Boom Bust

Boom Bust

mandag 10. november 2014

Aksjonærers kortsiktighet i en graf

Jeg har tidligere skrevet om økonomers kortsiktighet og om hvordan folk generelt med årene har blitt mer opptatt av raske penger. Relatert til dette kan vi også i finansmarkedene se hvordan folk med årene har blitt stadig mer kortsiktige. En måte å måle dette på er å se hvor lenge en aksjonær i et børsnotert selskap i gjennomsnitt eier sin aksje før han eller hun selger den videre til noen andre. Om man eier en aksje i et selskap for å ta del i den langsiktige verdiskapningen i bedriften så må man anta at man eier aksjen i mange år. Om man derimot heller er ute etter raske penger vil man forsøke å selge aksjen videre til noen andre for en høyere pris enn hva man kjøpte den til så raskt det lar seg gjøre. Den første kategorien av langsiktige aksjonærer er det jeg vil kalle for investorer. Den andre kategorien med kortsiktige aksjonærer er det jeg vil kalle for spekulanter.

Så, hvilken type aktører preger aksjemarkedene i disse tider? La oss se på en graf som viser den gjennomsnittlige perioden en aksjonærer eier sin aksje før den selges videre til noen andre.


For aksjer som er notert på New York-børsen så ser vi at eieperioden i gjennomsnitt nå er under ett år, etter å ha vært så høyt som 10 år under andre verdenskrig. Vi må helt tilbake til de euforiske tidene før krakket i 1929 for å se lignende korte eieperiode.

Jeg skal ikke uttale meg om hvorvidt det er bra eller dårlig med slik kortsiktighet, eller om hva som ligger bak dette. Du kan like gjerne gjøre deg opp dine egne tanker om det. Jeg vil likevel trekke på et sitat fra en av de personene som kanskje har gjort det best av alle i aksjemarkedet over tid, og som gir et lite innblikk i hvilket tidsperspektiv som ligger bak denne personens investeringer. Her er noen ord fra Warren Buffett:
"If you aren't willing to own a stock for ten years, don't even think about owning it for ten minutes. (...) When we own portions of outstanding businesses with outstanding managements, our favorite holding period is forever."

1 kommentar:

  1. Dette minner om en person som forsøker å forsere en elv ved å trå på små, løsrevede isflak, som går under idet foten treffer dem. Poenget må være å holde seg mest mulig i luften.

    SvarSlett