Boom Bust

Boom Bust

torsdag 11. september 2014

India øker BNP med et trylleslag

Jeg har lenge vært meget kritisk til det veldig store fokuset blant økonomer, politikere og media på tall som brutto nasjonalprodukt ("BNP") og inflasjon. Daglig møtes vi at nyhetssaker som omhandler disse to nøkkeltallene i ulike geografiske områder, og straks et av tallene nærmer seg 0% skriker nær sagt alle ut om at krisetiltak må innføres for å øke veksten. Nær sagt ingen tar seg bryet med å tenke over hva tallene egentlig betyr, hva endringene skyldes, og om det virkelig er så farlig om de nærmer seg 0% og lavere.

De fleste tar for gitt at BNP er fasit på hvor bra en økonomi er og utvikler seg. De later til å tro at dette tallet er en eksakt vitenskapelig beregning. Virkeligheten er derimot en ganske annen. Faktisk kan myndigheter enkelt justere disse tallene slik de vil. I India skal de nå endre måten BNP beregnes på. De nye estimatene vil gjøre at den indiske økonomien virker større enn tidligere.

Fra Firstbiz:
India will soon revise the way it measures gross domestic product to reflect under-represented and informal economic sectors, two government sources said, in an initiative that is expected to show the economy is larger than previously thought.
"We plan to release GDP data based on the 2011/12 base year by early next year, that could theoretically revise up the growth estimates," the official said, requesting anonymity as he was not authorised to speak to media.
Pronab Sen, India's former chief statistician and current chair of the National Statistics Commission, said the planned adjustment would likely reveal that Asia's third-largest economy is bigger that previously reckoned in absolute numbers.
Oppjusteringen av estimatet fører til at landets budsjettunderskudd virker mindre og kan forsvare en bedre kredittverdighet av kredittratingbyråer, fordi underskuddet stort sett blant alle forståsegpåere måles som en andel av BNP:
Any upward revision this time will be a big boost for Modi and his Finance Minister Arun Jaitley, who is trying to meet a fiscal deficit target of 4.1 percent of GDP and convince global rating agencies like Standard & Poor to upgrade India's sovereign ratings. 
For vanlige individer og bedrifter så måles underskudd og gjeld oftest som en andel av inntektene. Dette gir en bedre pekepinn på i hvor stor grad man evner å bære underskuddet og/eller gjelden over tid. Denne logikken som tas for gitt ellers, brukes nær sagt aldri når man snakker om land. Da sammenligner man heller underskudd og gjeld med BNP. Slik jeg ser det er dette egentlig ikke veldig hensiktsmessig. Det blir enkelt å forstå når man ser hvor lett et land kan endre måten BNP måles på. Nær sagt med et trylleslag måles altså BNP mye større, og både underskudd og gjeld som en andel av BNP virker tilsynelatende mye bedre.

Som jeg har skrevet tidligere så kan BNP være et dårlig måletall. Eksempelet fra India illustrerer til en viss grad hvorfor så er tilfelle.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar