Boom Bust

Boom Bust

torsdag 20. mars 2014

Selv pengeprodusenter skjønner ikke hvordan penger skapes


I en sammenkomst med folk fra bank, finans og industriselskaper denne uken kom jeg i samtale med en person som tidligere har jobbet i den norske sentralbanken med dens pengeproduksjon (sedler og mynter.) Du kan tro min glede var stor av å møte en som hadde jobbet med å skape penger! Her var en mulighet jeg ikke kunne la gå fra meg.

Som vanlig spilte jeg dum og nysgjerrig, og stilte enkle banale spørsmål om pengeproduksjonen. Min samtalepartner dro frem en pengeseddel og forklarte meg hvordan sedler og mynter skapes. Min erfaring er at dette er noe de fleste, selv vanlige nordmenn, til en viss grad klarer å forstå og forklare. Folk skjønner at en sentralbank (ofte gjennom outsourcing) trykker sedler og mynter. Det som for de fleste er vanskeligere å forstå er hvordan digitale penger, altså pengene på din bankkonto, skapes. Så jeg dro etterhvert frem bankkortet mitt og spurte den tidligere sentralbankansatte: "men, hva med pengene på bankkontoen min, hvordan skapes de? Hvis jeg går i banken og låner 2 millioner kroner, hvor kommer egentlig pengene fra?"

Jeg forventet nå at denne personen endelig skulle bli en person som kunne svare riktig på dette banale spørsmålet. En ting er jo at folk uten kunnskap om økonomi og finans ikke kan dette, men denne personen hadde jo tross alt jobbet med pengeproduksjon og skulle således ha førstehåndskunnskap om saken. Så, tror du jeg fikk et riktig svar?

Nei! Svaret var alt annet enn riktig! Her kom en forklaring om at pengene jeg låner i banken er skaffet til veie av banken som et lån fra sentralbanken, og at om de ikke kom derfra så var det folk som hadde satt sparepengene sine i banken og at disse ble lånt ut videre til meg. Jeg latet først som jeg aksepterte dette svaret som en sannhet, men etter noen stille sekunder så jeg personen i øynene og sier: "nei, vet du hva, det der er faktisk ikke riktig, pengene som jeg låner i banken skapes ut av ingenting av banken." Min samtalepartners ansikt ble litt stivt, blikket ble smått flakkende, og så kom reaksjonen: "nei...sånn er det ikke, det er alltid snakk om at pengene kommer fra et annet sted, som regel sentralbanken, det er alltid snakk om et bytte av penger fra et sted til et annet." Jeg stilte så det litt naive spørsmålet: "jasså, hvis det virkelig er slik at pengene kommer fra et annet sted og at det alltid er snakk om videreformidling av eksisterende penger, hvordan kan det da ha seg at pengemengden har mangedoblet seg de siste tiårene? Om det kun er snakk om videreformidling av eksisterende penger så skulle jo pengemengden holdt seg helt stabil hele tiden?"

Vi kom da til den fasen jeg alltid opplever å havne i når jeg stiller dette enkle men akk så vanskelige spørsmålet om hvordan penger skapes: tåkepratfasen. Det kom flere slags forsøk på å forklare meg hvordan ting fungerer, men alt var bare svada og tull. Forklaringene ble bare mer og mer intetsigende. Jeg lot den videre diskusjonen ligge og skiftet samtaleemne, da jeg med meg selv vet at folk hater å tape ansikt og at jeg ved å fortsette å fremme nye faktabaserte argumenter ville sette denne personen i en aldri så liten ubekvem situasjon (en person som jobber med pengeproduksjon som overhodet ikke vet hvordan penger skapes....kanskje bitte litt pinlig...?)

Det er utrolig hvor få som forstår hvordan penger skapes. Dette som burde vært en grunnleggende forståelse å inneha - iallefall hos økonomer - er totalt fraværende hos nær sagt alle, selv altså hos folk som har jobbet med å skape norske kroner.

Den siste uken har den britiske sentralbanken publisert en guide om hvordan penger skapes. Guiden er veldig god og noe du bør lese om du har interesse av dette. Jeg har lest den selv, og alt som står der stemmer med hva jeg hele tiden har skrevet på denne bloggen. Det gir meg en aldri så liten glede å få bekreftet alt jeg har skrevet, sagt og ment, og at bekreftelsen kommer straight from the horse's mouth. Beskrivelsen fra Bank of England avliver en rekke myter som regjerer blant økonomer og "eksperter", f.eks. at sentralbankreserver "lånes ut i økonomien" og at banker opererer etter en såkalt money multiplier-praksis (at banker låner ut f.eks. 10x mer penger enn de har reserver.) Selv folk som tradisjonelt har veldig god kunnskap om penger, herunder personer som kan mye om den økonomiske tankegangen kalt Austrian Economics, misforstår disse tingene. Jeg kommer tilbake med ytterligere informasjon om hvordan penger skapes i et senere innlegg, men jeg har allerede ved flere tidligere anledninger forklart dette og du kan ev. lese et par av disse innleggene:

Hvordan penger skapes
Når skal folk forstå at banker lager penger ut av løse luften?
Staten HATER kontanter

Avslutningsvis kan jeg gjenta hva jeg skrev i et av de ovenstående blogginnleggene: Man kan gjerne forsøke å motbevise mine påstander om at banker lager penger ut av løse luften, men man vil ikke lykkes. Dette er ren skjær fakta.


8 kommentarer:

 1. Henry Ford: "Den dagen folk flest forstår korleis pengesystemet fungerer, blir det revolusjon!"
  - Kan det ha noko med dette å gjere? :)

  SvarSlett
  Svar
  1. Ford var en stor tenker som skjønte mye. Hans selvbiografi My Life And Work er anbefalt lesning.

   Slett
 2. Hei

  Du har mye interessante tanker i bloggen din. Jeg er foreløpig ikke enig med deg om hvordan de kommersielle bankene trykker penger, men skal lese artikkelen fra BoE og se om de gir svar på noen områder som jeg tolker at en del "anti-bank-folk" misforstår. Dette gjelder blant annet hva kontopenger er, og ikke minst hva det ikke er, og forskjellen i pengemengdebegrepene. Får se om det er jeg eller andre som har misforstått. Flere er negative til fractional reserve banking, men jeg har ikke hørt noen komme med et gjennomtenkt alternativ. Jeg ser at et alternativ til dagens system er å ha fri konkurranse på pengetrykking, men jeg greier ikke å se at det blir noe bedre, heller verre. Jeg er forøvrig helt enig i at det er store svakheter med banksystemet, slik det er i dag, men av helt andre grunner enn at de "skaper penger ut av løse luften". Jeg har mer problemer med bla. kompleksiteten både i "systemet" og regelverk, hvordan banker prøver å tjene penger på nye områder som skaper tap for andre istedenfor tradisjonell bankvirksomhet (utlån), at virksomheten er lite transparent og moral hasarden som i liten grad gjøres noe med.

  Ole

  SvarSlett
  Svar
  1. Hei Ole,

   Takk for din kommentar. Det er flott å se at folk med interesse og noe kunnskap om emnet kommentere. Jeg vil ikke kalle men en "anti-bank"-person, men mer en motstander av det lovregulerte systemet slik det eksisterer i dag. Banker, slik de var ment å være, utgjør en veldig viktig del i et samfunn som bindeledd mellom tilbud og etterspørsel av penger.

   Jeg er helt klart av den oppfatning at jeg ikke har misforstått hvordan penger skapes, men du må selvfølgelig korrigere meg om du mener jeg sier noe feil. Det viktigste er å få frem fakta.

   Man klarte seg da uten såkalt "fractional reserve banking" (som jeg dog mener er et misforstått begrep, ref. Bank of England sin ferske publikasjon) i bankvesenets spede begynnelse, så jeg synes det er litt feil å påstå at det ikke skulle fungere igjen.

   Personlig mener jeg fri konkurranse er bedre, da store feil (f.eks. veldig stort omfang av udekkede utlån fra bankene) vil avsløres av markedsmekanismene da de ikke kan fasiliteres av en sentralbank som sikrer tilskudd av likviditet (nye penger) som lånegiver i siste instans på et stadium før de utvikler seg til å bli systemkritiske og kan spenne beina under hele banksystemet. I tillegg mener jeg det er feil å gi banker eneretten på å produsere kreditt (nye penger) "ut av løse luften" og ved lov gjøre dette til norske kroner.

   Jeg ser frem til flere innspill fra deg når du har lest publikasjonen fra BoE. God lesning.

   Slett
  2. Interessant å se at Ole enda ikke har kommet med et innspill i denne tråden etter BB's svar. Kanskje ikke realitetene stemte med Oles oppfatning av virkeligheten? :p

   Slett
  3. Til Ole: Hvis du skulle ha interesse av å lese mer om temaet kan du nå lese et nytt innlegg jeg skrev om dette. "DNB Markets bekrefter mine påstander om pengeproduksjon" - http://theboombust.blogspot.no/2015/01/dnb-markets-bekrefter-mine-pastander-om.html

   Slett
 3. Hvem bør, etter deres syn, ha rett til å lage penger?

  SvarSlett
  Svar
  1. Etter mitt syn bør hvem som helst ha mulighet til det. Det betyr likevel ikke at hvem som helst kan og vil gjøre det, for folk vil nok ikke akseptere hva som helst som penger. De som tilbyr folk den beste pengetypen og de beste betalingsløsningene vil vinne frem, akkurat som tilbydere av gode flyreiser gjør det godt i flybransjen og tilbydere av gode matopplevelser gjør det godt i restaurantbransjen.

   Slett