Boom Bust

Boom Bust

fredag 19. juni 2015

Den norske styringsrenten nærmer seg 0%


Bankplassen 2 i Oslo huser de allvitende akademikerne i den norske sentralbanken som "vet" hva prisen på penger til enhver tid bør være og som med dette forsøker å styre aktiviteten i økonomien og folks handlingsmønster. I dag senket Norges Bank styringsrenten fra 1,25% til 1,00%.

Siden 2012 har jeg sagt at jeg tror styringsrenten omsider vil settes til 0% og muligens lavere. Så vil det komme pengetrykking også i Norge, som jeg kan døpe norsQE nå som det fortsatt ikke er noen her i landet som har snakket om at dette kan skje. Slikt kan skje når aktiviteten i økonomien svinner hen med laber aktivitet i oljenæringen og blant alle som på en eller annen måte er avhengig av den, og når boligprisveksten stopper opp og med det gjør opptak av nye større boliglån mindre interessant for de som lever i troen på at bolig alltid vil være veien til rask rikdom, og når bankene strammer inn utlånsiveren sin og kredittveksten i landet ikke tilfredsstiller sentralbankens ønske. Da vil sentralbanken ønske å stimulere til mer kredittproduksjon (altså på godt norsk: pengeproduksjon) ved å kjøpe opp f.eks. boliglånsobligasjoner og annet krimskrams fra bank- og finansvesenet.

Det er så klart ikke positivt at prisen på penger blir tilnærmet lik null. Hvis prisen på penger var avhengig av hva du og jeg var villig til å låne ut våre penger til hverandre for, så kan du være nokså sikker på at prisen på penger ville vært adskillig høyere. I et fritt marked ville en høy mengde oppsparte penger gjort at rentene falt (akkurat som en høy produksjon av jordbær gjør at prisene blir lave), og en lav mengde oppsparte penger ville ført til at rentene steg. I dagens samfunn er det derimot svært få som sparer mye. Likevel er rentene lave, og det er fordi sentralbanken har blandet seg inn i samspillet mellom aktørene i markedet og presser rentene lavere enn hva de ellers ville kunne vært.

Det vi ser skje er som å se studenten som leser som en gal før eksamen, og styrter nedpå Red Bull og andre stimulerende midler hver gang trettheten slår inn i kroppen for å holde seg våken og gi kroppen mer energi. For hver Red Bull som drikkes minsker effekten, og til slutt er nye stimuli totalt nytteløst og den stakkar studenten ender opp totalt utmattet og med behov for en alvorlig mengde hvile og gjenoppbygging for å kunne hente seg helt inn igjen. Studenten er et bilde på økonomien, og Red Bull illustrerer renten som stadig jekkes ned. Til slutt blir lavere renter helt uten effekt, og sterkere lut må til. Istedenfor å la økonomien gjennomgå en skikkelig rekonvalesens og restrukturering for å hente seg inn og så velger sentralbankene å trykke penger og finne på alt mulig annet rart for å prøve å presse folket og økonomien til å bli mer aktive. Alle slike tiltak vil så klart vise seg bortkastede, iallefall i forhold til hva de var ment å oppnå. Derimot vil man få finansielle bobler i ulike aktiva. Sparing vil fremstå fullstendig uaktuelt for veldig mange, og folk vil søke stadig mer risiko i jakt på avkastning på sine penger. Dette er ikke ulikt hva vi ser skje rundt oss mange steder i dag.

Gjelden i norske husholdninger har nå økt til rundt 220% av deres disponible inntekter. Så langt jeg har sett statistikk tilbake i tid så er dette det høyeste nivået noensinne. Gjeldsfesten har pågått lenge i Norge, og sentralbanken har gjort så godt den kan for at dette har kunnet fortsette ufortrødent. Nå ser vi myndigheter og tilsyn gjøre spede forsøk på å stagge gjeldsoppbyggingen hos folk og fe, mens sentralbanken forsøker det motsatte. Det blir ganske patetisk å se på. Mikrostyringen av økonomien gjøres etter beste evne, men gjør ikke noe godt for seg.

Det som gjør at prisene i samfunnet stiger er at mengden penger i omløp stiger. Sentralbankens mandat om å skape prisvekst på 2,5% i samfunnet hvert år innebærer at den må legge til rette for at det skapes såpass mye nye penger i banksystemet at prisene øker så mye som målet dens tilsier. Penger skapes i form av gjeld, og dermed er eneste måten å oppretteholde inflasjonsmålet på å bidra til mer gjeldsvekst i samfunnet. Derfor senker den rentene når den opplever at prisene (vel og merke kun de prisene den fokuserer på i form av konsumprisindeksen) ikke stiger så mye som den ønsker. Sentralbankens inflasjonsmål er dermed en kime til mer gjeldsvekst. Gjeld, som folk med tiden vil forstå blir mer og mer problematisk for seg selv og økonomien, er det som i dagens pengesystem driver økonomisk aktivitet. Vi har et gjeldsbasert pengesystem, og det har over tid bidratt til en finansialisering av økonomien på bekostning av realøkonomien. Bank og finans har fått en stadig viktigere og større rolle i økonomi og samfunn, og folk har gjort seg mer og mer avhengig av gjeld. Dette gjeldsbaserte pengesystemet vårt er noe som etter mitt syn bør og må avskaffes. Slikt vil nok dessverre lite trolig skje i overskuelig fremtid, og derfor kan du også forvente å se mer og mer idioti fra sentralbankene og skade skje med økonomien, samfunnet og mennesker.

Den norske styringsrenten nærmer seg nå samme nivået som akademikerne på Bankplassen 2 og deres likesinnede rundt i norske banker og politiske kretser innehar av sunn fornuft mellom ørene: 0%.

3 kommentarer:

 1. Dette er den beste bloggen jeg vet om!

  Det er en ting du burde se nærmere på og det er den effekten som pengepolitikken har på forskjellige grupper i samfunnet. Det er nemlig ikke slik at denne galskapen er like negativ for alle. De som sitter nærmest pengenes kilde tjerner nemlig på dette! Det er jo derfor dette kan holde på. Hvis det var bare noen akademikere som rotet med noen livsfjerne teorier så hadde de fått beskjed om holde kjeft for lenge siden!

  Follow the money! :-)

  http://www.sozialoekonomie.info/Info_Foreign_Languages/English_6/Suhr-Structure-of-Money.pdf

  Mvh Magne

  SvarSlett