Boom Bust

Boom Bust

onsdag 21. januar 2015

Formuesskattens effekt på norsk bedriftseierskap

I media leser vi stadig om ulike syn på formuesskatten. Norge er ett av en håndfull land i Europa som har slik skatt. De fleste utlendinger som eier norske selskaper slipper unna denne skatten. Veldig mange folk i Norge er i favør av å ha en formuesskatt, og noen er i mot det. De fleste av oss i dette landet tenker at det er bra å ha formuesskatt, for da må "de rike" betale. For mange er det nemlig få ting som er så bekvemmelig som å støtte skatter de selv slipper å betale. Men, i dette landet hvor vi har en ikke ubetydelig frykt for utenlandske investorer og aktører som kommer og kjøper opp norskeide bedrifter, så er det kanskje verdt å tenke litt over hva formuesskatten som en ytterste konsekvens gjør med norsk bedriftseierskap?

For å illustrere dette har jeg gjort et veldig enkelt regnestykke. Man kan selvfølgelig diskutere dets forutsetninger opp og ned og frem og tilbake, men disse enkle forutsetningene gjør sin nytte for å få frem et enkelt men viktig poeng, nemlig at formuesskatten bidrar til at norsk eierskap forvitrer over tid.

Jeg antar her at du bygger opp en bedrift som du fra begynnelsen av eier 100% av, og at verdien på selskapet holder seg konstant i 100 år. Jeg antar videre at formuesskatten er 0,85% (editert 19.03.2015, da jeg endret forutsetningen i beregningen fra en formuesskatt på 0,7% til 0,85%), at bedriften ikke betaler ut noe utbytte til deg og at du ikke mottar noe lønn fra bedriften. Jeg forutsetter at den eneste måten for deg å betale formuesskatten på er å selge deler av ditt eierskap i bedriften du eier, og at kapitalbeskatningen på bedriftens utbytte er 27%.

Hadde du vært statsborger i et annet land så ville du sannsynligvis sluppet å betale en slik skatt. Ditt eierskap ville i et slikt tilfelle kunnet bestå på 100%. Det som vil skje i dette eksempelet derimot er at du som norsk statsborger hvert år må selge en liten bit av ditt eierskap i selskapet for å betale din pliktige formuesskatt. For deg som norsk bedriftseier er virkeligheten dermed veldig annerledes enn om du var utenlandsk statsborger. Spørsmålet er, hvordan vil dette over flere generasjoner påvirke ditt eierskap av bedriften som du fra starten av eide 100%? Hvis vi tillater oss å være langsiktige og ikke kun tenke noen måneder eller få år frem i tid, hva er konsekvensene av formuesskatten på norsk bedriftseierskap på lang sikt? Under ser du en figur som illustrerer dette over 100 år. Som du ser vil du etter å ha betalt formuesskatten i 100 år sitte igjen med kun 31% av bedriften du opprinnelig eide 100% av.


Så, der har du den langsiktige konsekvensen av den norske formuesskatten satt på spissen. Det er klart at om man ønsker å vanne ut nordmenns eierskap i bedrifter og overføre alle disse verdiene til statskassen så er dette en hensiktsmessig skatt å ha. Jeg vil derimot tro og håpe at dette er noe flere av oss ikke ønsker. Det er mange gode grunner til å fjerne formuesskatten, og dette er en av de.

Forkjemperne for formuesskatten er i praksis forkjempere for færre norske bedriftseiere. Når dette er de samme menneskene som roper ut i forargelse når norske selskaper selges til utenlandske investorer så bør de stilles til rette for at dette faktisk er noe de selv har bidratt til å få i stand.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar