Boom Bust

Boom Bust

mandag 24. november 2014

Warren Buffetts måte å vinne diskusjoner


Jeg får noen ganger spørsmål om hvordan man skal gå frem for å overbevise meningsmotstandere om at ens eget syn er det riktige og beste. Jeg er på ingen måte noen ekspert på slikt, men i innlegget Hvordan diskutere med meningsmotstandere? skrev jeg om syv trinn jeg selv mener kan være viktige: 1) Start samtalen med et smil, 2) Finn noe dere har til felles, 3) Si noe om deg selv som relaterer seg til noe dere har felles, 4) Still et åpent spørsmål, 5) Hold deg unna kontroversielle emner, 6) Bruk den andre personens navn, og 7) Lytt til den du snakker med. Jeg skrev videre:
Slik jeg ser det er det ikke alltid om å gjøre å "vinne" en samtale og diskusjon. Man må noen ganger se langsiktig på det. Det handler kanskje heller noen ganger om å plante et lite tankefrø som kan danne grunnlaget for en ny type tankegang i hodet på den man snakker med. Over tid, og med litt "vanning og gjødsling" i ny og ned, vil frøet kunne vokse og slå ut i en ny tanke og overbevisning. På det tidspunktet vil sannsynligvis personen også føle at han eller hun kom på tanken helt selv uten påvirkning fra andre. Når personen faktisk oppriktig tror dette selv, føler den et større grad av eierskap til tanken, og den vil dermed ha et større potensial for videre utbredelse. En tanke som virkelig har slått rot i et menneske kan være en veldig sterk drivkraft. Jeg sier ikke at man skal forsøke å manipulere andre mennesker, men heller være oppmerksom på hvordan man fremlegger sitt budskap og sine tanker for å få maksimal aksept for disse over tid.
I boken Warren Buffett's Management Secrets kan vi lese om hvordan verdens mest kjent og kanskje mest suksessfulle investor Warren Buffett gjør det når han skal vinne en diskusjon. Fra boken:
To win an argument you sometimes have to lose. Warren learned early on that the way to win an argument was not to have one in the first place. That to openly correct someone might cause them to lose face, and in the process the person could end up resenting him. 
Warren learned from [Dale] Carnegie that instead of taking issue with someone, it was better to agree with them so that you could win the person’s trust, and in the process get the person to listen to your ideas. Warren fully embraces this philosophy, and he is famous for avoiding conflict and arguments. 
Warren is also well known for listening to people and for respecting their opinions, even when they are contrary to his own. But it is his ability to agree with the other person’s argument that allows others to relax and to hear Warren’s position. And Warren knows that getting the other person to listen to you is the first step to winning any argument.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar