Boom Bust

Boom Bust

fredag 29. august 2014

En bra britisk politiker melder seg inn i UKIP


Tilbake i 2012 skrev jeg noen innlegg om det britiske parlamentsmedlemmet Douglas Carswell, og skrev i et innlegg bl.a. "Douglas Carswell er et navn du kan notere på blokka over fornuftige politikere!" Carswell skrev på sin egen blogg den gang at "Until the Keynesian-Monetarist orthodoxy is overturned by the Austrian school of economics, I fear that everything the experts do will ultimately make things worse.  Of course once we are all Austrian, there won't be any experts to muck up the money in the first place." I går annonserte Carswell at han melder seg ut av det konservative partiet i England, og melder seg inn i United Kingdom Independence Party ("UKIP").

USAs budsjettunderskudd forklart


USAs Congressional Budget Office kom denne uken med nye anslag for hvor stort USAs budsjettunderskudd vil være i år. Det nye anslaget er på USD 506 milliarder. Svært få tenker over hvor mye penger dette er. La meg her kort fortalt gi et lite bidrag til forståelsen.

Den gjennomsnittlige timelønnen i USA er for tiden USD 24,45. I USA jobber folk i gjennomsnitt 1 788 timer i året. I USA er ca. 146,3 millioner mennesker i arbeid.

USAs budsjettunderskudd for 2014 tilsvarer med andre ord 20,7 milliarder amerikanske arbeidstimer, eller 11,6 millioner årsverk, eller 8% av alle arbeidende amerikaneres årsverk.

Så klart, prisen betales ikke nå. USA tar opp mer statsgjeld for å finansiere underskuddet, eller som det så pent heter, utsteder nye statsobligasjoner. Prisen betales senere i form av økte skatter for å kunne betale tilbake gjelden, eller mer sannsynlig (så sikkert som 99,9999% faktisk), i det usynlige i form av inflasjon som vanner ut realverdien av gjelden, og i samme slengen vanner ut folks kjøpekraft, og som kommer som følge av sentralbankens (og bankenes) pengetrykking. (Pengetrykkingen er i ferd med å opphøre nå for tiden, men jeg tror nok den må gjenopptas når USAs realøkonomiske problemer i større grad blir synlige for flere.)

fredag 22. august 2014

Politikernes "midlertidige" skatter og avgifter


I et innlegg fra i fjor med tittelen Politikernes "midlertidige" stimulansepakker, og hvordan man bør håndtere økonomiske kriser, skrev jeg om norske politikeres såkalte midlertidige stimulansepakker under finanskrisen i 2009, og hvordan disse siden viste seg å bli alt annet enn midlertidige. Den økte pengebruken hos politikerne fortsatte nemlig ufortrødent videre etter 2009, og ble i praksis permanente kostnadsøkninger i statsbudsjettet.

I dag kan vi lese en god artikkel på NA24 hvor de tar for seg historien om den norske merverdiavgiften. Også denne skulle i utgangspunktet være "midlertidig." Vi vet alle i dag at så ikke ble tilfelle.

Akkurat på samme måte som jeg nevnte innledningsvis, så ble altså også dette "midlertidige" politiske initiativet permanent, og avgiften økte til alt overmål kraftig i omgang i årene som fulgte. Fra å starte på 1% i 1935 har den i dag blitt 25% (15% og 8% for enkelte varer og tjenester.) Fra å være en "avgift som skal være midlertidig og anvendes til kriseformål", omtales den i dag i følge statsbudsjettet kort og godt som en avgift med det enkle "formål er å skaffe staten inntekter, og den er en av statens viktigste inntektskilder."

Økonomen Milton Friedmans sitat kommer igjen på sin plass:
Nothing is so permanent as a temporary government program.
I politikkens språk kan vi legge til grunn følgende: Midlertidig = permanent.

Er det bedre å bruke runde eller presise tall i prisforhandlinger?

Her er en kort video som tar for seg hvorvidt man som budgiver i en forhandling bør angi sitt bud som et rundt tall (f.eks. 100, 1 million, etc.) eller om man bør gjøre det i form av et presist tall (f.eks. 97, 973 000, etc.)

torsdag 21. august 2014

Listige Listhaug


Den siste tiden har matvareprisene i Norge i følge statistikken steget mye og mer enn normalt. Media har viet dette mye dekning, og spesielt landbruksministeren har figurert flittig i nyhetsbildet. Sylvi Listhaug har gått aktivt ut mot matvarekjeder og leverandører og bedt om forklaring på hvorfor prisene har økt mer enn det årets jordbruksavtale skulle tilsi. Dette har fått mye oppmerksomhet, og hun har blitt kritisert for å være hysterisk, planøkonomisk, anti-markedsøkonomisk, og sikkert mer til. Kan det tenkes at disse kommentatorene som sier dette undervurderer Listhaug og overser hennes egentlige bakenforliggende agenda?

Mafialeder gir økonomiske råd


En tidligere mafialeder, Michael Franzese, snakker i et intervju på CNBC om de erfaringer han har gjort seg opp gjennom sitt liv og gir seerne noen økonomiske råd.
"I did a lot of things at times with people at Wall Street, and I just don't trust them. A lot of guys are shady and they did shady things with me, so I don't trust them. And I don't like other people that I don't know really well taking care of my money. I think that I can do it better. And you know, especially in our country I think there is a bubble there that's going to burst at some point, and when it does it's not going to be good."

onsdag 20. august 2014

Jim Rogers om hvor han vil bo og investere

I et kort intervju med Lauren Lyster på Yahoos The Daily Ticker snakker investoren Jim Rogers om hvilke land utenfor Asia han synes er attraktive for å bo og investere i. Landene han nevner er Etiopia, Uruguay og Angola. Han legger til at i Asia synes han Myanmar er et veldig interessant land å bo og investere i.

mandag 18. august 2014

Hvordan diskutere med meningsmotstandere?


Jeg kom over en video på Business Insider som handler om hvordan man gjennomfører såkalt tørrprat (engelsk: small talk). Selv om videoen ikke egentlig handler om hvordan man bør diskutere med andre, så har flere av tingene som sies i videoen slik jeg ser det et bredere bruksområde enn kun tørrprat. Faktisk kan tipsene veldig godt brukes for situasjoner hvor man møter andre med en annen mening enn seg selv, og hvor man ønsker å fremme sitt synspunkt.

søndag 17. august 2014

Byer i Kina slutter å bruke BNP-mål


Over 70 byer i Kina har i følge The China News Service gått bort fra å se hen til vekst i brutto nasjonalprodukt ("BNP") når de skal vurdere måloppnåelse for samfunnsutvikling. Myndighetene i Kina har gitt enkelte byer beskjed om at BNP-vekst ikke lenger er et hensiktsmessig mål i seg selv, og at det er viktigere å fokusere på å redusere fattigdom og øke folks levestandard. En offentlig ansatt sier at "blindly seeking economic growth rate can easily result in destruction of the environment and excessive development of resources and raise debt levels."

fredag 15. august 2014

En samtale mellom Peter Schiff og James Rickards

Her er et videoopptak av en samtale mellom de to velkjente økonomene og investorene Peter Schiff og James Rickards. De snakker om den amerikanske dollarens situasjon og negative utsikter, om USAs pågående finansielle krigføring mot Russland, den store akkumulasjonen av gull i Kina, om hvorfor den tyske sentralbanken har gått tilbake på sitt krav om å få tilbakelevert gullet de har lagret i USA, om Bitcoin, og om hvordan IMFs såkalte Special Drawing Rights ("SDR") er det neste trumfkortet som vil brukes for å "redde" finanssystemet når neste økonomiske krise ruller over oss.

Frankrikes økonomiske utvikling er dårlig, som forventet


I media i dag møtes vi av flere overskrifter som omtaler Frankrikes økonomiske problemer. Landets ledere innser at de står overfor store utfordringer, og innrømmer nå også at deres budsjettunderskudd vil bli større enn tidligere anslått. Dette er så klart ingen overraskelse for folk med hodet godt skrudd fast mellom skuldrene. Frankrikes problemer har vært forutsigbare i lang tid.

onsdag 6. august 2014

Indias sentralbanksjef advarer om globalt krakk


Raghuram Rajan, nåværende sentralbanksjef i India og tidligere sjeføkonom i det internasjonale pengefondet ("IMF") sier i et intervju at han frykter verden kan stå overfor en kraftig nedtur i finansmarkedene, og sammenligner dagens situasjon med 1930-tallet hvor flere land aktivt forsøkte å devaluere sine egne valutaer.

tirsdag 5. august 2014

William White: De økonomiske problemene er ikke over


I februar i år skrev jeg et innlegg om styrelederen i OECD, William B. White, som kom med kraftige advarsler om tilstanden i økonomien og sa at "sentralbankene i dag vet ikke hva de holder på med." White så for seg en fremtid preget av valutakriger, større kapitalkontroller og fremveksten av et nytt internasjonalt pengepolitisk system (det var som om jeg skulle sagt det selv.) Her kommer et ferskt intervju med White på tv-programmet Boom Bust, hvor han snakker om gjeldssituasjonen i den vestlige verden. Han er befriende åpen og direkte i sine uttalelser, og åpner med et realt knyttneveslag i ansiktet på de som sier at de økonomiske problemene nå er over: "Debts in the G20 as a proportion of GDP is something like 30% higher than they were before, so if the period prior to the [financial] crisis was an accident waiting to happen, I have significant fears that things are as bad, if not worse, today."

mandag 4. august 2014

Subprime billån i USA illustrerer lånesamfunnet


I en artikkel i New York Times for noen uker siden ble det satt søkelys på veksten i billån til lite kredittverdige låntakere, såkalte subprime lån. I dag kommer nyheten om at General Motors har blitt stevnet av det amerikanske justisdepartementet for sin subprime utlånspraksis. Subprime lån illustrerer noe enda større: et samfunn og en verden avhengig av mer og mer gjeld.

fredag 1. august 2014

Økonomisk lærdom fra Lego-filmen

I en ny episode med EconPop gis vi en oppsummering av den økonomiske lærdommen vi kan trekke fra Lego-filmen, hvor det underliggende temaet er sentralplanlegging vs. frie markeder. I tillegg får vi et kort møte med ingen ringere enn økonomen Ludwig von Mises.

Jim Chanos om situasjonen i Kina

Jim Chanos er i finansmarkedet kjent som en som profiterer på fallende aksjekurser. Han er også kjent for å ha et negativt syn på Kinas økonomi. I et nytt intervju snakker han om dagens situasjon i Kina. Det mest interessante etter mitt syn er hva han mener om president Xi Jinpings anti-korrupsjonskampanje. "The anti-corruption drive...is actually much more than that. It now appears to us to be a far more serious effort to clense the party."

Intervjuet med Chanos begynner etter ca. 33 minutter: