Boom Bust

Boom Bust

fredag 12. juli 2013

Bankfinansiering vs. obligasjonsfinansiering


DN.no hadde i går en sak om DNB og deres utlånspraksis. I artikkelen omtales det som kalles for "den nye utlånsvirksomheten." Dette handler om at det ikke lenger bare er banker som låner ut penger til bedrifter. Nå låner også mange bedrifter (som regel de største i Norge) penger i det som kalles obligasjonsmarkedet.  Det er greit å være klar over en vesentlig forskjell mellom bankfinansiering og obligasjonsfinansiering.

Obligasjonsmarkedet består av investorer, f.eks. pensjonskasser, forsikringsselskaper, bedrifter med penger til overs, enkeltinvestorer, investeringsfond, osv., som for å oppnå litt høyere avkastning enn ved vanlig bankinnskudd ser det som interessant å låne ut penger til selskaper. I praksis låner de da ut sine penger direkte til selskapene. Man sier at selskapene utsteder obligasjoner (tar opp lån), og at investorene kjøper obligasjoner (gir lån).

Til DN.no sier DNBs sjef Rune Bjerke følgende når han omtaler bankfinansiering og obligasjonsfinansiering:
Det er en grunn til at en bank, som Bjerke sier, er "alltid åpen." Det Bjerke eller andre aldri nevner er den vesentlige forskjellen mellom bankfinansiering og obligasjonsfinansiering: obligasjonsinvestorer bruker sine egne eksisterende penger for å låne ut til bedriftene, mens bankene bruker nye penger som de skaper ut av løse luften. For bankene er det altså i teorien ingen problemer å være "alltid åpen." For obligasjonsinvestorer med knapphet på penger kan man ikke si det samme. Obligasjonsfinansiering skaper ikke nye penger, og skaper dermed heller ikke inflasjon. Bankfinansiering skaper inflasjon. Bankene øker med sine utlån pengemengden i økonomien.

Det er overraskende mange som ikke vet at bankene lager nye penger ut av løse luften. Det er ingen hemmelighet, men det er bare det at politikere, bankfolk eller økonomer aldri snakker om det. Jeg synes det er viktig at folk flest forstår dette, og tar inn over seg hvilke implikasjoner dette har for samfunn og økonomi. Så kan man selv gjøre seg opp en mening om dette er til gunst eller ugunst for samfunnet. Her kan du se en video som forklarer hvordan bankene skaper nye penger:

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar