Boom Bust

Boom Bust

lørdag 1. november 2014

Hva man ikke vet at man ikke vet


De fleste av oss er til enhver tid skråsikre på at det vi tror og mener i dag er fasit. Vi innser at det vi trodde vi visste tidligere, men som vi nå har endret mening på, da var feil. Likevel er det svært få av oss som evner å ta inn over oss at det vi tror vi vet i dag er noe vi i fremtiden kanskje vil se tilbake på som feil.

I innlegget Hvem er jeg og hva er min bakgrunn fra i fjor vår skrev jeg bl.a. følgende:
Jeg har lest og studert så mye jeg kunne. Bøker. Forskningsartikler. Sett dokumentarer og historieprogrammer. Hørt på lydbøker mens jeg har beveget meg til og fra steder. Kort sagt brukt veldig mye tid på å lære meg mer.
Det eneste jeg har blitt helt sikker på de siste årene, er at det helt sikkert er veldig mye jeg ikke kan. Jeg føler noen ganger at dess mer jeg lærer dess mer gjenstår det å lære. Jeg oppdager så mange ting som jeg før ikke engang skjønte hadde noen betydning, men som jeg må lære mer om.
Hver dag akkumulerer jeg store mengder nyheter og ny kunnskap, men blir jeg med dette mer sikker på tingenes tilstand? Selv om jeg gjerne skulle svart ja på dette, så vil jeg nok heller si at det eneste jeg blir mer sikker på er at det er få ting jeg kan være sikker på. Mer kunnskap gjør meg i større grad mer ydmyk for at det er mye jeg ikke vet.

Når jeg gjennom jobb og privatliv møter mennesker som gir uttrykk for at de er helt skråsikre på noe, så blir jeg med en gang skeptisk. Få ting er så farlig som en person som ærlig og oppriktig tror han eller hun er allvitende.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar