Boom Bust

Boom Bust

onsdag 17. juli 2013

Gode argumenter MOT gull

Jeg skriver en del om gull. Selv har jeg lenge hatt sterk tro på gull. Det har jeg fortsatt, tross kraftig fall i gullprisen siden dens topp i slutten av 2011. Som regel når jeg ser eller hører argumenter mot gull, så er det svært dårlige argumenter som baserer seg på en dårlig forståelse for gull, økonomi og logikk. Derfor blir jeg glad og positivt overrasket når jeg endelig hører noen argumentere mot gull, med gode argumenter.

Jeg kom over en video med Alex Green fra et firma som heter The Oxford Club. Han klarer i motsetning til mange andre å forstå at sentralbankenes pengetrykking ikke har en direkte sammenheng med (pris)inflasjon/(penge)inflasjon (hhv. prisstigning og pengemengdestigning), at statens pengesløsing ikke nødvendigvis skaper (pris)inflasjon (han viser til Japans tilfelle), at fallende råvarepriser bidrar til lavere (pris)inflasjon, at gull ikke er enkel å verdsette basert på tradisjonelle parametre (slik som i f.eks. aksjemarkedet hvor man bruker forholdstall som pris/inntjening, pris/bok, utbytte/pris, osv. - men til forskjell fra Warren Buffet og andre så bruker han ikke dette i seg selv som et argument mot gull).


For å forstå alle disse tingene som Green snakker om er det viktig å ha en forståelse for hvordan penger skapes, hvem som skaper penger, om statens pengesløsing finansieres av investorer med eksisterende penger eller av sentralbanker med nyproduserte penger, om relevante måltall for å prise gull, osv. La meg også oppmuntre til å komme med andre syn på disse temaene jeg her tar for meg om du har det. Ingenting er bedre enn ny kunnskap, og er det noe jeg tar i mot med åpne armer så er det nettopp det.

For det første, penger skapes av private banker og sentralbanker. Også andre institusjoner skaper kreditt eller pengelignende ting (matkuponger, medlemsskappoeng som f.eks. flybonus, alternative penger som f.eks. Bitcoin, osv.) men det som tradisjonelt brukes som penger overalt i dag er kreditt og kontanter skapt av private banker og sentralbanker. Hvis staten gjennom sentralbanken "trykker" nye penger, så betyr ikke det nødvendigvis at det blir masse (pris)inflasjon eller (penge)inflasjon. Det hele må sees i sammenheng med hvor mye penger som lages av de private bankene. Bankene står for den soleklare majoritet av all pengeproduksjon, og er derfor veldig viktig å følge med på.

For det andre har det noe å si om hvordan staten finansierer sine utgifter på. Hvis staten dekker dette gjennom å tiltrekke seg eksisterende penger fra folk og fe, så blir det ikke skapt nye penger som øker pengemengden, og skaper (pris)inflasjonspress. Hvis staten derimot finansierer sine utgifter gjennom at landets sentralbank produserer nye penger, så øker pengemengden i samfunnet, og legger grobunn for (pris)inflasjonspress. (Jeg har skrevet litt om dette før i innlegget Japan: Veien til Weimar?) I en bok skrevet av Peter Bernholz som heter Monetary Regimes and Inflation - History, Economic and Political Relationships fremkommer det en interessant betraktning av sammenhengen mellom sentralbankers finansiering av statlige utgifter, og (pris)inflasjon:
"In this section it will be demonstrated by looking at 12 hyperinflations that they have all been caused by the financing of huge public budget deficits. (...) The figures demonstrate clearly that deficits amounting to 40 per cent or more of expenditures cannot be maintained. They lead to high and hyperinflations, reforms stabilising the value of money or in total currency substitution leading to the same result. (...) the huge budget deficits strongly suggest that the hyperinflations were caused by issuing money to finance them."
Når det gjelder hvordan man priser gull på en fornuftig måte, så finnes det nok mange synspunkter på det. Som personer som f.eks. Warren Buffet riktig påpeker så kan man ikke bruke tradisjonelle verdsettelsesmetoder på gull. Dette betyr likevel ikke at gull er tull, slik mange da påstår. Relevante måltall kan f.eks. være pengemengde/gullmengde, gullpris/aksjemarkedspris, osv. Så blir det for det førstnevnte måltallet igjen et spørsmål hvordan man definerer og måler pengemengden. Her finnes det mange ulike syn og metoder som jeg ikke skal gå videre inn på.

Alt for ofte er argumentene mot gull basert på tullete synspunkter fra folk som ikke forstår seg på logikk, fornuft, økonomi og gull. Det betyr derimot ikke at det ikke finnes mange gode argumenter mot gull, og jeg synes det er flott å høre noen slike argumenter brukes. Ingenting er bedre enn en god diskusjon med saklige og fornuftige argumenter både for og i mot.

2 kommentarer:

 1. 1.) Fall i gullprisene?? Vel, hva med de som kjøpte gull når prisen for gull var 300 dollars for en ounce eller 800 dollars for en ounce?? Det har ikke vært noe prisfall generellt, men heller subjektivt.(ok, til en viss grad men dette er hvordan de korttenkte ser det, de som ser på gull som en korttids investering ). Uansett, man kan ikke prise gull etter verdiløse papir penger, men man priser det etter mengde ( totalt gull i omløp/ eksistens ). Gull kan ikke skapes fra en datamaskin så det finnes heller ikke uendelige mengder med gull. Poenget mitt er at gull prisene kan i forhold til verdiløse papirpenger eller kontopenger være hva som helst, for når ponzischemen først kollapser så kommer heller ikke papir pengene som ikke er backet opp av noe reell verdi til å ha noen verdi, papir pengene kollapser til sin opprinnelige "verdi", ZERO. Gull derimot vil bli priset i forhold til varer og tjenester så prisen til gull kommer til å bli høy eller at kjøpskraften kommer til å bli vanvittig sterk.

  " Paper money eventually returns to its intrinsic value -- zero ", Voltaire.


  2.) Jeg trodde at man veide den totale gullmengden i omløp i forhold til varer/ tjenester siden gull er/ var " medium of exchange " og det er det som gir den kjøpskraft. Når det gjelder papir penger backet opp av gull ( ikke tradisjonell gull standard, men at folk kan veksle inn papiret inn til gull mynter, ikke barer ) så blir det totale omløpet av papir penger backet opp av gull satt i forhold til den totale mengden gull i omløp. Bankene kan ikke lage papir penger som den ikke har reserver til å forsvare penge "trykkingen" med og bankene blir dermed "tvunget" ( ingen statelige reguleringer men "regulert" av det frie markedet ) til å måtte ha 100% reserver. Da blir det mye vanskeligere å øke den totale pengemengden forbi den virkelige etterspørselen etter penger som sees i forhold til hva som produseres og hva slags tjenester som tilbys. Pengene er kun ment som byttemiddel og med slike penger så ville staten aldri ha overlevd fordi den aldri produserer noe som helst. Derfor hater velferdsstaten staten gull..  SvarSlett
 2. Pengetrykking.
  Sentralbankene trykker opp penger ut fra en forventet verdi. Dvs. at det ikke foreligger 100% garanti for at disse forventningene blir innfridd.
  Dette er bakgrunnen for at man hele tiden må ha vekst. Uten vekst ville hele systemet raknet. Enkelt sagt: Gjeld er penger.

  SvarSlett