Boom Bust

Boom Bust

onsdag 3. juni 2015

Norges Bank avler en ny sjevøkonom


Nordeas nåværende sjevøkonom (sic) og linjaløkonom Steinar Juel skal snart slutte i sin jobb. Banken har derfor rekruttert en ny sjevøkonom, og du kan jo gjette på hvor denne personen kommer fra. Jo, fra selve kilden til destruktiv innvirkning på økonomi og samfunn: Norges Bank. På dn.no kan vi lese at "Kjetil Olsen er ansatt som ny sjeføkonom i Nordea (...) Han kommer fra stillingen som direktør og nestleder for pengepolitikk i Norges Bank (...) Olsen har tjue års erfaring fra Norges Bank og har i de siste femten årene jobbet primært med pengepolitikk. I likhet med Juel, har han embetseksamen i sosialøkonomi fra Universitetet i Oslo."

Det er gode grunner til at ingen økonomer fra banker og andre finansinstitusjoner stiller kritiske spørsmål til sentralbankens operasjoner og eksistens. Det er at mange av disse økonomene faktisk har jobbet i sentralbanken og også har en utdanning som har lært de opp til å tro at sentralbanker er guds gave til økonomi og samfunn.

De fleste skjønner at kommunismen med sin sentralstyring ikke var spesielt smart. Ingen person eller gruppe personer klarer å eksakt riktig planlegge hvordan ressurser bør allokeres hensiktsmessig i et samfunn med enormt mange individer. Ei heller evner de å spå hvordan individer, økonomi og samfunn vil utvikle seg fremover. Samfunnet vårt er et kaos av tilfeldigheter og uforutsigbar atferd. Vi er tross alt mennesker, ikke maskiner. Ingen matematisk modell kan forutsi hva vi gjør til enhver tid. Dette kan mange enes om, spesielt når man så hvordan det gikk med kommunistiske regimer som f.eks. Sovjetunionen.

Særdeles få stiller derimot spørsmål ved at sentralbankene faktisk er så nært et kommunistisk regime man kan komme. De sentralstyrer finansmarkedet og økonomien så godt de kan etter eget godtbefinnende, der de bestemmer utgangspunktet for prisen på penger til bankene og forsøker å justere rentenivået i økonomien alt ettersom hvor mye eller lite utlån de ønsker at banksystemet skal produsere. Når aktiviteten i økonomien avtar forsøker de å fasilitere økt utlånsvekst i banksystemet. Når aktiviteten i økonomien øker forsøker de å bremse utlånsveksten.De ansatte i sentralbanken er som medlemmer i kommunistpartiet som tror de er overmennesker, og selv om de gjør sin jobb med gode intensjoner, så påfører de dessverre samfunnet, individer og økonomien skade. Gjeldsoppbyggingen som de støtter opp under legger grobunnen for stadig større økonomiske problemer, og manipuleringen av renter skaper repeterende oppturer og nedturer i økonomien.

Med en ny sjevøkonom rett fra Norges Banks rekker kan vi nok fremover regne med å se Nordea representert i media med en ihuga sentralbanktilhenger som støtter opp under lavrentepolitikk og hva enn mer sentralbanken kan finne på av finansakrobatikk.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar