Boom Bust

Boom Bust

søndag 9. mars 2014

Intervju med Mark Spitznagel


Her er et intervju med hedge fond-forvalteren Mark Spitznagel. Spitznagel er forfatteren av boken The Dao of Capital: Austrian Investing in a Distorted World, som handler om hans tilnærming til hvordan man investerer ut i fra et rammeverk basert på Austrian Economics. Spitznagel sier bl.a. at "the great opportunities are not right now. The great opportunities are to come." Han holder mye kontanter i påvente av bedre investeringsmuligheter og sier at "cash right now is probably the right place to be." Han påpeker hvordan dagens pengepolitikk med renter ned mot null og store kvantitative lettelser gjør at alle i markedet er livredd for å ikke delta i oppgangstidene i aksjemarkedet. Ingen vil være utenfor markedet. "[Monetary policy] makes us feel like idiots to not be in [the markets.]" sier han. På spørsmål fra programlederen Maria Bartiromo om "Are you expecting a big sell off in equities?" svarer han enkelt og greit "absolutely."

Intervjuet med Spitznagel (klikk her og her hvis videoene under ikke vises):
Hva Spitznagel sier er noe av det samme som sjefen i et av verdens største hedge fond, Baupost Group, sier om markedet. I sitt investorbrev for 2013 sammenlignet Seth Klarman den tidligere sentralbanksjefen Ben Bernankes pengepolitikk med filmen The Truman Show. Den filmen handlet som du kanskje husker om Truman Burbank som levde sitt liv, først intetanende, i et tv-show hvor alt var arrangert og fant sted i et slags tv-studio under en gigantisk kuppel. Klarman skrev bl.a. i sitt brev at "Every Truman under Bernanke’s dome knows the environment is phony. But the zeitgeist is so damn pleasant, the days so resplendent, the mood so euphoric, the returns so irresistible, that no one wants it to end, and no one wants to exit the dome until they’re sure everyone else won’t stay on forever." Han siterte så Jim Grant og sa at "the Fed can change how things look, it cannot change what things are.

Hva er det man sier? You can put lipstick on a pig, but it is still a pig.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar