Boom Bust

Boom Bust

tirsdag 29. oktober 2013

Greenspan om økonomimodeller og finansøkonomien


Den tidligere sentralbanksjefen i USA, Alan Greenspan, er ute med en ny bok. I den anledning var det for noen dager siden et intervju med Greenspan i den britiske næringslivsavisen Financial Times. Greenspans utsagn vitner om en mann som opp gjennom årene har latt sine fancy matematiske modeller gå seg til hodet, og som på sine eldre dager ikke ser ut til å ha lært noe som helst av alle sine feil.

mandag 28. oktober 2013

Nordmenn og gjeld

Daglig ser og hører vi om saker som viser tegn på nordmenns elsk for gjeld. Vi er på et punkt i moderne historie hvor gjeldsnivåene er rekordhøye sett i forhold til våre inntekter. Oppe i alt snakket om at vi er "verdens rikeste land", så drukner det mer triste budskapet om at vi er et veldig gjeldsbelastet folkeslag. Norske husholdningers gjeldsbelastning sett i forhold til deres disponible inntekt var i gjennomsnitt i følge de siste tallene fra Statistisk Sentralbyrå på 209,5%. Noen artikler fra dagens mediebilde illustrerer situasjonen på en god måte.

søndag 27. oktober 2013

Boom Bust på tv

Nei, jeg har ikke blitt intervjuet i media. Det er derimot tv-kanalen Russia Today ("RT") som har etablert et nytt program. Navnet kunne ikke vært bedre, det heter nemlig Boom Bust! Jeg må jo innrømme at det var et litt morsomt valg av navn. Jeg kan jo ikke annet enn å like et program med et slikt navn.

RT har tidligere laget mange gode programmer, og jeg ser frem til å se mer på Boom Bust. Under ser du den ferskeste episoden hvor Rick Rule og John Mauldin er gjester og snakker om gullmarkedet og Japans økonomi:

Margingjelden på New York Stock Exchange per september

Her er en oppfølger på tidligere innlegg om nivået på margingjelden på New York Stock Exchange. De siste tallene for september viser en ny rekord på USD 401,2 milliarder.

Først viser jeg under en graf som viser samvariasjonen i utviklingen i margingjeld på NYSE og nivået på aksjeindeksen S&P 500. Som du ser er det tett samsvar mellom disse to indikatorene. Nå er det ikke slik at samvariasjon alltid betyr at den ene faktoren har betydning for den andre faktoren, men i mine øyne er som kjent gjeld en viktig driver for vekst. Tidligere har jeg fokusert mye på gjeldens betydning for økning i BNP og boligpriser, men slik jeg ser det har gjeldsvekst også en betydning for prisingen av verdipapirer, og da spesielt i markeder hvor det er lagt til rette for belåning av verdipapirkjøp. I faser hvor et marked blir mer og mer positivt og euforisk vil aktørene i markedet, slik jeg ser det, være mer tilbøyelige til å ta på seg gjeld for å finansiere sine aktivakjøp med det formål å gjøre raske penger gjennom belånt spekulering på stigende priser.


Jeg har nå også oppdatert grafen fra tidligere innlegg om margingjelden til å vise gjennomsnittet av de månedlige prosentvise endringstallene (f.eks. prosentvis endring fra august til september) for de siste 12 månedenes utvikling i margingjelden. På en måte er dette bare en lek med tall, men tanken bak å legge til denne informasjonen er å illustrere hvor stor og rask gjeldsveksten er for de som handler aksjer på margin.

I den grad man skal la de siste 20 årenes utvikling i margingjeld gi en pekepinn på når aksjemarkedet i USA befinner seg på eller nær en historisk topp og forestående fall, så tilsier disse tallene slik vist i grafen under at de siste 12 måneders gjennomsnittlige månedsvekst i margingjeld er ca. 4,5% på et slikt tidspunkt. Tallene fra september gir et tall på 2,1%, og kan sånn sett tyde på at vi fortsatt ikke befinner oss i en euforisk fase av oppgangstidene. Det kan således argumenteres for at det er mer å gå på før man når en topp i aksjemarkedet.


Du som leser får trekke din egen konklusjon fra informasjonen. Selv tenker jeg at den mengde enorme pengepumpingstiltak som er gjennomført av sentralbanker gir aktører i finansmarkedet en slags følt trygghet om at aktivapriser ikke kan falle. Risiko ignoreres i større grad en tidligere. Man forventer at sentralbankene vil tre inn og redde markedet hver gang det blir problemer. Det var nettopp dette jeg skrev om i et innlegg fra januar i år som het Peter Schiff: We got a Lance Armstrong economy!, hvor jeg refererte til en spørreundersøkelse som CFA instituttet hadde gjennomført:
6 av 10 svarer altså at deres viktigste investeringslærdom de siste 5 årene er at sentralbanker og stater vil fortsette med redningspakker og tiltak for å redde vanskeligstilte kreditorer. hva tror du skjer når disse respondentene investerer framover? Jo, de driter i risiko. Alle vil jo bailes ut uansett! Moral hazard anyone?!
Av bl.a. disse grunner må det i mine øyne kunne forventes at viljen til å belåne verdipapirkjøp vil overstige hva man har sett tidligere i historien. Margingjelden på NYSE må altså kunne forventes å gruse tidligere rekorder, slik jeg også påpekte tilbake i april i år.

torsdag 24. oktober 2013

En verden full av vranglære

Hver eneste dag leser, ser og hører jeg ting som jeg kunne skrevet side opp og side ned med blogginnlegg om. Det er uendelig mye vranglære og våsete nyheter og utsagn der ute som jeg veldig gjerne skulle tatt tak i. Dessverre føler jeg det er veldig begrenset med hva jeg har tid til å skrive om på bloggen. Tiden og energien strekker rett og slett ikke til. Det er litt synd, for jeg føler det er så dumt at all idiotien der ute får stå uimotsagt. Den siste tiden har jeg også blitt mer og mer lei av å lese nyheter. Dette reflekterer seg også i litt færre blogginnlegg. Kanskje blir det mer hyppighet på nye innlegg etterhvert. I mellomtiden kan du også følge meg på twitter (@TheBoomBust) og på Facebook (The Boom Bust) hvor jeg kommuniserer oftere enn gjennom bloggen

Jeg skulle gjerne skrevet mer om møter med folk fra banker, meglerhus og næringsliv, og fortalt mer om hva disse typen folk tenker, mener og sier, slik at du som leser av bloggen forstod mer om hvor ille det står til med den sunne fornuften der ute blant mange såkalte eksperter. I løpet av den siste tiden har jeg f.eks. møtt en av toppsjefene i verdens finansmarked, og konklusjonen jeg trakk fra dette møtet var at en forandring på status quo og dagens type medstrøms tankegang på ingen måte vil komme fra toppen av hierarkiet. Den eneste måten forandringer kan komme på er om folk flest leser seg opp og setter seg inn i hvordan ting egentlig fungerer. En av de beste gavene du kan gi deg selv er f.eks. i mine øyne å lese om Austrian Economics. Økonomer som Ludwig von Mises, Murray Rothbard, Henry Hazlitt og Friedrich August von Hayek er f.eks. personer som slik jeg ser det skrev og sa uforskammet mye fornuftig i sine liv.

Avslutningsvis kan jeg tipse om et par blogger som gir deg en dose sunn fornuft midt oppe i all galskapen rundt oss. EcPoFi er en blogg ført i pennen av en person jeg har veldig god sans for. Den er skrevet på engelsk, og tar for seg ting fra Norge og internasjonalt, med inspirasjon fra Austrian Economics. Ekte Penger er også en blogg jeg har anbefalt tidligere som er veldig bra. I tillegg finner du flere norske og utenlandske blogger på høyresiden på bloggen min. Disse kan jeg anbefale. Har du gode tips til andre kilder/blogger som utviser sunn fornuft og god informasjon så må du gjerne gjøre meg oppmerksom på disse, slik at jeg ev. også kan legge ut lenker til disse.

onsdag 23. oktober 2013

Kapitalkontrollen på Kypros fortsetter

I mars og mai i år skrev jeg to innlegg som het Kypros = Island og Den "midlertidige" kapitalkontrollen på Kypros. Jeg skrev at man måtte regne med at kapitalkontrollen på Kypros etter deres bankkrise ville strekke seg mye lengre ut i tid enn myndighetene og EU da lovet folk. Realitetene viser nå at jeg hadde fullstendig rett.

I mitt første innlegg om saken skrev jeg at "Erfaringen hos vårt nære naboland Island gir oss en pekepinn på at dette nok kan vare mye lengre enn man nå sier offisielt." I mitt andre innlegg refererte jeg til EUs Olli Rehn som sa at "Cyprus capital controls should end as soon as possible, but still needed" og til en representant fra myndighetene som sa at kapitalkontrollen ville vare minst to måneder til. Til dette hadde jeg følgende å si:
Det er nok et tall vi kan multiplisere mange ganger. Disse folkene er så lett å gjennomskue. De lyver så det renner av dem. Aldri stol på en politiker eller byråkrat altså. Man kan nesten ta for gitt at sannheten er det motsatte av hva de sier. Til deres forsvar: man kan kanskje si at det ikke bare skyldes løgn, men også total inkompetanse.

Den ble altså ikke så "very temporary" likevel denne kapitalkontrollen på Kypros... Litt sånn som denne "milde og korte resesjonen" som eurosonen skulle få i følge SJEVøkonom Øystein Dørum og hans team i DNB. Akkurat som jeg da skrev at Dørum "skal nok i ettertid måtte erkjenne at han tok feil på dette", så kan vi vel konstatere at politikerne på Kypros og i eurosonen snart må erkjenne at kapitalkontrollen ikke ble midlertidig.
Det viser seg altså nå at realitetene ble som jeg antydet. For to dager siden kunne vi lese følgende i avisen ekathimerini:
Cyprus expects to lift almost all currency controls early next year, although restrictions will remain on individuals shifting funds out of the country, Finance Minister Haris Georgiades (photo) said on Monday. 
Separately, Central Bank Governor Panicos Demetriades said the island’s banks were likely to make further losses in 2014 as the economy worsens and nonperforming loans rise, but that the sector has enough capital to cope. 
Cyprus imposed currency controls in March – a first for the eurozone – to prevent a bank run after savers were forced by the country’s international bailout to recapitalize a major lender with their own funds and a second bank was closed down. 
Georgiades told Parliament’s finance committee that based on a road map for the restructuring of the Cypriot banking system, most controls would be lifted “before the spring” of 2014.
Kapitalkontrollen skal altså avsluttes tidligst våren neste år. Er det overhodet noen som tror på politikere som gjør sitt aller beste for å sikre statens verdier på bekostning av landets borgere? Ikke jeg iallefall. Myndighetene i Kypros sa i mai at det ville gå ca. to måneder før kapitalkontrollen ble opphevet, men jeg skrev at "Det er nok et tall vi kan multiplisere mange ganger." Vi ser nå at tallet allerede nå kan multipliseres med minst 5.

Milton Friedman har sagt det så aldeles glimrende:
Nothing is so permanent as a temporary government program.

søndag 20. oktober 2013

Intervju med James Rickards

Her er et intervju med James Rickards fra et seminar i regi av Casey Research. Rickards sier mye fornuftig her synes jeg. Som jeg hele tiden har skrevet så tror jeg USAs sentralbank har satt seg selv i en posisjon de ikke vil komme ut av på en god måte. Alt snakket om at de skal redusere pengetrykkingen (omtalt på engelsk som tapering) er slik jeg hele tiden har sagt nettop det, nemlig snakk, og bare det. USA må finansiere sine store budsjettunderskudd, og den ultimate kilden med penger som betaler for pengesløsingen er sentralbanken. Så klart finnes det nesten aldri noen gratis lunsj, og ei heller i dette tilfellet. At man ikke skattlegger folk for å dekke budsjettunderskuddet betyr ikke at folk slipper billig unna. Prisen betales nemlig til syvende og sist av vanlige folk i USA og verden over som mister sin kjøpekraft og som må leve og jobbe i en økonomi som ikke fungerer bra (iallefall ikke bra for de som befinner seg andre steder enn i finansmarkedets mekka, Wall Street).

Rickards om "tapering":
There is no exit from quantitative easing. We should say there's no good exit. You can back away from it, but then you'll implode the economy in a deflationary crash. Or you can keep going and eventually cause a loss of confidence in the dollar and then have a hyper-inflationary crash, so you got a crash either way. One looks like the Great Depression, one looks like the late '70s but worse. Those are the only two paths, but there's no other path. There's no way we can just sort of taper, reduce it, finesse it, try to get growth on a self-sustaining path. 
The reason for that is we're in a depression. And depressions are structural problems; they require structural solutions. You cannot use a liquidity solution for a structural problem. You need a structural solution. 
So there's nothing the Fed can do to solve the depression or to change the structural problems in the U.S. economy. I mean, they're assuming, they're saying, "We're gonna print money until unemployment gets to 6 and a half percent." Who says there's any relationship between printing money and unemployment? There's no necessary relationship there. One's monetary, one's structural, so you need to do other things. So therefore they're gonna keep going, but they think they're right.
Om sannsynligheten for at man kan komme til å innføre en ny gullstandard (altså et pengesystem hvor pengene våre er gitt en underliggende verdi satt i gull):
I may be a critic and I may be able to point out why they're wrong, why their models are wrong and why this says "No Good Exit," but they think they're right and they're gonna keep going and kinda drive the bus over the cliff.
Now, at that point, when the crisis emerges, they may have to go to a gold standard. They don't want to, but they may have to, to restore confidence. But I'm very doubtful that they'll do it as a matter of choice and say, "Look, we need to do this, let's just do it now, let's be honest, let's be transparent, let's be thoughtful." You could do that but I think that's very unlikely
.

lørdag 19. oktober 2013

Sentralbankenes effekt på økonomien

Her er en kort video om hvordan sentralbanker påvirker økonomien. Jeg synes den er ganske bra og på en kort og enkel måte (forhåpentligvis) gjør dette forståelig for folk flest.


Men, men...vi MÅ ha sentralbank....ellers....ja...så fungerer jo ikke økonomien? Vi får ikke tilstrekkelig vekst i økonomien? Det blir stor uro i økonomien? Prisene kommer ut av kontroll? Kaos? Ja, for historikken fra f.eks. USA viser jo helt klart dette (not!):(Kilde her.)

Og så har vi jo som jeg tidligere har vist de "stabile prisene" som vår kjære sentralbank her i Norge også sørger for:

onsdag 16. oktober 2013

Mike Maloney med ny episode av Hidden Secrets of Money

Mike Maloney har nettopp sluppet fjerde episode av Hidden Secrets Of Money. Denne episoden MÅ DU SE. Jeg synes den er aldeles glimrende! Dette er ting jeg har skrevet om mange ganger tidligere, men Maloney går meg en veeeeeeldig høy gang i å kommunisere denne informasjonen på en forståelig måte slik at alle kan skjønne hvor lite bærekraftig dagens pengesystem er.

Maloney avslutter med et godt budskap: lær deg om disse tingene og spre informasjonen videre til de du er glad i, venner og bekjente. Ikke alle vil like det eller være enig, men mange vil skjønne det og sympatisere med det. Jeg tror samfunnet vil være et bedre sted å være hvis folk forstår hvordan pengesystemet de lever i fungerer. Jeg tror som skrevet flere ganger tidligere at dagens pengesystem slik vi kjenner det vil endres i løpet av dette tiåret. Jeg frykter at det blir til det verre, men med folk som Maloney som gjør sitt for å spre god informasjon, så er det kanskje lov å ha et ørlite håp om en endring til det bedre..


tirsdag 15. oktober 2013

Boligprisene i Storbritannia når nye rekorder

I april skrev jeg et innlegg om at USA og Storbritannia forsøker å blåse opp boligboblen igjen. Nå viser utviklingen i boligprisene at politikerne har lyktes med sine noble handlinger.

søndag 13. oktober 2013

Kinas nasjonale nyhetsbyrå: Behov for en ny verdensvaluta

Xinhua, Kinas største nasjonale nyhetsbyrå, har i dag en artikkel som er ganske interessant. Den er særdeles kritisk til USAs rolle som verdenspoliti, og sier noe meget interessant om verdens pengesystem. Et av hovedpoengene i artikkelen er at det er et behov for å introdusere en ny verdensvaluta for å erstatte den amerikanske dollarens dominante rolle.

Hva som skjer når staten innfører minimumspriser


En grei tommelfingerregel er å forutsette at når staten forøker å gjøre noe ved å gripe inn i det frie markedet, altså vår alles mulighet til å handle fritt med hverandre, så ender man opp med ofte uante og negative bivirkninger. Eksempler på dette er f.eks. når staten bestemmer prisen på en vare eller tjeneste. Noen ganger bestemmer de at prisen skal være lavere enn hva den ville vært i et fritt marked og noen ganger det motsatte. Et eksempel på det sistnevnte finner vi i Thailand, hvor myndighetene har satt prisen på ris langt over hva den er på det frie markedet. Konsekvensene av dette ville nok ikke vært vanskelige å spå på forhånd.

onsdag 9. oktober 2013

Obama om USAs gjeldstak: 2006 vs. 2013

Den amerikanske presidenten Barack Obama snakker i disse dager mye om at kongressen må sørge for å heve gjeldstaket i USA før de begynner å gå tom for penger. F.eks. sa han for to dager siden at kongressen måtte heve gjeldstaket så USA kan betale sine regninger. Under en tale for FEMA sa han:
"The second thing Congress needs to do is to raise the debt ceiling next week so the Treasury can pay the bills that Congress has already spent.  That's what most Americans do if they buy something -- if they buy a car or if they buy a house, if they put something on a credit card, they understand they’ve got to pay the bills."
La oss spole tilbake til 2006 og se hva den samme Barack Obama mente om å heve gjeldstaket da. Obama har nemlig ikke alltid vært av den samme oppfatning som han er i dag.

mandag 7. oktober 2013

USAs gjeldstak for dummies

Av økonomisaker er det i all hovedsak USAs gjeldstak som preger nyhetsbildet nå. USA har opparbeidet seg en statsgjeld som snart når den lovpålagte maksgrensen på 16,7 billioner dollar (billion = 12 nulltall). Kongressen, senatet og presidenten i USA må bli enige om hva de skal gjøre når gjelden når denne grensen. Statsgjelden tilsvarer ca. 320,5 millioner gjennomsnittlige amerikanske årslønninger, og betyr at hele den arbeidsdyktige befolkningen i USA måtte brukt to år av sine liv på å jobbe for å nedbetale gjelden. Jeg føler det er noe som virkelig skurrer oppe i alt snakket om gjeldstak. Hvor har den sunne fornuften blitt av?

fredag 4. oktober 2013

Steve Keen: Norge har en gjeldsdrevet boligboble


I dag har jeg brukt formiddag og kveld på å lytte til økonomiprofessor Steve Keen fra Australia. Keen besøkte Statistisk Sentralbyrå og Litteraturhuset for å snakke om sitt litt uortodokse syn på økonomi og økonomiske modeller. Hans syn på de norske boligprisene er at de er drevet opp av høy gjeldsvekst i norske husholdninger.

onsdag 2. oktober 2013

Boligpriser og prisinflasjon i et historisk perspektiv

Jeg har gravd meg ned i statistikk fra Norges Bank, Statistisk Sentralbyrå og Norges Eiendomsmeglerforbund. I Historical Monetary Statistics for Norway 1819-2003 har jeg funnet statistikk for boligpriser og prisinflasjon tilbake til 1819 og frem til 2003. Fra Statistisk Sentralbyrå og Norges Eiendomsmeglerforbund har jeg hentet informasjon om hhv. prisinflasjon og boligpriser i perioden 2003-2013. Tallmaterialet har laget grunnlaget for noen grafer som illustrerer hvor mye de norske boligprisene har steget i et langt historisk perspektiv.

tirsdag 1. oktober 2013

Sjevøkonomer helgarderer seg om boligprisutviklingen

Det kan se ut som om vi den siste tiden ha vært vitne til et aldri så lite stemningsskifte blant sjevøkonomene og forståsegpåerne når det gjelder boligprisene. Tidligere var alle samstemte på at prisene skulle stige videre oppover, men de seneste månedene har stadig flere begynt å ta inn over seg muligheten for at selv ikke boligprisene kan stige inn i himmelen. I en artikkel på dinepenger.no ble det i går skrevet om at "ekspertene" advarer mot å kjøpe bolig for utleieformål. (Jeg ville vel helle brukt ordet sjarlatan istedenfor ekspert, men det er nå så...) I artikkelen fremkommer det et morsomt sitat fra en økonom som viser hvor forvirret mange nå er.