Boom Bust

Boom Bust

onsdag 12. mars 2014

Margingjelden på NYSE rekordhøy ift. USAs økonomi

I en serie blogginnlegg (se her, her, herherher og her) har jeg lagt fokuset på at margingjelden på New York Stock Exchange har nådd stadig nye rekordhøye nivåer. De siste tallene per januar i år viser at den da var på USD 451 milliarder.


Årsveksten for margingjelden er 23,9%. Ved toppen av markedet før .com-boblen og finanskrisen var årsveksten på eller over 70%.


Her er en reportasje fra FOX om den høye margingjelden:Sjefen for Federal Reserve Bank of Dallas, Richard Fisher (meg bekjent, en av de få oppegående ledende personene i den amerikanske sentralbanken) sa nylig følgende om den høye margingjelden:
My background tells me that is usually a dangerous predicament. That doesn’t mean the world is coming to an end, but it tells you markets can reverse. Everyone is reaching to take advantage of this environment. I worry about that. I talk about that in the FOMC. That is something I have urged us to watch as an indicator of whether we have poured too much gasoline on the fire.
La oss gjøre en aldri så liten sammenligning for å få inntrykk av hvor stor margingjelden på NYSE nå er. Vi måler margingjelden på NYSE opp mot størrelsen på USAs økonomi målt med BNP. Tallene viser at aldri i historien (innenfor historikken for tilgjengelig data tilbake til 1959) har margingjelden på NYSE vært høyere målt i forhold til USAs BNP. Margingjelden tilsvarte 2,64% av USAs BNP ved utgangen av januar 2014. (Merk at siste BNP-tall i dataserien er fra oktober 2013, og at %-andelen dermed vil reduseres noe når tall per januar 2014 er tilgjengelig. Likevel, med en økning i USAs BNP tilsvarende de siste kvartalers veksttakt vil %-andelen fortsatt ligge omtrent på 2,6%.) Dette er nesten identisk med nivået før finanskrisen og før .com-boblen sprakk, da nivået var hhv. 2,62% og 2,45%.


Jeg gjentar hva jeg skrev om dette temaet i oktober i fjor:
Du som leser får trekke din egen konklusjon fra informasjonen. Selv tenker jeg at den mengde enorme pengepumpingstiltak som er gjennomført av sentralbanker gir aktører i finansmarkedet en slags følt trygghet om at aktivapriser ikke kan falle. Risiko ignoreres i større grad en tidligere. Man forventer at sentralbankene vil tre inn og redde markedet hver gang det blir problemer. Det var nettopp dette jeg skrev om i et innlegg fra januar i år som hetPeter Schiff: We got a Lance Armstrong economy!, hvor jeg refererte til en spørreundersøkelse som CFA instituttet hadde gjennomført:
6 av 10 svarer altså at deres viktigste investeringslærdom de siste 5 årene er at sentralbanker og stater vil fortsette med redningspakker og tiltak for å redde vanskeligstilte kreditorer. Så hva tror du skjer når disse respondentene investerer framover? Jo, de driter i risiko. Alle vil jo bailes ut uansett! Moral hazard anyone?!
Av bl.a. disse grunner må det i mine øyne kunne forventes at viljen til å belåne verdipapirkjøp vil overstige hva man har sett tidligere i historien. Margingjelden på NYSE må altså kunne forventes å gruse tidligere rekorderslik jeg også påpekte tilbake i april i år.

2 kommentarer:

  1. Du mener den Richard Fisher som i 2008 var mest bekymret for inflasjonen mens verden impliserte rundt ham?
    http://www.theatlantic.com/business/archive/2014/02/how-the-fed-let-the-world-blow-up-in-2008/284054/

    SvarSlett