Boom Bust

Boom Bust

torsdag 8. januar 2015

Paul Singer om markedene og risiko i 2015


Her er et intervju med hedge fond-forvalteren Paul Singer, for mange mest kjent gjennom sitt fond Elliott Management Corporation sin strid med argentinske myndigheter om deres statsgjeld, fra en konferanse i regi av New York Times DealBook på tampen av 2014.

Han snakker bl.a. om den amerikanske sentralbanken og hvordan den fasiliterer en utvikling som tjener de rikeste i samfunnet, om hvordan de som sparer penger i banken diskrimineres gjennom lave renter, om striden med Argentina, om at enkelte pensjonsfond i USA (rent konkret CALPERS) trekker seg ut av hedge fond, om aktivist-investorer sin rolle i markedet, osv.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar