Boom Bust

Boom Bust

søndag 28. juni 2015

Betal ikke for mye for din investering


Når venner og bekjente en sjelden gang spør meg om investeringsråd begynner jeg med et enkelt grunnleggende budskap: invester aldri dine penger i noe som verdsettes høyt. Det vil nemlig med høy sannsynlighet på sikt ødelegge for din mulighet å oppnå en god avkastning på din investering.

Folk flest skjønner at en pakke melk ikke trenger koste mer enn 10-15 kroner. Ser de prislappen i butikken vise 48 kroner så snur de raskt og går til en annen butikk som tilbyr det samme produktet for en langt lavere pris. Folk har en formening om hva verdien på en pakke melk er, og vil ikke betale spesielt mye mer enn dette. Der folk flest derimot har vanskelig for å forstå sammenhengen mellom verdi og pris er når det gjelder sine investeringer. Jeg leste i helgens utgave av Dagens Næringsliv at en fremtredende idrettsutøver og næringslivsleder investerte etter uttrykket "if you like the product, buy the company." Jeg mener det er veldig viktig at man ikke lar dette være det eneste som styrer ens investeringsbeslutninger, men at man tar tankeprosessen ett steg videre.

Det å vite om et selskapet produserer gode varer og tjenester er bare første steg i å vurdere en potensiell investering. Det som er enda viktigere er nemlig å få en forståelse for hvilke verdier selskapet genererer, og hva du må betale for å få ta del i denne verdiskapningen. Det hjelper fint lite at et selskap produserer en fantastisk smakfull og god sjokolade og har en karismatisk toppsjef, hvis prisen å betale for å bli medeier i dette selskapet (altså, prisen for å kjøpe en aksje i selskapet) overstiger hva selskapet i løpet av sin gjenværende levetid vil klare å generere av verdier for sine medeiere. Hvis selskapet i sin gjenværende levetid (som man så klart aldri virkelig vet hvor lenge er) vil tjene 100 kroner per aksje som kan viderebetales til sine eiere som utbytte, så vil enhver pris per aksje over 100 kroner tilsi at en investering i selskapet til syvende og sist vil gi negativ avkastning. Det er således helt kritisk å ha et forhold til hva man betaler for en investering. Dess mer man betaler, dess lavere blir den forventede fremtidige avkastningen. Den enkle grunnregelen man kan leve etter er at man ikke bør betale for mye for sin investering.

En dagsaktuell illustrasjon av dette poenget kan hentes fra USA. Markedet der prises i dag til ca. 27 ganger hva det i snitt har generert av årlige verdier over de siste ti årene. Sagt på en annen måte. markedet verdsettes i dag til en pris som tilsier at man må vente 27 år før man vil ha tjent inn hva man investerer.

Kilde: multpl.com

Nå er så klart ikke verden så enkel og rett frem av man basert på denne måten å verdsette et selskap eller et utvalg selskaper (en såkalt indeks) enkelt kan forutsi eksakt hvor god eller dårlig en investering i fremtiden vil vise seg å ha vært. Likevel gir den deg som investor en meget viktig signal om at du betaler mye for din investering. Og som sagt tidligere: dess mer man betaler, dess lavere blir den forventede fremtidige avkastningen.

Grunnleggeren av investeringsselskapet AQR Capital Management, Clifford Scott "Cliff" Asness, tok i en rapport for seg sammenhengen mellom prisen man betaler for en investering i det amerikanske aksjemarkedet og hva avkastningen i realiteten i ettertid viste seg å bli. Basert på tallmateriale fra 1926 til 2012 viste han at når man betaler over 21,1 ganger hva aksjemarkedet i snitt har generert av årlige verdier over de siste ti årene så ender man etter ti år opp med en gjennomsnittlig årlig realavkastning (realavkastning = nominell avkastning - generell prisvekst) på under 1%. Til sammenligning vil man hvis man betaler under 9,6 ganger hva aksjemarkedet i snitt har generert av årlige verdier over de siste ti årene ende opp med en årlig realavkastning på 10,3%. Hva du betaler for din investering er altså helt essensielt i forhold til hvilken avkastning du til slutt ender opp med. Sammenhengen mellom pris og avkastning er i følge Asness sin analyse slik figuren under viser. Dess mindre du betaler for din investering målt i forhold til hva den genererer av verdier (i tabellen angitt i kolonnen "Starting P/E") dess større er den langsiktige realiserte avkastningen.

Kilde: aqr.com

Kort fortalt er det to ting som avgjør hvilken avkastning du får på din investering. Hva den i fremtiden gir deg av verdier, og hva du i dag betaler for retten til disse verdiene. Mitt budskap til de som måtte spørre meg om råd når det gjelder investeringer er å forsøke å betale så lite som mulig for investeringene sine. Akkurat som man forsøker finne rimelige priser i dagligvarebutikkene bør man forsøke finne rimelige priser blant investeringsmulighetene. Klarer man det betyr det nemlig at man kan oppnå større avkastning på lang sikt.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar