Boom Bust

Boom Bust

fredag 22. november 2013

Økonom fikk sparken i Minneapolis Federal Reseve

I en av den amerikanske sentralbankens avdelinger, Minneapolis Federal Reserve, har bl.a. deres øverst rankede økonom nå fått sparken. Det var en ting ved dette som jeg synes var interessant, og det var hva den sparkede økonomen hadde skrevet i en tidligere publisert forskningsrapport.

Fra Star Tribune:
A shake-up in the top ranks of the Federal Reserve Bank of Minneapolis is prompting sharp questions about whether the bank is straying from the collegial tradition that built its reputation for world-class economic research.
Two high-profile economists who differed philosophically with President Narayana Kocherlakota have been shown the door in recent weeks, while the research director was moved to a different position.
The changes have raised eyebrows in the small, interconnected world of academic economics, with some suggesting they could hamper the local Fed’s ability to retain top-flight talent.
The departing economists are Patrick Kehoe and Ellen McGrattan, both highly regarded researchers with long tenures in Minneapolis.
Kehoe, a Harvard Ph.D. who has taught at the University of Pennsylvania and the University of Chicago, joined the Fed as a monetary adviser in 1997. He was the bank’s highest-ranked research economist, according to data from the St. Louis Fed.
I artikkelen spekuleres det i hva som er grunnen til at økonomene fikk sparken:
There are subtle policy differences between Kocherlakota and the economists who are leaving. Kocherlakota has been at the center of a debate over the effectiveness of the Fed’s low-interest-rate policy. He has pushed for nearly two years for the Fed to hold down rates until unemployment drops to 5.5 percent.
He argues, in general, that what are known as “New Keynesian” economic models are helpful. This school of thought has helped create an unprecedented intervention in the financial markets by the country’s central bank — the $85 billion a month bond-buying program known as quantitative easing.
But Kehoe and McGrattan published a paper in 2008 arguing that monetary policy can do little to affect the unemployment rate, and Fed policymakers should instead focus primarily on controlling inflation.
“New Keynesian models are not yet useful for policy analysis,” they wrote.
Sentralbanksjefen i Minneapolis er altså en tilhenger er masse pengetrykking og nullrenter. Nå har han blitt kvitt en ansatt som tilsynelatende ikke delte dette synet med han til det fulle. Grunnen til at jeg synes denne nyheten var interessant var at jeg kunne huske at jeg for en tid tilbake hadde lest en forskningsrapport om deflasjon og inflasjon skrevet av noen ansatte ved den amerikanske sentralbankens avdeling i Minneapolis. Denne rapporten husket jeg ekstra godt, fordi den konkluderte med noe veldig utypisk til å være en sentralbank, nemlig at deflasjon ikke er ensbetydende med økonomiske nedgangstider.

I innlegget Trenger vi inflasjon? Hvorfor bekjempe deflasjon? skrev jeg om denne økonomen Kehoe og en forskningsrapport han hadde skrevet:
Den amerikanske sentralbankens avdeling i Minneapolis lagde i 2004 en forskningsrapport (last den ned herfra) som så på sammenhengen mellom deflasjon og depresjon. Følgende var konklusjonen i rapporten:
Are deflation and depression empirically linked? No, concludes a broad historical study of inflation and real output growth rates. Deflation and depression do seem to have been linked during the 1930s. But in the rest of the data for 17 countries and more than 100 years, there is virtually no evidence of such a link.
Sentralbanken konkluderer altså med at det ikke er noen sammenheng mellom deflasjon og økonomiske nedgangstider! Ja, man skal ta slike forskningsrapporter med en klype salt, men dette må uansett kunne sies å så tvil med realiteten bak sentralbankenes uttalelser og påskudd for å skape inflasjon. Deflasjon er altså ikke noe å frykte! Altså, tull og tøv fra sentralbankene!
Rapporten som jeg skrev om i det innlegget ble altså skrevet av Andrew Atkeson og Patrick J. Kehoe fra Federal Reserve Bank of Minneapolis. Han konkluderte i sin forskning med at det ikke forelå noen empiriske grunnlag for å si at deflasjoner og depresjoner hengte sammen. Dette er jo stikk i strid med hva sentralbanker snakker om i disse dager. Vi leser overskriver som "sentralbanken går til krig mot deflasjon" og "deflasjonen truer Europa!" Ja, man skulle nesten tro det var snakk om en ny versjon av svartedauen som herjet verden, slik deflasjon omtales i finansmedia! Grøss og gru! Jeg finner det derfor ikke spesielt vanskelig å forstå at en person som skriver en slik rapport med tid og stunder ikke akkurat er den mest populære i en sentralbank.

At Kehoe fikk sparken er nok uansett til det bedre for han selv. Nå kan han komme seg inn i en skikkelig jobb, aller helst i det private næringsliv, hvor han kan gjøre tjenester som etterspørres i det markedet og hvor kan kan gjøre et skikkelig bidrag til samfunnet. Alt det våset og planøkonomi-tøvet han har jobbet med i sentralbanken bidrar kun til mer skade for økonomien og samfunnet gjennom manipulering av prisen på penger (renter) og andre ting. Han snylter på skattebetalerne og produktive hardt arbeidende mennesker rundt omkring seg som finansierer hans våsete arbeidsoppgaver. Kanskje han til alt hell og lykke nå også finner veien innom mises.org og lærer seg om mer fornuftig økonomisk tankegang enn alt det tullete han har måtte være med på i sentralbanken.

 
Video om Ludwig von Mises og Austrian Economics:
 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar