Boom Bust

Boom Bust

lørdag 9. november 2013

Endring i antall husholdninger

I Spania ser vi nå et fenomen som mange nok ser på som utenkelig i Norge, og i stor grad faktisk aldri har tenkt på overhodet. Vi hører til stadighet at det bygges for få boliger i Norge i forhold til antall nye husholdninger. Det snakkes om x antall titusener nye husholdninger som skaper et tilsvarende behov for nye boliger. Argumentet slukes så klart rått av de fleste. At antall nye husholdninger ikke er avgjørende for boligprisene har jeg skrevet om i mange innlegg før, men la oss nå legge akkurat dette litt til side. Nå vil jeg heller poengtere at det ikke er gitt at hushuldningsveksten vil forbli på dagens nivåer i årene som kommer. Et eksempel som illustrerer dette ser vi i Spania, der antall nye husholdninger har sunket med 80 000 det siste året. Fra El Pais :

The crisis has caused a significant contraction in the total number of Spanish households, as many jobless people have either left the country or moved back in with their parents. The third quarter of 2013 ended with 48,900 fewer households than the previous quarter, down 80,000 compared with September 2012, according to the latest figures from the Active Population Survey (EPA).
"We all know people who went back to their parents' place because they lost their jobs and couldn't afford the rent, but there's also all those households that were never created by young people with no capacity to support themselves," explains Ángel Laborda of the savings banks foundation Funcas.
I tillegg til at mange spanjoler har forlatt Spania så har altså mange arbeidsledige personer flyttet hjem til sine foreldre. Dette er noe mange nok ikke har tenkt på hva gjelder Norge. I Norge har vi i mange år vært i en trend hvor mange flytter hjemmefra i ung alder. I tillegg bor man med mer plass rundt seg en hva våre foreldre og besteforeldre gjorde. Hvis denne trenden stopper eller snur så vil ikke behovet for nye boliger være like sterkt. Jeg prøver ikke med dette å si at vi i Norge vil se noe av det samme som vi nå ser skje i Spania. Mitt hovedpoeng er at det ikke er gitt at befolkningsvekst, og spesielt husholdningsvekst, vil forbli som i dag og slik "ekspertene" tror fremover.

Murray Rothbard beskrev økonomers notoriske evne til å ikke forutse endringer i trender i sin bok Making Economic Sense:
 "forecasters often complain that they can do well enough as long as current trends continue; what they have difficulty in doing is catching changes in trend. But of course there is no trick in extrapolating current trends into the near future. You don’t need sophisticated computer models for that; you can do it better and far more cheaply by using a ruler. The real trick is precisely to forecast when and how trends will change, and forecasters have been notoriously bad at that."

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar