Boom Bust

Boom Bust

mandag 17. november 2014

Ubers grunnlegger snakker om idiotiske reguleringer

I dette korte intervjuet forteller en av grunnleggerne av persontransportselskapet Uber, Travis Kalanick, om hvorfor han mener Uber tilfører samfunnet og forbrukerne noe positivt. Han gir noen eksempler på idiotiske reguleringer i persontransportbransjen, og forteller om unnfangelsen av Uber som skjedde da han var i Paris og ikke fikk tak i en drosje. Han sier at det nok vil ta litt tid før Uber ev. vil akseptere betaling i form av Bitcoins, men at de i utgangspunktet er positiv til nyvinninger og innovative løsninger.


Folk hater endringer, og spesielt hvis dette innebærer at livsgrunnlaget deres på noen som helst måte trues. Det er derfor ikke overraskende at selskaper som Uber møter sterk motstand. I en såpass regulert og beskyttet bransje som persontransport, hvor man ikke er vant til reell konkurranse, så vil konkurranse fra nyvinninger møtes med sterke følelser og krav om inngripen (beskyttelse) fra myndighetene. De beskyttede næringene vil ofte argumentere ofte for at "det må være like regler for alle", men i og med at næringene ofte er sterkt regulert og beskyttet, så er essensen av det de krever i praksis at de nye aktørene som utfordrer deres posisjon ikke skal få mulighet til å konkurrere seg inn i markedet gjennom produktforbedring og/eller lavere priser.

Mange endringer i samfunn vil før eller siden tvinge seg frem. Ofte handler det bare om at særinteresser og status quo prøver å unngå det uunngåelige så lenge som mulig. Heldigvis lar dette seg vanskelig gjøre, for ellers ville vi kanskje fortsatt levd i steinalderen, og personlig er jeg glad for at vi i dag kan nyte godt av teknologier som har gjort mang en tidligere teknologi avleggs og dekker våre behov mye bedre enn hva våre forgjengere kunne oppleve.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar