Boom Bust

Boom Bust

søndag 17. august 2014

Byer i Kina slutter å bruke BNP-mål


Over 70 byer i Kina har i følge The China News Service gått bort fra å se hen til vekst i brutto nasjonalprodukt ("BNP") når de skal vurdere måloppnåelse for samfunnsutvikling. Myndighetene i Kina har gitt enkelte byer beskjed om at BNP-vekst ikke lenger er et hensiktsmessig mål i seg selv, og at det er viktigere å fokusere på å redusere fattigdom og øke folks levestandard. En offentlig ansatt sier at "blindly seeking economic growth rate can easily result in destruction of the environment and excessive development of resources and raise debt levels."

Fra Want China Times:
Unofficial data indicates that at least 70 Chinese cities and countries have stopped using GDP as a performance metric after the central government stressed that more focus should be placed on the livelihoods of the public than simply seeking economic growth.
At the third Plenary Session of the Communist Party of China Central Committee, the government stated that determining local government performance solely based on the economic growth rate is the wrong direction to take and such assessment should be canceled in poorer or ecologically fragile areas.
The China News Service reported that several provinces, including Fujian, Shanxi, Ningxia, Hebei, Zhejiang and Shaanxi, have adjusted their assessment of local performance.
Fujian recently canceled its assessment in 34 cities and counties and shifted focus to agricultural development and environmental protection.
Since July, 36 poor counties in Shanxi has been excused from using GDP as a metric for gauging their performance.
Ningxia and Hebei have also stopped assessing GDP performance in poor counties. Instead, improving the quality of people's life and reducing the number of poor will become the main reference point for judging their performance.
Zhejiang and Guizhou have decided not to assess GDP performance in areas that have a fragile ecology.
Li Xuesong, an official from the Chinese Academy of Social Science, said that each area has its own condition and quality of life and blindly seeking economic growth rate can easily result in destruction of the environment and excessive development of resources and raise debt levels.
China is today the world's second-largest economy but its pollution problems are serious, said Jin Bosong, an official from the Ministry of Commerce, adding that many cities are choked by air pollution which can endanger the health of residents.
Developing the economy is supposed to benefit people but it has instead resulted in pollution and excess capacity, Jin Bosong stated.
Jin added that the central government's new measures indicate that the new government will no longer blindly pursue GDP growth, but will place greater focus on the quality of life and overall results.
Jeg har tidligere skrevet om at BNP er et tall man skal vokte seg vel for å stole blindt på. I innlegget Hvorfor BNP kan være et dårlig måletall skrev jeg bl.a. følgende:
Mange mennesker forbinder BNP med hvordan velstanden til folk er og hvor bra man har det økonomisk i samfunnet. Dette skal man vokte seg vel for. BNP er nemlig et endrings-tall, ikke et nivå-tall. Med det mener jeg at det måler aktivitet over en gitt periode, ikke hvor høy kvalitet eller bra noe er på et gitt tidspunkt. Det vil altså vise at man har økonomisk vekst hvis man sprenger en by og bygger den opp igjen til slik den var fra før av.
Ta altså ikke BNP-tall og henvisninger til økonomisk vekst for god fisk. Et høyt BNP-tall betyr ikke nødvendigvis at ting går på skinner i en økonomi. Tallene kan være svært misvisende og gi deg et feilaktig inntrykk av hvordan en økonomi og et samfunn utvikler seg. Dette har så klart gått de fleste SJEVøkonomer hus forbi, men for oss andre som skjønner litt god økonomisk fornuft og ikke har blitt helt ødelagt i hodet av tullete økonomiteori så er det egentlig ganske logisk og forståelig. 
I innlegget Hva er økonomisk vekst? skrev jeg bl.a. følgende:
Hva er egentlig økonomisk vekst? Dette spørsmålet stilles sjelden, for blant de allmektige økonomer og bedrevitere er det nemlig en unison enighet om at det statistiske tallet brutto nasjonalprodukt ("BNP") måler den økonomiske veksten i vårt samfunn. Er det nå virkelig så enkelt som dette? Slettes ikke!
BNP som måltall ble utviklet under den store depresjonen i USA på 1930-tallet av Simon Kuznets. Siden da har begrepet dannet grunnlaget for alt av politiske og økonomiske beslutninger i verden. Bare tenk på det: hva skjer hvis BNP (eller gud forby: inflasjonen!) utvikler seg negativt et år? Jo, politikere og økonomer blir totalt paniske og krever at det gjennomføres store politiske tiltak og sentralbankoperasjoner. Rentene kuttes. Det iverksettes infrastrukturprogrammer. Bankene får beskjed om å låne ut mer penger. Alt mulig idioti gjennomføres for å få landet ut av det man omtaler som den "negative BNP-veksten". (Bare det at man kaller en nedgang i BNP for negativvekst er jo på grensen til latterlig. Man har blitt totalt livredd for å kalle en spade for en spade, eller rettere sagt, en reduksjon for en reduksjon.)
Hva er så egentlig økonomisk vekst? (...) Et fritt marked, sterk eiendomsrett, ekte penger og et bankvesen som baserer seg på å være et bindeledd mellom folk som sparer penger og bedrifter og personer som låner penger - i motsetning til et bankvesen hvor kreditt produserer ut av løse luften og pumpes ut i økonomien i form av nye utlån. Dette er viktige ingredienser for å skape virkelig økonomisk vekst og økende velstand i et samfunn. 
Slik jeg ser det er det gode nyheter for folk i Kina og verden for øvrig at man slutter å bruke BNP som et mål i seg selv. Det evinnelige og altomfattende fokuset på BNP (og for ikke å glemme økende inflasjon) fører i mine øyne med seg mye skade for samfunn og økonomi. Kanskje vi alle har noe å lære fra Bhutan hvor de istedenfor å måle BNP måler BNL: brutto nasjonal lykke.

3 kommentarer:

 1. Veldig fornuftig. Synes Norge kan ta seg fri fra å prøve å oppnå GDP vekst en stund, kanskje heller satse på å redusere gjeldsbyrden, priser på viktige varer som bolig og mat, og kanskje redusere gjennomsnittlig arbeidstid, helst ned til 6 timers arbeidsdag.

  SvarSlett
  Svar
  1. hadde vi fokusert på gjeldsbyrden så hadde konsumeringen stoppet opp og da stopper også norge AS opp. Betaler man mer gjeld så må forbrukeren kutte forbruket og hvis dette var noe "hele" norge skulle ha gjort så hadde konsumeringen som sagt stoppet opp og da hadde prisinflasjonen aldri nådd målet på 2.5%(??) og det hadde sansynligvis slått ut i mer arbeidsledighet = mindre konsum.
   Slett
  2. Eh ja, alt du sier der er ønskelig. Inflasjonen/prisvekst må stoppe opp, vi trenger ikke det hvis GDP ikke skal øke, og deflasjon er bare bra for nedbetaling av gjeld og sparing, og arbeidsledigheten du nevner skal kompanseres med kortere arbeidstid.

   Slett