Boom Bust

Boom Bust

onsdag 12. mars 2014

Ressursøkonomi, mannen bak Bitcoin og Rickards om dollaren

Her er en episode med Boom Bust hvor Jim Rickards snakker om dollarens fremtid og hvordan flere land forbereder seg på å bli mindre avhengige av USAs valuta. Det blir snakk om om Bitcoin, og personen som sies å være mannen bak dette digitale betalingsmiddelet. I tillegg er det et intervju med mannen bak Zeitgeist-bevegelsen, Peter Joseph. Han mener dagens økonomiske system er avleggs og ikke bærekraftig, og at man i større grad må få en økonomi hvor bærekraft og effektivitet er fokus. Han mener at teknologiske nyvinninger har vanskelig med å vinne frem i dagen system fordi særinteresser motarbeider nye produkter og tjenester som gjør eksisterende løsninger avleggs. Personlig er jeg ikke enig med det Joseph sier, men det er uansett interessant å høre andre tankeganger.

Likevel mener jeg at dagens tankegang på sett og vis er ganske bisarr, fordi nær sagt det eneste vi fokuserer blindt på er bruttonasjonalprodukt ("BNP") og inflasjon. Alle økonomiske og politiske tiltak tar utgangspunkt i disse måltallene. Er BNP lavt? Kutt renten, stimuler med pengetrykking og offentlige tiltak. Er inflasjonen lav? Kutt renten til nær null prosent og tving folk til å bruke mer penger og spare mindre. Glem hva tallene egentlig betyr og hvordan de er beregnet, hvis tallet ikke er i henhold til forventningene: iverksett "stimulerende" tiltak!

Bankvesenet, myndighetene og status quo er i samme båt og tjener på dagens type økonomiske tankegang. Den kontinuerlige økningen i pengemengden og stigende priser er til gunst for "finansøkonomien" og kilden til pengeproduksjonen (bankvesenet), og for myndighetene i form av stadig økende skatteinntekter, muligheten til å over lang tid opprettholde budsjettunderskudd og stadig bruke nye penger på stemmeinnbringende prosjekter.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar