Boom Bust

Boom Bust

tirsdag 11. november 2014

Rick Rule om råvaresektoren og Alan Greenspan


Her er et intervju med råvareinvestoren Rick Rule fra Sprott US Holdings. Han kommer bl.a. med sitt syn på råvaresektoren (i og med at han jobber i et selskap som investerer i sektoren er det vel ikke spesielt overraskende at han er positiv på sikt) og om hvilket tankesett og personlighet en investor må inneha for å lykkes i en industri som er svært syklisk.

Noe av det mer interessante han sier relaterer seg til hva han opplevde på en nylig avholdt investorkonferanse i New Orleans i USA ("New Orleans Investment Conference 2014") hvor tidligere sentralbanksjef Alan Greenspan også deltok. Greenspan gav der uttrykk for noe som strider mot den allment aksepterte "sannheten" at sentralbanken er uavhengig, og sa at det er naivt å tro at den amerikanske sentralbanken ikke er politisk påvirket. Greenspan uttalte videre at "a sound currency is incompatible with a representative democracy servicing a welfare state" og han sa at etter hans syn ville både renter og gull på sikt (5 års sikt i følge en annen kilde) være "measurably higher".

Fra den andre kilden jeg nevnte over, Axel Merck, finner vi følgende sitater fra Greenspan på den samme konferansen:
"The Gold Standard is not possible in a welfare state."
"I never said the central bank is independent!"
"The Fed's balance sheet is a pile of tinder, but it hasn't been lit . . . inflation will eventually have to rise."
"They [Federal Open Market Committee members] are very smart." 
"Gold has always been accepted without reference to any other guarantee."
Intervjuet med Rick Rule:

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar