Boom Bust

Boom Bust

tirsdag 25. mars 2014

"De eneste som har tjent på pengetrykkingen er hedge fond"


Jeremy Grantham, lederen for investeringsselskapet Grantham Mayo van Otterloo som forvalter over USD 100 milliarder, sier i et Fortune-intervju at "the only ones who have really benefited from QE are hedge fund managers." Grantham er ikke spesielt fornøyd med hva den amerikanske sentralbanken og hva den har gjort siden finanskrisen. Den svake økonomiske utviklingen i USA etter finanskrisen har ikke skjedd til tross for sentralbankens handlinger. Etter Granthams syn har den snarere skjedd på grunn av sentralbankens handlinger.

Fra intervjuet:
"It's quite likely that the recovery has been slowed down because of the Fed's actions. (...) This time around, we did not liquidate the guys who made the bad bets. (...) The Bernanke put -- the market belief that if anything goes bad the Fed will come to the rescue -- has had a profound impact on people and how they act. (...) There's some indication that the crash would have been worse and the downturn would have been sharper had the Fed not stepped in, but by now the depths of that recession would have been forgotten, the system would have been healthier, and we would have regained our growth. (...) Higher interest rates would have increased the wealth of savers. Instead, they became collateral damage of Bernanke's policies. The theory is that lower interest rates are supposed to spur capital spending, right? Then why is capital spending so weak at this stage of the cycle. There is no evidence at all that quantitative easing has boosted capital spending."
Videre påpeker Grantham noe jeg skrev om i januar 2013 i innlegget Peter Schiff: We got a Lance Armstrong economy!, hvor jeg refererte jeg til en spørreundersøkelse blant investorer og påpekte at investorer ignorerer risiko når de investerer. Jeg skrev:
6 av 10 svarer altså at deres viktigste investeringslærdom de siste 5 årene er at sentralbanker og stater vil fortsette med rednignspakker og tiltak for å redde vanskeligstilte kreditorer. Så hva tror du skjer når disse respondentene investerer framover? Jo, de driter i risiko. Alle vil jo bailes ut uansett! Moral hazard anyone?!
Grantham sier at "The Fed encourages steady increasing leverage and more asset bubbles. It's clear to most investing professionals that they can benefit from an asymmetric bet here. The Fed gives them very cheap leverage on the upside, and then bails them out on the downside. And you should have more confidence of that now." Så, hvem er det som har tjent på sentralbankenes og politikernes handlinger? "The only ones who have really benefited from QE are hedge fund managers." Granthams uttalelse er likt det jeg skrev i innlegget The trend is your friend? tilbake i 2012:
Sentralbankene lager så mye penger de klarer, og bidrar så godt de kan til å holde prisene på aktiva oppe. Jeg tipper de fattigste blant oss i samfunnet er veldig lite tilfredse at sentralbankene gjør sitt beste for å presse opp prisene. Slik jeg ser det er det direkte umoralsk å gjøre hverdagen for de fattigste i samfunnet, og forsåvidt alle oss andre, enda dyrere og vanskeligere.
De eneste som tjener på sentralbankenes operasjoner er de rikeste i samfunnet. De som spekulerer i hva sentralbankene skal gjøre neste gang, og plasserer sine penger i eiendeler de vet sentralbankene skal kjøpe eller i eiendeler de vet påvirkes positivt av sentralbankenes operasjoner... 
At kvantitative lettelser ("QE") presser opp prisene på finansielle aktiva er ikke en utilsiktet konsekvens av pengetrykking. Det er derimot et uttrykt mål. Hvis du leser den britiske sentralbankens ferske artikkel om hvordan penger skapes så vil du finne følgende ordlyd:
QE involves a shift in the focus of monetary policy to the quantity of money: the central bank purchases a quantity of assets, financed by the creation of broad money and a corresponding increase in the amount of central bank reserves. The sellers of the assets will be left holding the newly created deposits in place of government bonds. They will be likely to be holding more money than they would like, relative to other assets that they wish to hold. They will therefore want to rebalance their portfolios, for example by using the new deposits to buy higher-yielding assets such as bonds and shares issued by companies — leading to the ‘hot potato’ effect discussed earlier. This will raise the value of those assets and lower the cost to companies of raising funds in these markets. That, in turn, should lead to higher spending in the economy. (...) QE works by circumventing the banking sector, aiming to increase private sector spending directly.
Jermey Grantham er nok fullstendig klar over sentralbankenes mål og tror ikke oppgangen i aksjemarkedet er over med det første. Han ser for seg at aksjemarkedet kan nå "2,350 on the S&P 500, or roughly 25% from where we are now." Betyr dette at han investerer masse penger i markedene nå? Nei, på ingen måte. "To invest our clients' money on the basis of speculation being driven by the Fed's misguided policies doesn't seem like the best thing to do with our clients' money. We invest our clients' money based on our seven-year prediction. And over the next seven years, we think the market will have negative returns.

Utsiktene til lav avkastning i finansmarkedene over de neste årene deler Grantham bl.a. med forvalteren John Hussman. Hussman skrev nylig i sin ukentlige markedskommentar at "We presently estimate 10-year nominal total returns for the S&P 500 averaging just 2.2% annually over the coming decade, with zero or negative nominal total returns on every horizon of less than 7 years."

Som jeg skrev i april i fjor om margingjelden på børsen i New York så var det slik jeg så det å forvente at "med sentralbankenes easy money-politikk bør man kunne forvente at gamle rekorder gruses." Grantham sier i Fortune-intervjuet at "The next bust will be unlike any other, because the Fed and other centrals banks around the world have taken on all this leverage that was out there and put it on their balance sheets. We have never had this before. Assets are overpriced generally. They will be cheap again. That's how we will pay for this. It's going to be very painful for investors."

Jeg er av det synet at de som tror på at sentralbankene kan redde økonomien etterhvert vil stå overfor en stor overraskelse. Slik jeg ser det fungerer ikke en sentralplanlagt økonomi optimalt, og det er nettopp sentralplanlegging vi i aller høyeste grad er vitne til med sentralbanker som med sine fancy matematiske modeller forsøker å finjustere pengepolitikken der de holder rentene nær nullpunktet og gjør alle mulige slags finansielle krumspring for å få manipulere markedene etter eget godebefinnende.

Vanlige sjevøkonomer (sic) hyller alltid sentralbankenes lavrentepolitikk og politikernes stimulansetiltak, men det er fordi sjevøkonomer ikke vet bedre og fordi de har en aversjon mot ting som kan smerte på kort sikt. Da foretrekker de heller at man pisser i buksa for å holde seg varm. De innser bare ikke at man til slutt står med piss opp til halsen. De er som de fleste blant oss opptatt av å utsette problemer og vanskelige avgjørelser så mye det lar seg gjøre. Ingen vil ta tak i de grunnleggende årsakene til problemene slik at man i større grad unngår at de vender tilbake igjen. Her har sjevøkonomer, sentralbanksjefer og politikere noe å lære av forskeren Jan Netland som er spesialist på bekjempelse av ugress: "Husk at du må langt ned og du må få med hele roten til ugresset, hvis ikke kommer det raskt tilbake."

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar