Boom Bust

Boom Bust

mandag 1. juni 2015

Inflasjon er skjult tyveri av dine verdier


Svært få blant oss stiller spørsmål ved sentralbankenes, økonomenes og politikernes iver etter kontinuerlig prisvekst i samfunnet. Prisveksten, eller inflasjonen som den kalles på fagspråket, skal etter den norske sentralbankens mål være 2,5% hvert år. Denne prisveksten sies å være viktig for å sikre vekst i økonomien, og vekst er tross alt noe alle kan enes om som positivt. Oppslutningen om inflasjonsmålet er derfor nær sagt unison de fleste steder i verden, og Norge er intet unntak. Men, har folk egentlig skjønt hva denne inflasjonen gjør med deres verdier? Jeg vil påstå at svaret er nei. Inflasjon er slik jeg ser det et tyveri at dine og andres sine verdier. La meg forsøke å forklare dette nærmere.

Har du tenkt på hva som skjer hvis både dine verdier og prisene ellers i samfunnet stiger med 2,5% hvert år? Vi kan gjøre et lite tankeeksperiment. Se for deg at du starter med en formue på 100 kroner. Så antar vi videre at prisen på et utvalg varer og tjenester du ofte handler er 100 kroner. La oss kalle disse varene og tjenestene for handlekurven din. Bytteforholdet mellom dine verdier og handlekurven din er i begynnelsen altså 1 til 1. Dine verdier gir deg med andre ord nok kjøpekraft til å kjøpe en hel handlekurv. Både dine verdier og prisen på handlekurven øker så med 2,5% på ett år. Staten krever inn 27% skatt på økningen i dine verdier. Dermed får du ikke nyte godt av all verdistigningen din. De 2,5% dine verdier i utgangspunktet økte med utgjør etter skatt bare 1,83% verdiøkning for deg. Prisøkningen på varer og tjenester lar seg derimot ikke redusere av skatt, og er fortsatt 2,5%. Etter dette første året sitter du altså igjen med verdier for 101,83 kroner og prisen på handlekurven er 102,5 kroner. Bytteforholdet mellom dine verdier og handlekurven har blitt redusert til 0,9924 til 1. Dine verdier gir deg nå med andre ord nok kjøpekraft til å kjøpe 99,24% av handlekurven du året før kunne kjøpe 100% av. Selv om du hadde sluppet å betale skatt hadde du uansett ikke vært noe rikere enn da året begynte. Du ville i så tilfelle fortsatt bare hatt råd til 100% av handlekurven slik du opprinnelig hadde.

Ser du hva som har skjedd? Du har hatt en verdiøkning i kroner og øre, men relativt sett har du faktisk hatt et verditap. Inflasjonen har gjort deg fattigere. Verdiene har derimot ikke blitt borte i løse luften. De har tatt veien til statskassen som skatt slik at politikere kan gjøre hva de vil med de. Staten har ved hjelp av inflasjon tatt fra deg noe av dine realverdier og beriket seg selv på din bekostning. Og de har gjort det i det skjulte på en måte selv den beste lommetyv ville latt seg imponere av.

Hva vil skje med dine realverdier hvis dette fortsetter i 100 år? Hvor mye av handlekurven vil du ha råd til da? Svaret er at du etter 100 slike år med verdiøkning og inflasjon på 2,5% og skatt på 27% kun vil ha råd til å kjøpe 51,65% av handlekurven du opprinnelig kunne kjøpe 100% av. Du har altså mistet 48,35% av dine realverdier. Inflasjonen,som alle sentralbanker og politikere støtter helhjertet opp om har gjort deg fattig.


Svært få blant oss har gjort seg opp disse tankene. Det er så klart godt nytt for sentralbankene og politikerne, for hadde flere folk innsett hvor skadelig inflasjon er for mennesker, samfunn og økonomi, så ville sentralbankene risikert å stå i fare for å miste mye av sin oppslutning og politikerne ville fått mye mindre skattekroner å bruke etter eget godtbefinnende. Inflasjon er et skjult tyveri av folks verdier, og inflasjonsmålet man i dag opererer med bør i rettferdighetens navn avskaffes.

1 kommentar:

  1. Inflasjonen gir muligheter til å rebalansere skattetrykk og nedgang i realinntekt på en mindre synlig måte. For eksempel ved å beholde de samme skattesatsene, men unngå å inflasjonsjustere innslagsgrensene.

    Minst like mye kan det være å tjene på at man da hele tiden vil ha en økning i pengemengden som er 2,5% høyere enn den reelle økonomiske veksten. Hvor havner disse pengene? Ikke vet jeg!

    SvarSlett