Boom Bust

Boom Bust

mandag 24. november 2014

Presentasjon av Howard Marks

Her er en presentasjon holdt av Howard Marks, lederen av investeringsselskapet Oaktree Capital Management, på en konferanse i regi av CFA. Personlig har jeg stor sans for Marks og hans måte å tenke på. Jeg anbefaler boken The Most Important Thing: Uncommon Sense For The Thoughtful Investor. Uansett om du har lest den boken eller ikke så er denne presentasjonen verdt å få med seg, og den tar i korte vendinger for seg mye av det samme som han skriver om i sin bok.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar