Boom Bust

Boom Bust

søndag 30. november 2014

Kina innfører statsgaranti for bankinnskudd


I Norge har vi i mange år hatt statsgaranti for bankinnskuddene våre. Nå ser vi Kina innføre det samme i sitt banksystem, hvor man fra 2015 kan komme til å innføre statsgaranti på bankinnskudd opp til et beløp tilsvarende ca. en halv million kroner.

Fra quartz.com:

China creates a bank deposit insurance system.

 
 
The People’s Bank of China introduced draft rules on an insurance system for bank deposits of as much as 500,000 yuan ($81,367). No start date came with the announcement but state media have suggested the new system—which removes the implicit government guarantee behind all deposits—could begin in early 2015.
Som jeg har skrevet om ved flere tidligere anledninger så er bankinnskuddsgarantier slik jeg ser det negativt for samfunn og økonomi. Innskuddsgarantier gjør at folk er likegyldig til hvilken bank de plasserer pengene sine i. Om de plasserer sine penger i Pølsebodbanken AS eller i Fort Knox Banken AS betyr ingenting for folk. De vet de sikres uansett hvis det går galt. De har dermed ingen incentiver til å gjøre undersøkelser av om banken deres er solid og skikkelig. Det er i og for seg greit å ha skikkelige forsikringer for bankinnskudd, men ikke slik staten gjør det. Innskuddsgarantien i Norge har nemlig kun dekning for ca. 1,5% av de innskudd de skal garantere. Hvis det blir tap utover dette er det ikke mer penger igjen i fondene som skal sikre disse bankinnskuddene. Til alt overmål er de nåværende eiendelene i Bankenes Sikringsfond plassert i statsgjeld. Jeg har omtalt dette i flere tidligere innlegg, f.eks. i Murray Rothbard om bankene: "They ain't got the money!"

Jeg synes det er bedre at de som har aksjeeierskap i en bank, som har lånt ut penger til en bank gjennom å investere i dens obligasjoner, og de som har lånt pengene sine til banken som bankinnskudd (ja, det er dette du gjør når du setter penger på kontoen din) taper pengene sine når en bank går konkurs, enn at staten skal redde banken og bruke skattebetalernes penger på dette. Dessverre er det knapt noen vanlige folk som i dag forstår at bankene lager penger (kreditt) ut av løse luften og ikke har dekning for alle pengene de har laget. Derfor vil mange intetanende og uskyldige mennesker risikere å miste sine penger når en bank går konkurs. Men, eneste måten å lære seg om virkeligheten på er kanskje at man lar disse menneskene ta tapene. Først da vil folk våkne opp og stille spørsmål ved hvordan bankene opererer. No pain, no gain. Om man hadde avskaffet statsgarantien for bankinnskudd så kunne offentlige myndigheter på forhånd opplyst folk om konsekvensene av dette, for å sikre at det ikke kommer som julekvelden på kjerringa.

1 kommentar: