Boom Bust

Boom Bust

torsdag 3. april 2014

Hva er økonomisk vekst?


Hva er egentlig økonomisk vekst? Dette spørsmålet stilles sjelden, for blant de allmektige økonomer og bedrevitere er det nemlig en unison enighet om at det statistiske tallet brutto nasjonalprodukt ("BNP") måler den økonomiske veksten i vårt samfunn. Er det nå virkelig så enkelt som dette? Slettes ikke!

Jeg har selv tidligere skrevet et innlegg om hvorfor BNP kan være et dårlig måltall. Å blåse en ballong full av luft og selge denne for en fantasillion skaper så klart ikke økonomiske vekst, selv om BNP øker med det samme beløpet. Verden har på ingen måte blitt et mer velstående og velutviklet sted å være ved at man har skapt en veldig dyr luftballong. I et annet innlegg har jeg også skrevet om at økonomer ofte en forkjærlighet for naturkatastrofer og kriger fordi de er av den oppfatning at gjenoppbyggingsarbeidet skaper "økonomisk vekst." Tankegangen går ut på at når masse bygninger og infrastruktur ødelegges så vil gjenoppbyggingsarbeidet skape arbeidsplasser og føre til at det brukes mer penger. Dette er i disse økonomenes verden å kalle for økonomisk vekst. De glemmer så klart at om man hadde unngått naturkatastrofen eller krigen så kunne man heller brukt all denne arbeidskraften og pengene på helt andre ting som kunne tilført livene våre mer velstand og velvære.

BNP som måltall ble utviklet under den store depresjonen i USA på 1930-tallet av Simon Kuznets. Siden da har begrepet dannet grunnlaget for alt av politiske og økonomiske beslutninger i verden. Bare tenk på det: hva skjer hvis BNP (eller gud forby: inflasjonen!) utvikler seg negativt et år? Jo, politikere og økonomer blir totalt paniske og krever at det gjennomføres store politiske tiltak og sentralbankoperasjoner. Rentene kuttes. Det iverksettes infrastrukturprogrammer. Bankene får beskjed om å låne ut mer penger. Alt mulig idioti gjennomføres for å få landet ut av det man omtaler som den "negative BNP-veksten". (Bare det at man kaller en nedgang i BNP for negativ vekst er jo på grensen til latterlig. Man har blitt totalt livredd for å kalle en spade for en spade, eller rettere sagt, en reduksjon for en reduksjon.)

Hva er så egentlig økonomisk vekst? Vel, denne videoen med økonomen Mark Thornton forklarer slik jeg ser det dette på en fin måte. Et fritt marked, sterk eiendomsrett, ekte penger og et bankvesen som baserer seg på å være et bindeledd mellom folk som sparer penger og bedrifter og personer som låner penger - i motsetning til et bankvesen hvor kreditt produserer ut av løse luften og pumpes ut i økonomien i form av nye utlån. Dette er viktige ingredienser for å skape virkelig økonomisk vekst og økende velstand i et samfunn.


Vekst og fremgang illustrert i form av en enkel graf:

2 kommentarer:

  1. "folk som sparer penger og bedrifter og personer som låner penger - i motsetning til et bankvesen hvor kreditt produserer ut av løse luften og pumpes ut i økonomien i form av nye utlån" Og hva var forskjellen? - "ekte" penger er jo lån og har jo renter dem også, og hvem produserer dem (rentene altså)? Arild

    SvarSlett
    Svar
    1. Ingen trenger produsere rentene. Renter reflekterer tidsverdien som utlåner tillegger de, risiko for tap på utlånet og avkastningskravet for utlåneren. Hvis låntaker er solid og tjener penger, så betales lånet tilbake, med renter. Hvis låntaker ikke er solid og taper penger, så betales ikke lånet tilbake, og ei heller rentene. Det at lån har renter betyr ikke at det må produseres like mye nye penger som rentene tilsier. Mange lån misligholdes. Disse vil ikke forrente seg. I et system hvor det ikke produseres enormt mye penger i form av kreditt vil det være vanskeligere for dårlige selskaper å overleve og betale tilbake lånene sine. Penger (kreditt) er ikke veldig fritt tilgjengelig. Kun de beste vil overleve over tid, slik kapitalismen bør fungere.

      Slett