Boom Bust

Boom Bust

lørdag 2. mars 2013

Stopp pressen! Sequester er IKKE reelle kutt!


Jeg irriterer meg grenseløst over alt dette snakket om den såkalte Sequester. Sequester er et tiltak som nå har trådt i kraft og som visstnok skal kutte USAs statlige kostnader med USD 85 milliarder innen 2014, og ca. USD 1billion (1 billion "på norsk" = 1 trilliard "på amerikansk") over de neste 10 årene. Alle media slår opp med katastrofeoverskrifter slik de du ser over, og sender ut sine reportere på gaten i USA for å rapportere om det økonomiske armageddon som nå vil inntreffe. Men mainstream media er full av bullshit! Tro ikke på slike overskrifter! Det er tull, tull og atter tull! Under til venstre ser du en overskrift fra DN.no, og til høyre ser du min versjon av saken:


Siden media åpenbart nekter og/eller er uten evne til å si noe fornuftig om sequester, så må jeg forsøke å gjøre det. Jeg har nå gravd meg gjennom rapporter fra Congressional Budget Office (CBO) (her og her - revenues fra den første, spending før sequester fra den første og spending etter sequester fra den andre), og må bare være den første til å innrømme at dette er ganske vanskelig å forstå. Beregningene som ligger til grunn for de tallene som fremmes i media, og for hva USAs budsjettunderskudd og statsgjeld vil være framover er mildt sagt ikke de enkleste (og jeg må ta et forbehold om at jeg kan ha gjort feil i mine egne beregninger). Likevel tror jeg at jeg har fått has på tallene nå, og skal vise disse på en forhåpentligvis forståelig måte.

Kort fortalt så er det slik at kuttene i sequester kun berører såkalt discretionary spending. Mandatory spending berøres ikke. Det vil si at velferdsprogrammer som Medicare, Social Security, etc., ikke berøres. Discretionary spending utgjør en langt lavere andel av USAs totale kostnader enn mandatory spending. Ei heller gjøres det kutt i såkalte overseas contingency operations (f.eks. krig i Afghanistan), disaster relief (redningspakker ved naturkatastrofer) og program integrity initiatives (utgifter som går til å "forbedre" velferdsprogrammene). I tillegg gjøres framtidige kutt etter at man har forutsatt økning i utgiftene i takt med prisinflasjonen (f.eks. sier man at man har USD 100 i utgifter i år, vil kutte 5% neste år, forutsetter 10% prisinflasjon til neste år, og må da "kutte" 5% av et prisinflasjonsjustert beløp på USD 110, hvilket betyr at man neste år må "kutte" med USD 5,5 og "kun" kan bruke USD 105,5.) Resultatet av alt dette er at kuttene man snakker om blir marginale og ikke reelle.

Jeg har laget noen beregninger som viser USAs budsjett i årene 2014-2023 basert på tallene fra CBO. Det skal sies at CBO som regel undervurderer framtidige budsjettunderskudd og risikofaktorer, så disse tallene kan sees på som et minimum av hva man må forvente av budsjettunderskudd. Personlig tror jeg de blir mye større når det slik jeg tror vil måtte gjennomføres rednignspakker og bailouts når økonomien viser seg å være og bli svakere enn folk tror per i dag. Under er det to grafer som viser framtidige budsjetter før og etter sequester inntrådte. Utgiftene overstiger inntektene og underskuddet øker i begge tilfellene. Forskjellene er så små at det ikke kan sees engang.La oss se på det området hvor man kutter, nemlig discretionary spending. Også der er forskjellene før og etter sequester veldig små.


La oss nå se på hvordan USAs budsjettunderskudd vil være framover når sequester gjennomføres, sammenlignet med om sequester ikke ble gjennomført. Forskjellene er igjen marginale, og budsjettunderskuddet øker omtrent hvert år.


Og så, la oss se på hvordan USAs statsgjeld vil utvikle seg framover nå som sequester gjennomføres, sammenlignet med hvordan den ville vært uten sequester.


Og til slutt, et lite tankeeksperiment som viser hvordan USAs budsjettunderskudd kan utvikle seg om man forutsetter en økning på 1% i deres rentekostnader på statsgjelden (rød kolonne i figuren under) ift. hva CBO har lagt inn i sine fremskrivninger. Som du skjønner er det ikke tilfeldig at Ben Shalom Bernanke holder rentene rekordlave. Han er presset opp i et hjørne, og USA vil raskt kunne gå konkurs hvis rentene på deres statsgjeld begynner å stige.


Så la oss nå legge denne debatten om sequester død. Det er IKKE reelle kutt! Det er bare en reduksjon i foreslåtte økninger i utgiftene. Det er fortsatt massive økninger i utgiftene og i gjeld! 

Glem heller ikke at Obama selv var for sequester for litt over ett år siden, og da nektet å fjerne sequester! Nå har pipen fått en helt annen lyd, og han stiller seg i disse dager opp og taler foran "ofre" for sequester (et billig pr-triks spør du meg) for å stoppe sequester:


Obama har fra før gitt USA sitt Obama Care. Med sequester gir han og media verden Obama Scare.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar