Boom Bust

Boom Bust

tirsdag 18. november 2014

VGs kunnskapsløse artikler om renter og nordmenns gjeld


I går fremkom det en artikkel i VG hvor de under temaet "Gjeldskrisen" stilte spørsmålet "Er vi sikre på at størrelsen på husholdningenes gjeld er helt uproblematisk?" Svaret er selvfølgelig like enkelt som de legger opp til: nei, snarere tvert i mot. Artikkelen fortsetter med å si at "man trenger ikke være dommedagsprofet for å være litt bekymret for det gjeldsberget norske husholdninger er i ferd med å dra på seg," og det advares om de samfunnsproblemer for store gjeldsnivåer kan føre med seg "skulle vi få et tilbakeslag i økonomien."

Artikkelen retter etter mitt syn et ytterst rettmessig fokus på nordmenns destruktive forhold til gjeld. Det er bra at en stor norsk avis tar opp dette. Det ironiske her er at artikkelen er skrevet av en journalist som for tre uker siden forfektet et syn som illustrerer nettopp hvorfor nordmenn med årene har fått så mye gjeld som de har.

Etter at den svenske sentralbanken 28. oktober i år hadde kuttet sin rente til nullpunktet skrev journalisten den gang en artikkel i VG om at "den store skrekken...er fallende priser" og at "det kan...bli nødvendig med rentekutt også hos oss." Det som bl.a. talte mot å kutte renten i Norge var da etter journalisten sitt syn at "enn så lenge er...låneiveren god nok i Norge, iallefall i husholdningene, til at vi trenger en lavere rente."


Altså, i følge journalisten er folk i Norge fortsatt tilstrekkelig ivrige(!) med å låne, slik at sentralbanken ennå ikke behøver å innføre tiltak. Riktignok påpekte journalisten at sentralbankene i Sverige og Norge har en utfordring hva gjelder husholdningenes høye gjeldsbelastning, men artikkelen ble avsluttet med at "la det ikke være noen tvil, mye overraskende skal skje fremover om Norges Bank ikke tvinges til å redusere vår rente fremover. Det kommer til å bli billigere å ha lån."

Er det noen andre enn meg som ser en logisk brist her? På den ene side argumenterer man for (og her snakker jeg ikke bare om denne journalisten, men også om de aller fleste økonomer og folk som uttaler seg i media) at rentene må kuttes slik at det blir billigere for folk å ta opp lån. Så, på den andre siden, advarer man mot at folk har for mye gjeld. Eh...? Okeeeeei...?

Noe av det sentrale denne journalisten og andre ignorerer er at det vi i dagens samfunn bruker som penger, i all hovedsak digitale kontopenger på våre bankkort, skapes i form av gjeld. I vårt fiat pengesystem (et pengesystem hvor pengene ikke har noen tilknytning til en underliggende ting, men har sin verdi kun fordi staten befaler det gjennom lovverket og det faktum at skatten skal betales med norske kroner) skapes penger når en bank utsteder et lån til en kunde. Når sentralbanken har fått et mandat til å forsøke å skape en årlig kontinuerlig prisvekst på 2%, som journalisten i VG og nær sagt alle andre åpenbart mener er absolutt livsviktig å oppnå, så innebærer det at sentralbanken i form av lave renter og/eller pengetrykking må stimulere til utlånsvekst i bankvesenet slik at den økte pengemengden legger et oppadgående press på prisene.

Den naturlige utviklingen i en økonomi, med produktivitetsforbedringer og masseproduksjon, ville egentlig vært fallende priser. Tenk litt over det. For å oppnå en årlig prisvekst på 2% må det derfor skapes veldig mange nye kroner for å by opp prisene på varer og tjenester som ellers naturlig ville falt i pris. Og for å gjenta meg selv, hvordan skapes det veldig mange nye kroner? Jo, det må utstedes veldig mange nye lån. Og hvordan skal det utstedes veldig mange nye lån? Jo, veldig mange mennesker må ta på seg veldig mye gjeld.

Og med dette sluttes sirkelen i dette blogginnlegget, for hva kan man bli når veldig mange mennesker tar på seg veldig mye gjeld? Jo, for å svare med journalistens egne ord, og det som var utgangspunktet for artikkelen i VG, da blir man "litt bekymret for det gjeldsberget norske husholdninger er i ferd med å dra på seg."

2 kommentarer:

  1. Tenkte det samme når jeg leste artikkelen på VG i dag. Bra at du satte ord på det. SH

    SvarSlett
  2. Denne kommentaren har blitt fjernet av en bloggadministrator.

    SvarSlett