Boom Bust

Boom Bust

fredag 10. april 2015

USA og Island og endringer av pengesystemet


Jeg leste nylig to artikler i Financial Times som jeg synes var ganske illustrerende på forskjellene mellom et land hvor finansindustrien har enorm makt og et land hvor råvarer og natur er viktigere. De to landene er henholdsvis USA og Island, og temaet det er snakk om er pengesystemet.

I USA har senatoren Rand Paul gått i bresjen for at kongressen skal vedta et lovforslag om å revidere den amerikanske sentralbanken og dens handlinger. I Island har et parlamentsmedlem på oppdrag fra landets statsminister lagt fram et forslag om en total reform av pengesystemet, hvor man fratar bankene deres rett til å produsere penger ut av løse luften og overlater dette til staten.

Sentralbanken i USA ble i sin tid etablert av banknæringen fra New York, under dekke av å være til folkets beste, men for å sikre bankene sin videre eksistens og profitabilitet. The Federal Reserve Transparency Act møter nå stor motbør fra sentralbankmedlemmer og bankvesenet, hvilket ikke er særlig overraskende. For de er det nemlig få ting som er så skremmende som at de mister noe av sin kontroll over USAs økonomi og pengesystemet. I en artikkel i Financial Times, Wall Street wary of 'Audit The Fed' campaign, kan vi bl.a. lese følgende:
While bank executives are reluctant to go public with their concerns for fear of alienating top Republicans, some privately are expressing alarm that the once-quixotic issue is gathering more widespread support.
We want the Fed to be independent on monetary and [banking] oversight policy and not subject to political pressure either way,” said one senior Wall Street official.
“We think it’s kind of a silly idea,” said another Wall Street executive.
The Obama administration has indicated that President Barack Obama would veto any bill that gave Congress more control over monetary policy.
Når det gjelder forslaget vi ser fremmes på Island, som er dramatisk mye mer reformerende enn The Federal Reserve Transparency Act, så har jeg enda ikke registrert noen negative omtaler, men heller artikler som skriver om hvor revolusjonerende forslaget er. Her er hva Financial Times skriver om saken, i artikkelen Iceland's daring raid on fractional reserve banks:
After the spectacular bust, Iceland is willing to contemplate any action that would prevent a repeat debacle. Having decided against scrapping its currency, the government in Reykjavik now mulls a complete ban on its banks creating krona when they issue new loans. Growth in the money supply would become a matter of government policy alone.
In this system the state has a complete monopoly on legal tender. Banks can only lend what they have previously gathered in state money. Money created “out of thin air” — the devilish secret at the heart of fractional reserve banking — becomes a relic of the past.
In recent years Scandinavian central bankers have shown the same dauntless appetite for exploration that once saw Nordic ships fan out across the globe. In this spirit Reykjavik should give sovereign money a shot. Nations far bigger and meaner than Iceland have struggled to come to grips with financial excess through conventional means. As well as showing other countries a potential way forward, by bringing the axe down on fractional reserve banking the Icelanders might just regain some control over their economic destiny.
Det er interessant å se disse to forslagene, i hver sin del av verden, nå muligens forelegges de folkevalgte. Vel så interessant er det å se reaksjonene på forslagene, og hvordan banknæringen i USA umiddelbart setter sine pigger ut mot noen som helst innblanding i sentralbankens rolle i pengesystemet. Denne motstanden er helt forståelig, for vi ville nok alle blitt sure hvis noen truet med å frata oss kilden til en sikker inntekt.

Hva er fremtiden for vårt pengesystem? Det er ikke godt å si, men jeg tror vesentlige endringer vil skje i overskuelig fremtid. Jeg er personlig for fri konkurranse i markedet for pengeproduksjon, men hvordan det endres avhenger mye av i hvilken grad folk flest evner og ønsker å bry seg om temaet. I fravær av engasjement fra folk flest vil politikere og bankvesenet sannsynligvis gjøre hva de kan for å endre systemet på en måte som ikke rokker for mye ved status quo. Jeg velger å sitere fra dokumentaren Century of Enslavement: The History of The Federal Reserve:
The work of building up an alternative to the current system can seem daunting, even at times overwhelming. But it’s important to keep in mind that the Federal Reserve system that seems so monolithic today has only been around for one century. Central banks have been defeated in America before and they can be defeated again.
The question of how we decide to change this system is not rhetorical; it will either be answered by an informed, engaged, active population working together to create viable alternatives and to dismantle the current system, or it will be answered by the same banking oligarchy that has been controlling the money supply, and indeed the lifeblood of the country, for generations.
Now, one century after the creation of the Federal Reserve system, we have a choice to make: whether the next century, like the one before it, will be a century of enslavement, or, transformed by the actions and choices that we make in the light of this knowledge, a century of empowerment.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar