Boom Bust

Boom Bust

fredag 21. november 2014

Abenomics + Krugman = Sant


Det er ingen hemmelighet at økonomen Paul Krugman fra USA er en stor tilhenger av at offentlige myndigheter i et land med økonomiske vanskeligheter bør bruke mye penger, ha underskudd på sitt budsjett og sette rentene langt ned for å stimulere til økte låneopptak for å skape økonomisk vekst. Hvilket land passer godt inn under denne beskrivelsen fra før av? Japan kanskje? Vel, nå har Krugman tydeligvis fått innpass hos den japanske statsministeren Shinzo Abe.

Abe hadde opprinnelig tenkt å øke merverdiavgiften i Japan, men har nå som kjent avlyst dette og oppløst parlamentet for å holde et nyvalg som han vel håper skal sikre han en fortsatt sterk oppslutning om sin politiske kurs. I en artikkel på Bloomberg kan vi lese at Paul Krugman, en selvutnevnt stor tilhenger av "Abenomics", var med på å overbevise Abe om å avblåse økningen i merverdiavgiften:
Honda, 59, an academic who’s known Abe, 60, for three decades and serves as an economic adviser to the prime minister, had opposed the April move and was telling him to delay the next one. Enter Krugman, the Nobel laureate who had been writing columns on why a postponement was needed.
“That nailed Abe’s decision -- Krugman was Krugman, he was so powerful,” Honda said in an interview yesterday in the prime minister’s residence, where he has an office. “I call it a historic meeting.”
With a handful of aides and secretaries present at the reception room on the fifth floor of Abe’s residence in the Nagatacho district southwest of the Imperial Palace, Krugman began by praising Abenomics, describing how much he respected the program to revive Japan after 15 years of deflation, Honda said.
The only problem was the sales tax, Krugman said, according to Honda. Honda, Hamada and another aide, Eiichi Hasegawa, kept quiet. Honda says that by the end of the meeting, he was convinced Abe would decide on postponement.
Hamada, who had advised Abe on his pick for Bank of Japan governor, said that “Abe listened to Krugman’s view very carefully.” Hamada said in an interview Nov. 18 that “he probably helped the prime minister make up his mind.”
Abe himself highlighted his discussion with Krugman when speaking on the national public television broadcaster NHK three days ago. 
Krugman plays down his role, saying the Nov. 6 meeting with Abe “was very straightforward.”
“He had questions and I hope I answered them clearly,” Krugman said in a telephone interview yesterday. “I told him the kinds of things I’ve been writing -- I hope I made a good case. What effect it had on him is unknown to me. He’s certainly not going to blurt out ‘I’m sold.’”
Following Abe’s Nov. 18 decision to postpone next year’s tax increase by 18 months, Krugman said: “I’m happy to see what they’re doing.”
Krugman fortalte også Abe at hvis han økte merverdiavgiften så ville det knekke ryggen på Abenomics, og føre til at Japan ikke ville unnslippe deflasjonen.

Sentralbankene har en jobb om å opprettholde prisstabilitet. I så måte må man vel kunne si at Japans sentralbank faktisk har gjort jobben godt. Krisemaksimeringen om deflasjon i Japan ser litt rar ut når man ser på utviklingen for prisene i Japan de siste tiårene.


Det er bare å sette seg tilbake og la tiden gå, for så å vente på at Japan med sine store budsjettunderskudd som fullstendig finansieres av sentralbankens pengetrykking skal selvdestruere, for når folk som Krugman dikterer økonomisk politikk er det (etter mitt syn) ikke utenkelig at Japan får et utfall som Steve Baker på generell basis ser for seg for hele det økonomiske systemet vi i dag lever under, "there is no way to change the present monetary order until the ideas behind it have been tested to destruction (...) It will not change until it becomes apparent that the ideas behind the system are untenable." Så jeg synes Krugman og likesinnede økonomer bør innsettes som sentralbanksjefer og statsministre i alle land, så kan man bli ferdig med dette først som sist, istedenfor den tvangspiningen man nå må gjennom.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar