Boom Bust

Boom Bust

torsdag 27. mars 2014

Debatt mellom Nigel Farage og Nick Clegg


I Storbritannia foregår det for tiden en debatt om deres medlemskap i EU. En av de største forkjemperne for å melde Storbritannia ut av EU er partiet UKIP og deres leder Nigel Farage. I går deltok han i en debatt om dette temaet sammen med lederen for Liberaldemokratene og visestatsministeren i Storbritannia Nick Clegg. Clegg er en ivrig tilhenger av et fortsatt EU medlemskap.

Det jeg noterer meg er at Clegg hele tiden skremmer tilhørerne med at hvis Storbritannia melder seg ut av EU så vil hele økonomien rakne og arbeidsplasser forsvinne. Han sier at hvis man er utenfor unionen så stopper alt praktisk talt opp. Dette er i mine øyne så klart bare vås.

Selskaper oppretter arbeidsplasser og virksomheter i Hong Kong, Singpapore, Sveits, Nigeria, Kina, Vietnam, Ghana, osv. Det som legger premisset for eksistensen for en arbeidsplass er ikke ene og alene om man er med i en multinasjonal union. Det som er avgjørende er hvorvidt et selskap kan skape en positivt økonomisk resultat gjennom å ha en virksomhet i landet, og dette avgjøres av svært mye annet enn kun om man er medlem i en union.

Det at man ev. melder seg ut av en union betyr jo på ingen måte at all etterspørsel etter et selskaps produkter forsvinner og at deres økonomiske resultat blir negativt. Det er slettes ikke utenkelig at man snarere kan se det motsatte skje. EU skaper noe helt utrolig mye med byråkrati og lovverk i tillegg til hva hvert enkelt land selv skaper, og dette lovverket tres ned over alle dets medlemsland og land som er med i EØS, herunder Norge. Kanskje det bare er meg som synes det, men slikt byråkrati og lovverk kan på mange måter være destruktivt.


En video med Nigel Farages beste fra 2013 finner du i et tidligere innlegg jeg har skrevet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar