Boom Bust

Boom Bust

søndag 30. november 2014

Vil en oljenedtur gi økonomisk smell for GIEK?


I Norge har vi noe som heter Garantiinstituttet for Eksportkreditt ("GIEK"). Dette er et statlig selskap som på vegne av norske skattebetalere garanterer for veldig mange lån som tas opp når noen kjøper varer og tjenester fra Norge, alt med det formål å hjelpe norsk eksportindustri å få solgt sine varer. Sammen med selskapene Eksportkreditt og Eksportfinans er GIEK en del av av en gruppe selskaper som staten har opprettet med det formål å subsidiere norske eksportbedrifter. De siste månedene har oljeprisen falt kraftig, og næringer tilknyttet offshore olje- og energi har fått hard medfart i finansmarkedene. Hva er så GIEKs eksponering mot utlån til disse næringene?

Per 30. juni 2014 hadde selskapet garantert for utlån til en verdi av NOK 76,7 milliarder. GIEK sier i sin kvartalsrapport at de "anser...risikoen i offshore-porteføljen å være godt sikret." Jeg vet ikke hvor mye av garantiene som per andre kvartal i år vedrørte offshorenæringer, men ved utgangen av 2013 var det i følge GIEKs årsrapport NOK 68,4 milliarder som var relatert til olje- og gassindustrien:


I 2014 kan vi av GIEKs garantioversikt se at veldig store beløp er garantert for utlån til kjøpere av oljerigger, drillskip, leverandørbåter og annet utstyr. Det blir interessant å se om nedturen i oljeprisen er noe som vil vedvare, og hva konsekvensene i så fall blir for de bedriftene som har kjøpt alt dette ved hjelp av norske skattebetalergaranterte utlån.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar