Boom Bust

Boom Bust

mandag 3. november 2014

Jim Rickards om drakampen mellom inflasjon og deflasjon

Her er et intervju med Jim Rickards hvor han bl.a. tar for seg de to sterke motpolene i økonomien, nemlig deflasjon og inflasjon. Etter Rickards syn er grunnen til at sentralbankenes kvantitative lettelser ikke har ført til sterkere prisstigninger at den naturlige kraften i økonomien nå er deflatorisk, og at enkelte land (Rickards utgangspunkt er USA) har vært i depresjon og slik deflatorisk tilstand siden 2007. Han sier denne depresjonen er strukturell, og ikke syklisk, og at han ikke har sett noen strukturelle grep tas. Rickards sier at uten pengetrykking ville man kanskje sett en deflasjon på 4-5%, men at pengetrykkingen fra sentralbankene motvirker dette med en inflasjon på 4-5% og at man netto ender opp med null eller svakt stigende priser. Implikasjonene av dette er slik han ser det at for å kunne fortsette å ha inflasjon fremover så må, og vil, sentralbankene fortsette å trykke penger. Dette vil pågå helt til folk mister tilliten til pengepolitikken og penger.

Hva vil være annerledes med neste krise fra tidligere kriser? Tidligere ble hedge fond reddet at Wall Street, og sist ble Wall Street reddet av sentralbankene, så hvem skal reddes neste gang? Sentralbanken selv. Og her mener Rickards at IMF vil komme på banen og trykke Special Drawing Rights.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar