kom jeg over en glimrende oversikt over kognitive skjevheter vi mennesker ofte innehar og som styrer våre handlinger og tankemønstre. Ved å forsøke å forstå disse og aktivt jobbe med å ikke la seg styre av de er jeg av den oppfatning at man med tiden kan bli et mer rasjonelt menneske, hvilket kan være til stor fordel for en selv i mange situasjoner i livet, både som investor og i hverdagens øvrige strabaser.

Se nærmere på illustrasjonen under eller klikk deg inn på kilden hos Business Insider som gir deg en større versjon for å få en rask innføring i 20 vanlige kognitive skjevheter vi mennesker typisk innehar.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar