Boom Bust

Boom Bust

mandag 5. januar 2015

Hvor er troen på frie markeder sterkest?


Til tider føles det som om nordmenn blir mer og mer sosialistiske og mindre åpne for en fri økonomi. I dag kan vi f.eks. lese en overskrift på DN om at to av tre nordmenn vil betaler mer skatt for å sikre velferden (det de vel i praksis egentlig støtter er at flest mulig andre enn seg selv skal betale mer skatt for å sikre sin egen velferd). Den siste tiden har man også sett et parti som Arbeiderpartiet, som er tuftet på denne type tankegang, øke sin oppslutning i det norske folk betraktelig og opp til mellom 40% og 50% i enkelte meningsmålinger. Kanskje var Sveriges tidligere næringsminister Bjørn Rosengren inne på noe da han i 1999 uttalte at "Norge er den siste sovjetstat"? Men hvor finner man så andre tankeganger enn man ser i Norge? Vel, ironisk nok ser det ut til at vi må til det som rent offisielt faktisk er en kommunistisk ledet stat.

I en spørreundersøkelse utført av Pew Research Center spurte man spurte folk om deres holdning til påstanden om at flest folk kommer bedre ut av det i et system med frie markeder til tross for at noen mennesker er rike og noen fattige. Slike spørreundersøkelser gir ikke nødvendigvis et helt og holdent riktig bilde av hva folk mener, og er ofte sterkt påvirket av måten et spørsmål stilles på, men resultatet er uansett interessant.

De landene som var minst enig i påstanden var Spania, Hellas, Japan og Argentina. Blant landene som var mest enig i påstanden var Tyskland, USA, Bangladesh, Ghana, Kenya og Sør Korea. Så hvor var enigheten aller størst? Jo, i Den sosialistiske republikk Vietnam, en ettpartistat som styres av et kommunistparti!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar