Boom Bust

Boom Bust

fredag 3. april 2015

Paneldiskusjon med Nassim N. Taleb og Robert Shiller


Her er en diskusjon fra 2009 med de to kjente økonomene og tenkerne Nassim N. Taleb og Robert Shiller. (Taleb ville nok dog kanskje ikke likt å bli kalt en økonom, og karakteriserer seg underveis som en "bottom up libertarian" i motsetning til Shiller som han kaller en "top down economist".) De snakker om det finansielle systemet, reguleringer, økonomisk (feilaktig) tankegang, gjeld sin negative innvirkning på det økonomiske systemet, økonomiske "eksperter", osv.

De, og spesielt Taleb, kommer her bl.a. inn på et tema jeg mange ganger har skrevet om tidligere, nemlig hvor tåpelig sentralbankenes og politikernes "løsninger" på økonomiske kriser er. Det disse folkene pleier å gjøre er nemlig å kutte rentene så mye som mulig og å oppfordre bankene til å låne ut mer penger og folk til å ta opp mer lån og bruke mer penger. Problemet med dette slik jeg ser det er at det over tid faktisk forsterker problemene, som nettopp oppstod pga. for mye gjeld. Man "løser" et gjeldsproblem med å få folk og fe til å ta opp enda mer gjeld. Dette er så klart selvmotsigende og idioti, men for "ekspertene" er det altså det riktige å gjøre.

Robert Shiller viser underveis til opprettelsen av den amerikanske sentralbanken i 1913 og deres innskuddsgarantiordninger som gode eksempler på hvordan man historisk har løst økonomiske problemer. Slik jeg ser det er dette totalt feil, og snarere eksempler på hvordan man innfører kortsiktige ordninger som på sikt gjør ting mye verre. Faktisk er det få ting jeg mener er så skadelig for folk, samfunn og økonomi som sentralbankene og deres fasilitering av massiv kredittproduksjon i bankvesenet, med de påfølgende konsekvenser det får.

Taleb sier underveis en del ting jeg synes er interessante:
"Let's not go back to 1913, let's go way back to Babylon and debt cancellations. (...) Ancient Mediterranean societies have always known that debt causes instability. Because with debt, you cannot make a mistake. Islam still bans debt, they say to protect you from yourself. (...) The problem is that we have too much debt. (...) Now, what is the government doing? They are asking the banks to lend more, and asking people to spend more and borrow more. So, the Babylonias would have understood this, they went through that and came to that conclusion. (...) Cicero did not want governments to be in debt. Debt creates instability. It creates wars. It creates invasions. (...) To me I see it as a non-brainer, it is so obvious. But of course, people have PhD in economics so they can't see it because it is too obvious. (...) We have to bring down the levels of debt in a lot more drastic way. I don't think they [governments] are understanding it, that is the first problem we have. The second point is that their instinct is to go for more regulation. We forget that regulators are the ones who were partly responsible for us getting here [in problems]. (...) I've met a lot of regulators when I was an options trader, and you can go around them so easily. Do you know many intelligent people who go on to become regulators? Come on. (...) They don't understand non-linearities. (...) They don't seem to realise that monetary policy is non-linear, in other words that you pump money and get nothing, pump money and get nothing, pump money and get nothing, like Malcolm [Gladwell]'s tipping point, the story of the ketchup bottle where you pour ketchup and nothing is coming out until suddenly the whole table is full of ketchup...so you might have hyperinflation. So now the trade off is...because of this system, we're either going to get massive deflation or hyperinflation. I see absolutely no possibility of anything in the middle."
Shiller mener reguleringsmyndigheter må ta ansvar for å skape et bedre finansielt rammeverk slik at finanssystemet og økonomiene går bedre, men Taleb er av en annen oppfatning (slik sitatene over også viser). At de samme folkene som fikk verden inn i problemene den står overfor også skal være de samme som får ansvar for å skape nye løsninger er noe Taleb har følgende å si om: "Someone who crashes a plane, you don't give them a new plane!"

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar