Boom Bust

Boom Bust

tirsdag 7. april 2015

Kyle Bass om Japan


Her er en lengre presentasjon Kyle Bass holdt tilbake i 2013 hvor han snakker om sitt syn på Japans økonomi og finansmarked. Dette er et godt foredrag og en interessant etterfølgende runde med spørsmål og svar.

Bass tror at den japanske valutaen vil fullstendig gruses i tiden som kommer. På det tidspunktet Bass holdt denne presentasjon var den på ca. 100. Han ser for seg at valutakursen USDJPY vil komme opp i 250. I dag er den på ca. 120. Han tror også japanske statsobligasjoner vil miste mye av sin verdi. Kina er også et land han på litt lengre sikt enn Japans tilfelle er skeptisk til: "I think Japan will be the first one to go. (...) They are already in the one of insolvency, there is nothing they can do. (...) I think China is a bug in search of a wind shield as well, I just don't know when."

Med en statsgjeld på godt over 20 ganger størrelsen av årlige skatteinntekter så sier det seg selv at landet mildt sagt har et gjeldsproblem. Slik jeg ser det er det ganske lite interessant å måle et lands statsgjeld ift. størrelsen på økonomien ("BNP"). BNP sier ikke noe om hvor mye penger staten får inn i skatteinntekter som kan gå til å betjene dens statsgjeld. Derfor er det mye mer interessant å vite størrelsesforholdet mellom statsgjeld og skatteinntekter. (PS. Ikke si dette til en sjevøkonom, for de er etter min erfaring så låst fast i tankegangen om å måle statsgjeld ift. BNP, at de knapt evner å ta inn over seg denne måte å sammenligne på.) En ting å bite seg merke i her er at den japanske staten bruker ca. 1/4 av alle sine skatteinntekter på å betale renter på sin statsgjeld, og det er med renter på nivåer så lave som nær 0%. Tenke deg da hva som skjer hvis og når rentene stiger. Ka-boom!

Mange aktører, og jeg har hørt dette bli repetert til det kjedsommelige av norske investorer og økonomer jeg har lyttet til, sier at det ikke er så farlig at Japan har enorm statsgjeld fordi de skylder pengene "til seg selv" og sine egne borgere. Jeg har alltid ment at dette er et idiotisk argument, for hvor greit er det at man ev. utraderer verdiene av sparepengene til sitt lands borgere. Slik vil få store konsekvenser, og Bass er helt enig. Han mener at det som kan skje i Japan er at folks oppsparte verdier, i form av statsobligasjoner, vil miste sin verdi og rive samfunnet fra hverandre. "There are financial impliations to us being right, and then there are social impliations to us being right. If we are right about Japan, the social fabric of that region will be torn, and if you follow historical precedent that just means there will be a war between someone and someone and it's not going to be good. I don't know between who and who, I have my own guesses but I'll leave those out."

Så når vil markedet for japanske statsobligasjoner komme i ulage? Bass sier: "If and when the swaps marketplace believes they can get to 2% inflation, that blows the bond market up. So I guess the swaps will lead everything else in my opinion. So, we follow those carefully everynight across the curve. So far no one believes it, but the key is as soon as they move it is too late, you won't be able to get involved."

Bass har også en del tanker om det politiske klimaet i mange land, herunder også USA, og han tror ikke viktige økonomiske reformer vil komme før de tvinger seg frem i ren nødvendighet. Dette vil etter hans syn være når ting har fortsatt i feil retning enda en lang stund, og når ting går skikkelig dårlig i økonomien. Først da vil nødvendige tiltak gjennomføres. Bass har et godt forslag til hvordan man kan fremskynde noe slikt: "We should make [Paul] Krugman president and we'll just keep spending until it goes poorly."

Her er Kyle Bass med presentasjonen "Coming crisis in Japan".

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar