Boom Bust

Boom Bust

mandag 17. mars 2014

DNB Eiendom om et "sunt boligmarked"


I innlegget Stigende boligpriser gjør folk fattigere skrev jeg om idiotien som råder blant økonomer og andre "eksperter" hva gjelder det norske boligmarkedet. Det jeg bl.a. påpekte var at nær sagt alle disse menneskene er unisont enige om at alt annet enn stigende boligpriser er dårlig. I dag kom det et godt eksempel på hva jeg mente med det jeg skrev.

I mitt innlegg skrev jeg bl.a. følgende:
Boligprisene steg 0,9% i fra januar til februar i år. Sesongjustert var økningen på 0,3%. Mange sier ting som at markedet har normalisert seg, det er bra prisene stiger igjen, ting er som de skal være nå, vi er tilbake til trend, faren er over, markedet er blitt sunt igjen, osv.
Administrerende direktør i DNB Eiendom, Terje Halvorsen, uttaler seg på dinepenger.no i dag om prisutviklingen de siste månedene som har vist oppadgående tendenser, og sier dette vitner om "et sunt boligmarked." Fra artikkelen:
Vi har et annet fundament i boligmarkedet nå enn vi hadde mot slutten av 2013. Vi ser tydelig at kjøperne er tilbake og er optimistiske. Det er ingen ting som tyder på nedgang. Jeg vil si at vi aldri før har hatt et så velfundert grunnlag for å kunne si at vi har et sunt boligmarked.
Jeg tror vi vil fortsette å se et sunt og godt boligmarked videre i 2014. Rentenivået har stor innflytelse på kostnadene ved boligkjøp, noe som påvirker folks kjøpsplaner. Vi tror også på en reallønnsvekst i Norge i 2014, noe som betyr at norske husholdninger får mer å rutte med. 
Denne skjeve økonomen har ikke skjønt noe som helst. Som mange andre økonomer og "eksperter" lever han i fantasiland hvor enhjørninger springer over regnbuer. Stigende boligpriser er ikke sunt. Det gjør oss ikke rikere. Det gir ikke samfunnet økt velstand. Snarere tvert i mot. Jeg gjengir fra mitt nevnte tidligere innlegg om dette:
Hvorfor er det ingen som sier det motsatte? Hvorfor er det ingen som påpeker de negative konsekvensene av stigende boligpriser? Folk må tross alt ta opp større lån for å kjøpe den samme kvadratmeteren bolig. Nordmenn blir mer og mer gjeldsbelastet. Folk må jobbe enda lenger for å kunne spare opp penger til å kjøpe en bolig. De må kutte ned på forbruk av andre ting for å få råd til et sted å bo. I sum blir vi slik jeg ser det i det store og hele fattigere som folk når boligprisene stiger.
Takket være tankegangen og feilslutningene som råder hos Halvorsen og de fleste nordmenn er nordmenns gjeldsbelastning nå på 210% i forhold til disponibel inntekt, hvilket er ca. 60 prosentpoeng over nivået man så under jappetiden. Tankegangen om at stigende boligpriser skaper rikdom fører til at flere og flere låner mer og mer for å "komme seg inn på markedet", "ikke kaste penger ut vinduet ved å ikke eie selv" og "tjene penger på å eie bolig."


Det som er litt interessant er at all gjeldsveksten fører til at statistikken viser at nordmenn sparer mye. Dette er så klart nok en feilslutning. Som jeg skrev i innlegget Inkassosaker på rekordnivåer og nordmenns "sterke" økonomi så er neste 8/10 av all såkalt "sparing" egentlig kjøp av bolig og nedbetaling av boliglån. Gjeldsøkningen i norske husholdninger gjør at spareraten ser høyere ut enn den i realiteten er. Økt gjeld gjør at sparingen virker høyere.

Nå skal det sies at vi nordmenn ikke er unike hva gjelder gjeldsvekst. På mange måter kan man si at vi er en del av en verdensomspennende trend. I dagens pengesystem, hvor penger skapes i form av gjeld når du tar opp et lån i banken, så er økte utlån til stadighet noe politikere og økonomer krever når en økonomi begynner å stagnere. Det ropes etter mer økonomisk vekst, og de fleste krever økte utlån fra bankene for å oppnå dette. Å la bedrifter, land eller husholdninger misligholde lån er noe man av ulike årsaker ikke ønsker. Man foretrekker heller å manipulere rentene til lavere nivåer for at disse skal kunne betale gjelden sin. Man ønsker å skape prisinflasjon slik at realverdien av gjelden blir mindre. Slik sett oppmuntrer man så til ytterligere gjeldsvekst, og man utsetter problemene så lenge man kan. Man sparker den berømte boksen bortover veien ("kicking the can down the road"). 

Som du kanskje vet så finnes det svært få ting som kommer gratis her i livet. Manipulering av renter, stadig økende gjeldsvekst og pengeproduksjon skaper prisinflasjon, og vanner ut kjøpekraften til folk flest. Fattige, middelklassen og folk på faste inntekter rammes hardt over tid, og ulikhetene mellom de rikeste og de fattigste øker.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar