Boom Bust

Boom Bust

lørdag 8. november 2014

Intervju med Richard Fisher fra USAs sentralbank


Her er et intervju på Bloomberg med et av medlemmene i den amerikanske sentralbankens styringskomité, Richard Fisher, hvor han blir spurt mye om ikke sentralbanken i USA kun har hjulpet markedene, istedenfor å hjelpe vanlige borgere. Han blir også konfrontert med at enkelte politikere vil begrense sentralbankens makt, og senatoren Rand Paul trekkes her frem som en fremtredende person blant republikanerne som er blant de som vil innskrenke sentralbanken. Fisher er åpenbart ikke spesielt begeistret for disse politikerne.Fisher påpeker at de som jobber i sentralbanken har gode motiver, og at han er lei av folk som stiller spørsmål ved deres integritet og motiver. Her må jeg si at jeg faktisk kan skjønne Fisher og at jeg tror på hva han sier. Jeg betviler ikke deres integritet, men jeg betviler sterkt deres historiekunnskap og evne til å se pengesystemet fra en annen vinkel enn status quo. Jeg tror faktisk svært få av de som i dag jobber i sentralbanker rundt i verden forstår hvorfor sentralbankene egentlig opprinnelig ble opprettet og hvem som stod bak opprettelsen. En annen ting Fisher selv påpeker er at han faktisk ikke jobber for staten, men jobber i en privat bank i sin delstat. Dette er et poeng mange ikke er klar over. Sentralbanken i verdens viktigste finansøkonomi USA er styrt av mennesker som representerer bankvesenet i landet. For de som kjenner historien så vet de at slik har det alltid vært. Og her er kommer vi tilbake til hvorfor sentralbanken egentlig ble opprettet og hvem som stod bak opprettelsen: for og av bankene.

En ting Fisher nevner er at det nå er 100 år siden sentralbanken ble opprettet i sin nåværende form (etter at man hadde forsøkt å skape en sentralbank to ganger før det), og viser til arbeidet som da ble gjort av daværende president Woodrow Wilson og kongressmedlemmet Nelson Aldrich for å opprette sentralbanken.

I innlegget Revisjon av den amerikanske sentralbanken skrev jeg bl.a. følgende:
Paul Warburg, Henry P. Davison, Benjamin Strong, Nelson Aldrich og resten av bankfolkene fra møtet på Jekyll Island i 1910 (...) fikk sine etterfølgende generasjoner til å blindt tro på systemet de opprettet. Banksystemet, representert ved de store bankene, opprettet den amerikanske sentralbanken i 1913 for å sikre sine egne interesser. At den er til for folkets beste var noe de måtte få, og fikk, folk til å tro, for å få de folkevalgte til å vedta sentralbankloven og sentralbankens opprettelse. Det er all grunn til å tro at dagens ansatte i sentralbanken(e) har de beste motiver, men de innser nok ikke engang selv hva slags system de jobber i og hvorfor det egentlig ble opprettet: ikke for folket, men for bankene. 
Den norske sentralbanken ble opprettet i 1816 (i likhet med Federal Reserve ble den norske sentralbanken etablert med private aksjonærer som mottok utbytte fra dens virksomhet) og er i mine øyne like ødeleggende som andre sentralbanker. I mine øyne er sentralbankene tidenes julegave til bankvesenet. Under dekke av å sikre finansiell stabilitet til gunst for hele befolkningen fasiliterer sentralbankene en kontinuerlig pengeproduksjon i bankvesenet, som sikrer de store bankenes videre eksistens og profitt, men som samtidig vanner ut kjøpekraften for pengene som hvermansen fra før av har på sine bankkontoer. I tillegg er det mitt syn at man aldeles ikke har blitt sikret finansiell stabilitet, slik hensikten var og er.

The American Dream:

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar