Boom Bust

Boom Bust

tirsdag 19. november 2013

En linjaløkonom


I går var jeg tilstede på Litteraturhuset og lyttet til en paneldebatt om boligmarkedet og banknæringen. Det var ikke spesielt mye nytt å trekke fra denne seansen for den jevne leser av The Boom Bust. Her er et lite utdrag fra dn.no sin reportasje derfra:
Peter Hermanrud er imine øyne en dyktig analytiker. Av de mange skikkelsene i den norske finansbransjen har jeg sans for mye som kommer fra denne mannen. I debatten kom Hermanrud med mange advarende ord om det norske boligmarkedet. Som et av hovedargumentene for at det norske boligmarkedet er en boble trakk han frem den norske mentaliteten, som er nordmenns tro på evig stigende boligpriser, og deravfølgende kjøp av boliger med verdistigning som hovedargument.

Nok om Hermanrud. De to andre deltakerne i debatten var direktørene for Finanstilsynet og Finansavisen, hhv. Morten Baltzersen og Trygve Hegnar. Hegnar har i mange år ment at boligprisene skulle stige. Han har hatt rett hele tiden. Enhver person som har ment noe annet har tatt feil. Noe annet er det ikke å si om den saken. Hegnar sier ofte mye fornuftig i sine ledere i Finansavisen og ellers i media. Det er likevel noen ting ved Hegnars måte å tenke på som jeg stiller spørsmålstegn ved. Han tenker akkurat som sjevøkonomen i Danske Bank, Frank Jullum, og flere andre økonomer. Husk hva jeg skrev i innlegget Linjaler er økonomers beste venn:
Det er en ting du ofte kan legge merke til når du ser økonomer uttale seg om fremtiden. De mener som regel at morgendagen blir som dagen i dag. Deres estimater og analyser om fremtiden viser ofte en rett linje fra der vi er i dag. Virkeligheten er så klart ikke slik disse økonomene skal ha den til å være.
I en artikkel i Finansavisen for noen dager siden kunne man f.eks. se sjefvøkonomen fra Danske Bank, Frank Jullum si følgende om boligprisene:
"De fundamentale faktorene vil være sterke de neste årene. Både inntektsnivå, rentenivå og etterspørsel har en stabil bane fremover, og dette kommer til å hindre et større boligprisfall."
Jullum sier altså skråsikkert at inntekter, renter og boligetterspørsel vil utvikle seg stabilt fremover. Morgendagens virkelighet blir etter hans syn som den er i dag. Videre kan man i samme artikkel lese at sjefvøkonomen Roger Bjørnstad i Samfunnsøkonomisk Analyse støtter Jullums syn, og sier:
"Rentenivået er fortsatt lavt, arbeidsmarkedet godt og innvandringen høy."
Slike utspill representerer en veldig typisk ting blant økonomer flest. Man baserer sin tro om fremtiden på at ting er som de er i dag. F.eks. er argumentet for fortsatt økende og høye boligpriser at rentene er lave i dag, at arbeidsledigheten er lav i dag, at arbeidsinnvandringen er høy i dag, osv.
Trygve Hegnar har slik jeg oppfatter det akkurat samme tankegangen som Frank Jullum. Han ser på hva rentenivået er i dag, hva arbeidsledigheten er i dag, hva konsumet er i dag, hva BNP-veksten er i dag, hva befolkningsveksten er i dag. Alt han ser på er status og trenden per i dag. Slik jeg ser det er han ikke i særlig grad åpen for at ting ikke forblir slik konsensus forventer. Som jeg skrev i overnevnte innlegg:
Økonomer tar ikke inn over seg at vi er mange milliarder mennesker på denne kloden vi bor på. De tar ikke inn over seg at det skjer uendelig mange ting hver dag som påvirker våre følelser, våre handlinger og våre tanker. Våre preferanser er i konstant endring. Ting du ikke likte for noen år siden er kanskje ting du liker kjempegodt i dag. Tanker du har i dag er ting du kanskje aldri tenkte for et år siden. Ting du gjorde i dag kan være ting du ikke ville gjort i går. Vi lever i en verden som er et kaos. En verden i konstant endring. Det eneste som er helt sikkert er at ting ikke vil forbli slik de er i dag.
Jeg har flere ganger tidligere sitert en av mine favorittøkonomer Murray Rothbard. Dette sitatet passer så bra om slik tankegang at jeg må gjenta det igjen og igjen:
Many studies, formal and informal, have been made of the record of forecasting by economists, and it has been consistently abysmal. Forecasters often complain that they can do well enough as long as current trends continue; what they have difficulty in doing is catching changes in trend. But of course there is no trick in extrapolating current trends into the near future. You don’t need sophisticated computer models for that; you can do it better and far more cheaply by using a ruler. The real trick is precisely to forecast when and how trends will change, and forecasters have been notoriously bad at that.
Jeg har funnet et nytt og passende navn for slike som Trygve Hegnar og Frank Jullum. Jeg kaller de linjaløkonomer. De ser på den siste tids trend og ekstrapolerer denne inn i fremtiden. Det er som om de legger en linjal på en graf med den siste tids utvikling i en eller annen variabel, og trekker en rett linje inn i fremtiden. Det er som Rothbard skrev: "there is no trick in extrapolating current trends into the near future. You don’t need sophisticated computer models for that; you can do it better and far more cheaply by using a ruler."


Med dette har dermed Trygve Hegnar og Frank Jullum fått sitt medlemskap i linjalklubben. De slår altså følge med Steinar Juel og Roger Bjørnstad som fra før av er eminente representanter for klubben sin.

Tillat meg å selv være linjaløkonom for en stakket stund, for her er en trend jeg med høy sikkerhet tør ekstrapolere inn i fremtiden: denne klubbens medlemsmasse vil få en jevn og bratt økning fremover.

1 kommentar:

  1. Apropos Murray Rothbard, så refererer Godfrey Bloom (UKIP) - som bloggeieren har tidligere viet et helt blogginnlegg til - til Rothbard i Europaparlamentet: Rothbard citeras i Europaparlamentet (Mises.se).

    SvarSlett